За мен е непосилно да водя детето си другаде на училище: приемете го в СМГ!

Какво пише в писмата на родителите, чиито деца са приети извън класирането в Софийската математическа гимназия

Александра Маркарян 21 май 2019 в 12:00 41263 37

Снимка Александра Маркарян

Живея много далеч от Софийската математическа гимназия, но пък съм учителка там и ми е непосилно да водя сина си другаде на училище. Затова и без да е класиран, моля, запишете го!

Живеем близо до училището. Моля, приемете детето ми в СМГ - нищо, че не е прието!

Детето ми има здравословен проблем, а надплановият прием съществува в българската образователна система точно за деца като дъщеря ми!

У дъщеря ми се появи нещо като фикс идея да учи в СМГ. Другаде не би развила потенциала си, поради особености на характера ѝ.

Абсурдно или не, всички тези родителски молби за надпланов прием в едно от най-престижните и труднодостъпни математически училища у нас - СМГ - са удовлетворени от началничката на Регионалното управление на образованието в София град Ваня Кастрева през 2018 г.

Записаните с нейния подпис петокласници, чийто бал не е стигнал за класиране, са общо 18. За да се отворят пред тях вратите на СМГ, техните родители са извървели утъпкана през годините пътека, която минава през изпращането на молби до началника на РУО, която по свое усмотрение разрешава или не.

Порочната практика бе описана от OFFNews в разследването ни "Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение". Още преди публикацията ни от 4 декември 2018 г. изискахме писмата на родителите, които са били удовлетворени от Кастрева, по Закона за достъп до обществена информация. Обжалвахме решението ѝ и на 5 март 2019 г. спечелихме окончателно делото, представлявани от адв. Александър Кашъмов. Съдът разпореди да получим пълната информация със заличаване на съответните лични данни, както изисква законът.

Днес вече разполагаме с всички 18 писма. И така: какво пише в писмата* на майките и бащите, дръзнали да прескочат всички некласирани деца с по-високи резултати от тези на собствените им синове и дъщери, и да поискат извънплановото им приемане в СМГ?

Писмо №1: Ако я приемат, ще си върша по-добре работата

"Дъщеря ми ... участва в обявената процедура за прием в пети клас към СМГ "Паисий Хилендарски", но балът ѝ не е достатъчен, за да бъде приета по обичайния ред.

Като учител в .... , отдал повече от двадесет години на гимназията и майка на три деца, отправям молба към Вас дъщеря ми да бъде приета в 5 клас в училището ... Това ще ми даде възможност да посвещавам повече време на подготовката си за часовете по двата предмета, които водя и да бъда още по-полезна на гимназията" - пише в писмо №1.

Ранният прием в СМГ, след четвърти клас, категорично не се осъществява с предимство за деца на учители от училището - поне в правилата на училището, а и в нормативната уредба такова нещо не съществува. Ясно е разписано, че той се осъществява с цел откриване на млади математически таланти и развиването им.

Но практиката е факт от години и сред 18-те писма това не е единственото учителско.

Писмо №2: Дъщеря ми прегоря

Втората майка изтъква, че дъщеря ѝ е само две места под чертата на трето класиране, че неин здравословен проблем е довел до "прегаряне", което е попречило на доброто представяне на детето ѝ.

"Молбата ми е във връзка с участието на дъщеря ми ... на състезание "Откриване на млади таланти" (09.06.2018 г.) и класирането ѝ с бал ..., което ѝ отрежда ... място в протокола за участие в трето класиране, т.е. две места след предварително обявения брой за прием.

Моля резултатът от кандидатстването на дъщеря ми ... да бъде взет предвид с приоритет при формиране на окончателния брой места във формираните паралелки и с Вашето разбиране и съдействие да бъде допусната да се обучава в СМГ в V клас.

В подкрепа на молбата ми Ви уведомявам, че представянето ѝ на математическите състезания през последните години беше на много високо ниво:

...

В допълнение на горепосочените доводи Ви моля да вземете предвид, че нейната подготовка и резултатите ѝ са постигнати и под въздействието на силен ... Това състояние се получи вследствие на неочакван обрат в моето здравословно състояние...

...

Последва дълъг период на възстановяване, ... от моя страна, на които ... беше неволен свидетел. Тя ми беше неотлъчен помощник и при гледането на малкия ми син поради временно изгубената ми трудоспособност, който към тогава беше на 9 месеца.

...

Вследствие на емоционалното изтощение от гореспоменатите събития, дъщеря ми ... стигна до чувство за "прегаряне", проявяващо се под формата на ... Наблюдаваха се промени в ..., както и нарушения в...

Всички обстоятелства неминуемо повлияха и върху представянето ѝ на входящия изпит за Софийската математическа гимназия след IV клас.

В заключение искам да изтъкна факта, че още от II клас нейна мечта беше да бъде приета в СМГ след IV клас, за осъществяването на която тя ежедневно прекара часове наред в решаване на задачи, като това нейно желание е повлияно  от страстта и интереса ѝ към математиката.

Моля за Вашата подкрепа и предварително Ви благодаря!

Писмо №3: Дъщеря ми е точният пример, за който надплановият прием съществува

Тук бащата - университетски преподавател - изтъква, че дъщеря му има здравословен проблем, който е повлиял на представянето ѝ и твърди, че дъщеря му е точният пример, заради който съществува надпланов прием в образователната ни система, следователно трябва да бъде приета.

Възниква въпросът ако сред неприетите има още 10 деца със същата диагноза, трябвало ли е и те да бъдат приети по здравословни причини в училището, което иначе е специализирано математическо и приема на база резултати от математически състезания, които показват наличието на математически талант? Защо точно за едно дете с проблем да бъде направено изключение, а за другите - не? Има ли равнопоставеност и ако не, защо точно определени деца са третирани като специални?

В писмото такива въпроси не се засягат. В него се описват последствията от диагнозата, сред които била и по-голямата притеснителност на детето в стресови ситуации. Заради нея то сбъркало лесни задачи - прочело "осемдесет" вместо "осемнадесет". Посочва се, че по-голямата му дъщеря е завършила СМГ, приета е за студентка с пълна стипендия и по-малката иска да следва примера ѝ. Той изтъква, че малката му дъщеря мечтае за това училище от третокласничка, посещава съботните подготвителни курсове на гимназията, че учи прилежно и е пълна отличничка.

Писмото завършва по следния начин:

"Моята молба като родител и като преподавател в .... университет (е - доп. ред.) да покажем, че надплановият пример (вероятно авторът е искал да напише "прием" - бел. ред.) дава възможност за деца като ... да постигнат мечтите си, независимо от нейните здравни обстоятелства, които реално не зависят от нея. След такова старание и усилие от нейна страна и реалното превъзмогване на личното си затруднение от тази ... аз вярвам, че тя е точният пример, за който този надпланов прием съществува в нашата образователна система. ..."

Направили сме допълнителни заличавания в началото на това писмо, защото от текста може да бъде разпозната диагнозата на детето.

Писмо №4: Мъжът ми често е в командировка

Четвъртото писмо също е учителско. В него майката изтъква, че семейството живее далеч от училището, а тя е учителка там и ще ѝ бъде "непосилно" да води сина си на училище другаде. Бащата не можел да се включи, тъй като работата му налагала чести командировки, за което е приложена бележка от местоработата му.

В приложената от нея документация прави впечатление и друго. Писмото е изпратено дни преди началото на учебната година - на 10 септември 2018 г. Може би не е без значение, че учителският ѝ трудов договор е сключен също по това време - на 3 септември 2018 г.

В писмото си учителката твърди, че синът ѝ "определено има добра основа по математика". Тя вероятно има своите аргументи, но от удостоверението му е видно, че той не е завършил четвърти клас с шестица - годишна му оценка 5.00 по математика.

Ето какво пише тя:

"Синът ми ..., ученик от 4-ти клас, положи изпит за прием в СМГ "Паисий Хилендарски", но, за съжаление, балът му беше недостатъчен, за да бъде приет в гимназията. На изпита се яви с висока температура и може би това е повлияло на резултатите му.

Аз съм учител .... тъй като семейството ми живее далеч от гимназията, молбата ми е синът ми да учи в СМГ, за да имам възможност да помагам по-активно за неговото адаптиране в непознатата за него обстановка в ново училище и сред нови ученици. Освен това, поради естеството на работата си, съпругът ми много често е в командировка извън града и се налага да се грижа сама за сина си през това време. За мен би било непосилно да се справя с воденето му на училище, тъй като работя в прогимназиален и гимназиален етап (и в двете смени).

