Родителски права и попечителство - какво трябва да знаем

OFFNews 05 април 2024 в 18:52 74 0

Снимка pixabay

Родителските права се отнасят до законните права и отговорности, които родителите имат по отношение на своите малолетни и непълнолетни деца (можете да прочетете повече за родителските права на AdvokatBG.net).

Тези права, без да се ограничават само с това, обикновено включват правото да се вземат решения относно възпитанието, образованието, грижата за здравето и общото благосъстояние на детето.

Придобиване на родителски права по рождение

По правило, и двамата родители автоматично придобиват родителски права в момента на раждането на дете, независимо от това какво е тяхното семейно положение.

В нашата страна законът може да гарантира, че децата имат напълно равни права, независимо дали родителите им имат или нямат сключен брак.

Все повече родители избират да живеят без брак и ролята на държавата тук е предостави сигурност и равни права за децата, родени в условията на семейства без брак.

Има случаи, в които може да се наложи установяване на родителски права чрез съдебни процедури, включващи извършване на тестове за бащинство (ако бащата иска бащинството да се докаже) или съдебни разпореждания.

Попечителство и родителски права - каква е разликата

Попечителство и родителските права са две различни неща. Попечителството е правната отговорност и грижа за дете, която се възлага на определено лице.

Попечителството може да се поеме и от друг роднина, близък или организация, когато биологичните родители не са в състояние да изпълняват тази роля. В случай на нужда обикновено попечителят се назначава от съда.

Родителските права, както казахме и по-рано, са правата, които биологичните родители имат спрямо своето дете.

Те включват правото да вземат решения относно здравето, образованието, възпитанието и битието на детето си.

Тези права се считат за основни и обикновено се предполага, че са неразделни от биологичните родители, освен ако не бъде взето решение от съда за лишаване от тях поради обективни и сериозни причини.

Родителските права биха могли да включват правото на попечителство над детето, но това не е задължително.

Попечителството не отнема правата на родителите

Важно е да се отбележи това, че фактът, че един от двамата родители получава попечителството над децата, в никакъв случай не означава, че другият родител няма родителски права.

Родителят, който е получил попечителството, може да взима решения, касаещи ежедневни въпроси, свързани с храненето, облеклото и други битови въпроси.

Ако, обаче, предстои детето да си вади паспорт или да пътува зад граница например, попечителството не дава ексклузивни права на родителя, при когото то живее, а трябва да се получи и съгласието на другия родител.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков