Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение

Александра Маркарян 04 декември 2018 в 12:53 80034 0

Снимка http://www.danybon.com

"От втори до четвърти клас детето ми се подготвя за Софийската математическа гимназия. Положи огромен труд: всяка събота - на курс или на курс и състезание със стотици други деца. Всеки уикенд.

На състезанието с най-голяма тежест за класирането се представи чудесно. При стотиците явяващи се беше малко под чертата. Под нея остана и детето на наши приятели – част от голямата общност на родителите на кандидатстващи в СМГ.

Два дни преди първия учебен ден те ни се обадиха. Подали жалба, приели дъщеря им. Как така? Знаех какви въпроси да задавам и нямаше как - майката призна: „Ами тя влезе като така наречения парашутист... Ти сигурно си малко обидена.“

Бях втрещена. Моето дете се справяше много по-добре. Сега знае, че той е имал повече точки и е отвън, а тя е имала много по-малко и е вътре.

Психологът на СМГ не можа да ме посъветва как да говоря с него.

- Кажете ми сега как да обясня на моето дете защо оттук нататък в живота си да полага усилия, след като може и по друг начин?

- Госпожо, заобиколете въпроса.

Е. В.* не може да заобиколи въпроса, да потъпче трите години труд на детето си и да оправдае бившите си приятели, с които заедно са водили децата по курсове и са се подкрепяли.

Започва да споделя, да пита.

„Вече чухме и за други такива деца“, ѝ казва майка на дете, успяло да влезе в СМГ тази година. Още на първата родителска среща се разбрало, че повечето паралелки (от общо шест) – които по документи са с по 26 ученици – са набъбнали и в някои са записани по 31 деца.

Колко са, по какви критерии са подбрани тези деца? На какво основание са записани в Софийската математическа гимназия над държавния план-прием?

С тези въпроси се зае ОFFNews, след като Е. В. се обърна към нас с молба да разследваме журналистически и да хвърлим светлина върху паралелния прием в едно от най-престижните математически училища не само в София, а и в България.

Оказа се, че към преборилите се с високите си резултати за място в Софийската математическа гимназия е добавен почти цял клас. Децата „отгоре“ са 23, става ясно от отговор на директора на СМГ д-р Антоан Тонев до OFFNews. При утвърден държавен план-прием от 156 бройки са приети 179 деца.

Две от тях са се явили на задължителните състезания за кандидатстване в СМГ, не са били приети, но имат брат или сестра близнак, които са постигнали високи резултати и са били класирани и записани. Наредба на министъра на образованието разрешава в този случай надпланово да бъде приет и другият близнак.

А останалите 21? За тях не е имало публично обявен допълнителен прием, нито обяснение защо е необходим такъв.

Приетите надпланово не са първите 21 по бал след класираните 156, колкото са местата според държавния план-прием за пети клас в СМГ, разписан от началника на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева на 30 март 2018 г.

Как са влезли тогава? Кой е разрешил и защо?

Проверка на OFFNews показа, че някои деца в този специален допълнителен „клас“ са деца на политици и хора с властови позиции.**

Дете на човек на властова позиция е записано в СМГ, въпреки че с резултатите си не би влязло, дори местата да бяха двойно повече.

За друго дете на политик майки твърдят, че дори не е кандидатствало, а е прието. Проверка на OFFNews показа, че не е така. Явило се е на състезания, но родителите му са използвали новите възможности за защита на личните данни, за да останат имената му скрити зад номер. Но макар все пак да се е явило на състезанията, то не е събрало достатъчно точки, а пак е влязло в СМГ.

Разбира се, не всички 21 „надпланови“ са деца на властта. За някои от тях вероятно има сериозни аргументи, но дали при всички е така? Родители на неприети разказват стряскащи истории какво са направили други майки и бащи, за да приемат некласираните им деца. Спестяваме ги, защото няма как да бъдат доказани.

За трето дете - не на известен човек - разказва Е. В. То ходило на съботния курс заедно с приятелче, били при една и съща учителка. Семействата били близки. От резултатите станало ясно, че и двете нямат шанс. Бащата на второто се обърнал към майката на първото с думите: „Я., ясно е, че нашите деца няма да влязат, дай да търсим връзки да ги вкараме“. Тя отказала с думите: "Ти се грижи за твоето дете. Аз няма да причиня това на моето".