Спокойствието, което би ми осигурило обучението на сина ми в СМГ, ще позволи да дам най-доброто от себе си в работата. Синът ми определено има добра основа по математика и в СМГ ще може да разгърне потенциала си."

Писмо №5: СМГ стана фикс идея за дъщеря ми. Няма как тя да развие потенциала си другаде

Петото писмо е дело на майка, която обяснява, че дъщеря ѝ не се представила добре, защото била болна от грип и добавя, че у нея се появило "нещо като фикс идея". Тя - твърди майката - нямало да може да развие потенциала си извън СМГ "поради особеностите на нейния характер". Според нея , също така, дъщеря ѝ трябва да бъде приета и защото семейството наскоро се преместило на нов адрес и вече живеело в района на СМГ:

"Наред с високите резултати на дъщеря ми, има и редица други причини, които ме карат да отправя молба към Вас. На първо място, наскоро променихме настоящия си адрес, като вече живеем в район ..., на съвсем близко разстояние до сградата на СМГ "Паисий Хилендарски". 

На второ място, имам сериозни притеснения за мотивацията на дъщеря ми, която има опасност драстично да се понижи, защото при нея се появи нещо като фикс идея да учи в СМГ и бе изключително разочарована, когато видя, че не е на желаното място в класирането. Това предизвика период на ... (текстът на писмото е заличен - бел. ред.). Не съм убедена, че в друго училище дъщеря ми ще се чувства на място и ще успее да разгърне потенциала, който притежава, поради особеностите на нейния характер".

В ръкописното писмо №6 са направени толкова много заличавания, че на практика мотивите на родителя да иска надпланов прием остават неясни. В него се споменава съдебно решение, което е приложено, но в него също са направени толкова много заличавания, че не става ясно какво е естеството на делото.

Това, впрочем, не съответства на съдебното решение в полза на OFFNews от 5 март 2019 г., в чиито мотиви за отмяна на отказа за предоставяне на информация от РУО с мотив "наличие на лични данни", изрично се посочва следното:

"Ако се приеме, че закрилата на личните данни представлява „друга защитена тайна“, то предоставянето на исканите документи е било дължимо, след заличаване на съдържащите се в тях имена, адреси, посочени заболявания и др. подобни и по начин, от който да може да се установи конкретната причина за преместване на ученик над утвърдения прием, тъй като именно тази причина е обстоятелството, обосноваващо обществения интерес в случая".

Писмо №7: Всички сме от СМГ

То също е написано на ръка и в него родителите молят синът им да бъде приет надпланово, като обясняват, че на важно състезание се явил болен, което му попречило да се представи отлично.

"Въпреки своите високи оценки и резултати (бел. ред. - на други математически състезания, включително основното балообразуващо за СМГ - "Откриване на млади таланти"), поради временно заболяване не успя да се представи отлично на общински кръг на Олимпиадата по математика, проведен на 16.12.2017. Въпреки временното си неразположение положи всички усилия да се яви, но с недостиг от 1 т. не беше класиран за участие на Втори кръг (бел. ред. - оценката от него също е балообразуваща за СМГ). Така, без участие на Олимпиадата, остана извън приетите в СМГ, близко под чертата на трето класиране."

От писмото става ясно, че и двамата са възпитаници на СМГ и че по-големият им син в момента е ученик там, което може би също трябва да се приема като аргумент в полза на искания надпланов прием.

Сред приложените документи има и амбулаторен лист, издаден от лекар на 15.12.2017 г. в 15:10 ч.

Аргументите в осмото писмо са свързани с преживян личен тежък момент в семейството - починали дядото и бабата на кандидатстващото в СМГ момче. Наред с учителката именно дядото подготвял детето по математиката и кончината му му повлияла тежко.

От писмото от 11 юли 2018 г. се разбира, че дядото и бабата са починали в рамките на няколко месеца малко повече от година по-рано. Родителят пише, че това е било "изключително тежък удар за детето и бе последван от труден за него период", който се е отразил на подготовката му и резултатите от състезания.

Майката или бащата (от заличаванията в текста не става ясно кой от тях е авторът на писмото - бел. ред.) изтъква, че детето се е тревожело, че ако се представи слабо на състезанието с най-голяма тежест за приема в СМГ - "Откриване на млади таланти" - ще разочарова семейството си.

В края на текста също се още:

"Разочарованието му е голямо, още повече поради вината, която изпитва пред паметта на своя дядо, за това, че не се е представил както се очаква от него."

Писмо №9 е най-краткото от всички 18. В него бащата на кандидатстващо момиче изтъква, че семейството е многодетно, че през 2015 г. е починал един от родителите на майката на момичето и че то има "отличен успех и изявени математически наклонности".

Всички тези родителски молби са удовлетворени, независимо от липсата на връзка между математическия талант и аргументите.

* Поради обема на писмата ще публикуваме съдържанието им в два текста в OFFNews според поредността, с която са ги означили от РУО - София-град. Очаквайте продължението ни, което ще включва писмо №10 до писмо №18 вкл.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4529

39

blagoycho

27.05 2019 в 22:31

за мен е непосилно двете ми деца да не са приети в държавна ясла и детска градина и да трябва да плащам по 1500 кинта на месец, но пита ли не някой? плащай и тва е!

4005

38

Курош

23.05 2019 в 21:30

https://m.offnews.bg/news/Razsledvane_68/Sled-razsledvaneto-na-OFFNews-za-SMG-Zatvariat-vratichkite-za-paralel_693332.ht ml?ref=recomend

Доколкото разбрах от тази новина, тоя въпрос вече е разрешен. От тази есен вече няма да има спуснати деца от РИО. Децата на министрите вече няма да се класират автоматично.

4000

37

Deacon Anthony

22.05 2019 в 16:01

А преди 2018 нямаше нужда от писма - само с благословии ставаха нещата!
Идваш, даваш си десятька и не можеш ги спреш благословиите...

23293

36

Стефан

22.05 2019 в 09:03

Госпожа, съжалявам детето ви, дано някой го спаси от вашите амбиции.

23293

35

Стефан

22.05 2019 в 08:52

На кои някои от всичките?
По какво да ги изберем?

3496

34

НеНова

22.05 2019 в 08:36

Г-н Стефан, вие наричате състраданието към 9 деца за 2 години фашизъм и тоталитаризъм,намесихте имена на Хитлер и Живков, Сталин забравихте, пращате ме в лудницата, дайте ми дефиниция кое е нормално и човешко?Очевидно имаме различни критерии за морал. Помогнато на болно дете, къде е престъплението кажете ми? Да има и други,които искат,но не може за всички, защо тогава да не се помогне поне на някои?!?

3496

33

НеНова

22.05 2019 в 06:52

Изтото:Фактите- СМГ е едно от най-желаните училища не само за ученици от София , но и от цяла България.Ние сме една загиваща нация и заслужаваме съдбата си.Статията е поредното доказателство.Корабът потъва дами и господа, спасителни лодки малко.Една от тях е СМГ за децата, вместо да я пазим- плюем.И какво са направили споментите директори и Кастрева- спасили са няколко деца още , нищо престъпно и лев не са поискали за това.Хайде сега оффнюз върнете се още малко назад и сметнете при А.Стоянов колко деца са приемани извънпланово, умножете по 5, досетете се резултата в какви мерни единици е и в чий джоб отива, отговорете ни на въпроса кой трупа лична облага?ЧАКАМ ОТГОВОР ОФФНЮЗ, РаЗРОВЕТЕ И ДА СРАВНЯВАМЕ ЧИСЛАТА!

3496

32

НеНова

22.05 2019 в 06:45

Изтриха ми коментар, това се нарича демокрация и свобода на словото.НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ ЗАДАДОХ НАЛИ ТАКА?С какво разполагате оффнюз - с 9 писма, веднъж ги показвате на снимка, а после и с големи букви напечатани за да станат повече ли? Това са за 2 години удовлетворени молби на родители в полза на деца, без лична облага. Хайде пак офнюз разровете и предишния директор с какво законно право приемаше на година колко деца, така че паралелките да са по 35 деца, сметнете колко са били паралелките,колко деца са надпланово, умножете по 5 и познайте резултата в какви мерни единици е и в кой джоб отива?

3496

30

НеНова

22.05 2019 в 00:32

Тинтири минтири. Точно и ясно, всички приети деца,споменати в статията са законно приети, повтарям законно.Г-жа Кастрева е имала законно право да резрешава такъв прием. Всички са действали спрямо правомощията на властовата позиция,която заемат и директори и началник РУО. Какво е скандалното питам?!?