Оправданията

Основанието за надплановия прием е чл. 106 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование - твърди директорът на СМГ Антоан Тонев в отговора си на запитване от OFFNews. Той допуска преместване на учениците от първи до шести клас през цялата учебна година с разрешение от началника на регионалното управление на образованието, където е приемащото училище. В случая това е РУО – София-град с началник Ваня Кастрева.

Тоест: нищо, че СМГ има жесток подбор на бъдещите петокласници чрез изпити (състезания), началникът на РУО може да „спусне“ дете, без да доказва, че то разбира от математика.

Наистина ли наредбата е толкова несправедлива?

Началникът на РУО би имал право да разрешава преместване на деца в СМГ по чл. 106 от Наредба 10, ако в нея не съществуваше ограничение това да се прави, когато става въпрос точно за училища като СМГ. То се намира само няколко реда по-нагоре. В чл. 101 пише, че „преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО“. Случаите по чл. 142 са училищата, които приемат на база държавен план-прием (каквито са СМГ, езиковите гимназии, професионалните гимназии, спортните училища, тези по изкуствата и културата). В Наредба 10 министърът на образованието е пределно ясен – от точка 5 на ал. 3 става ясно, че се визира точно приемът в пети клас в гимназиите с профили „Математически“ и „Природни науки“, каквато е СМГ.

Но не само директорът на СМГ се позовава на чл. 106, за да обясни как в гимназията попадат деца извън класираните в бройките според план-приема, и то с неясен бал. Ваня Кастрева прави същото в писмо от 26 октомври 2018 г., с копие от което OFFNews разполага. В него тя отговаря на майка, която пита на какво основание в СМГ са приети надпланово ученици в пети клас.

Майката възразява срещу позоваването на чл. 106 и посочва чл. 101. Вторият отговор на Кастрева пристига на 14 ноември. „Преместването на учениците се извършва след приключване на приема...“ – пише този път Кастрева и така на практика обяснява как в редица силни софийски училища след 15 септември изненадващо започват да пристигат нови и нови ученици до набъбването на паралелки до над 30 деца.

Защо ако е решено да има допълнителен прием, не са поканени следващите по бал да се запишат в СМГ, пита майката. „Няма разписана разпоредба, която да вменява задължение да се канят ученици, които са следващи по ред в списъка с класираните ученици“ – отговаря Кастрева.

Другото обяснение на Кастрева за приема на деца извън официалното класиране е чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерския съвет от 5 септември 2017 г. Там пише, че „в особени случаи при определяне на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши и над стойностите по ал. 4 (бел. ред. тоест с повече от 3 деца) след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение от директора на училището“.

Всички ученици, записани в V клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ над утвърдения държавен план-прием са записани в рамките на законоустановените норми“, пише Ваня Кастрева.

Особени случаи

Особените случаи вървят по следната „технология“: родител/настойник пише молба, в която изтъква аргументи в полза на приемането на детето над план-приема. Използват се три причини: социални, здравословни или образователни – разказва Е. В.

И така започват да се носят бележки за заболявания, да се пишат прочувствени истории защо детето непременно трябва да влезе. Или се изтъква, че има роднина, която е учителка в същото училище, затова трябва да учи в елитното математическо училище.

Защо заради здравословни проблеми, кръвна връзка или по социални причини детето трябва да бъде записано в престижно математическо училище, където ранният прием цели откриването и развиването на математически таланти, едва ли някой би могъл да обясни. Дали някой проверява автентичността на бележките за болести също не е ясно.

„Нали това училище е за млади таланти? Нали самото състезание се нарича „Откриване на млади таланти?“ (ОМТ е състезанието с най-голяма тежест за прием в СМГ - бел. ред.). За какви таланти става дума в случая?“, недоумява Е. В.

„Особените случаи“ не са единствената „вратичка“. Използва се и друга – детето кандидатства в математическа гимназия в страната, където желаещите са много по-малко и влиза много по-лесно, отколкото би влязло в СМГ. След това го прехвърлят в София.

Прецедент или практика

Случилото се тази година не е прецедент, а практика – твърдят родители на ученици, които в момента учат в СМГ и такива, чиито деца са завършили гимназията. Тези вътре признават, че трудно могат да направят каквото и да било, защото ги е страх. Не смеят да надигнат глас, защото не знаят дали ако протестират, техните синове и дъщери няма да бъдат ощетени по някакъв начин.

Явно ситуацията е трудна и за педагозите там. В началото на тази учебна година учителка директно попитала петокласници в час колко деца са "с връзки". Няколко вдигнали ръце – разказва майка и коментира: „Най-вероятно и на нея вече ѝ е дошло до гуша, защото това са спуснати деца, а там по принцип се работи с много силни ученици. Но представете си какво се случва в главите на децата: те разбират ли какво значи "с връзки"; тези, които не вдигат ръка какво ли си мислят - това добро ли е, лошо ли е?“.

Към мисълта, че това не се случва за първи път насочва и доклад от директора на СМГ, предоставен на OFFNews в края на ноември след второ наше запитване. От него става ясно, че не само паралелките в пети клас са с повече деца от определените в държавния план-прием (по 26 деца в 6 паралелки). Надпланов прием има и в шести и в седми, и в девети, и в десети, и в единадесети, че дори и в дванадесети клас. (Осми клас, в който се влиза след нови изпити, не фигурира в документа, изпратен ни от директора.). Някои паралелки достигат 32-ма ученици.

Министърът на образованието

Обърнахме се към принципала на РУО – министърът на образованието Красимир Вълчев, от когото поискахме позиция по връзка казуса СМГ и отговор на въпроса какви са „особените случаи“, за които разрешава извънреден прием.

„Нарушен e принципът на състезателност“ – категоричен бе той, след като се запозна с казуса, и обяви, че инициира промени, с които „вратичките“ в нормативната уредба за подобен прием да бъдат затворени.

„МОН подготвя промени в нормативната уредба, с които при разрешен допълнителен прием, той да се извършва по бал“, заяви министърът.

За особените случаи Вълчев даде пример, който не касае тазгодишния прием в СМГ:

„Имахме дете, чийто родител беше починал сутринта преди изпита. То не можеше да се яви. Състоянието му не позволяваше да го направи и по-късно. Такива случаи се имат предвид под „особени“.“

Тъй като обаче този неясен запис в наредбата отваря „вратички“ за нерегламентиран прием, министърът се ангажира с промени, така че особените случаи да не се решават еднолично. Планира се всеки казус да бъде обсъждан и решаван от обществена комисия.

След разговора ни, към края на ноември работната група вече беше сформирана. "Министърът на образованието е разпоредил създаването на работна група, която да анализира целесъобразността на нормативната уредба", пише в отговор от 28 ноември на запитване от OFFNews главният секретар на МОН Албена Михайлова.

На чисто

От сайта на СМГ днес са заличени всички следи за случилото се. Няма ги списъците с резултатите на състезанията, няма ги приетите на първо, второ и трето класиране. В ход е новата кампания – за прием на петокласници през учебната 2019/2020 година. И от гимназията отново уверяват, че „с цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас“, а също, че това се случва „въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада и от организираното от СМГ и МОН национално математическо състезание „Откриване на млади таланти”.

* Е. В. е майка на петокласник, който би влязъл, ако допълнителният прием се извършваше по бал. Тя поиска името ѝ да бъде изписано с инициали. Нямаме разрешението на втората майка, подавала запитвания до РУО, които цитираме, да цитираме името ѝ.

** Направихме възможното да спестим всички данни, които биха могли пряко или косвено да идентифицират конкретен ученик. По тази причина затваряме и коментарите.

Съзнаваме, че вероятно ще пострада качеството на нашето разследване, но не можем да допуснем дете да понесе страдание поради амбициите на негови близки или по други причини. А по отношение на законността на конкретни случаи и други възникващи съмнения ще оставим компетентните органи да се произнесат, като вярваме че предоставяме достатъчно данни, за да инициират своите проверки (бел. ред.).

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)