Младите могат да бъдат двигател за промяна в училището и града си. Създадохме Пътеводител, който да ги вдъхнови за това

Александра Маркарян 08 октомври 2020 в 09:55 4227 0

Активни граждани ли са младите хора у нас? Като че ли има усещане, че са именно такива, може би и породи участието им в протестите, особено в началото им, но дали наистина е така? И ако не е, какво да направим? Форум за глокална промяна създаде "Пътеводител на младежкото гражданско участие" в рамките на кампанията #ОтНасЗависи на гражданско обединение Равни БГ. За младежкото гражданско участие и ролята на пътеводителя разговаряме с редактора на пътеводителя Маргарита Спасова.

Г-жо Спасова, от Форум за глокална промяна създадохте Пътеводител на младежкото гражданско участие. Как оценявате това участие на младите хора у нас? Много от тях например се включиха в протестите. Достатъчно ли е това?

Създадохме Пътеводител на младежкото гражданско участие като част от кампанията #ОтНасЗависи на гражданско обединение Равни БГ. Нашата цел е да насърчим работата с млади хора по темата гражданско участие, за да може самите младежи да бъдат по-ангажирани и в този смисъл изразяването на активна позиция под формата на включване в протести е нещо положително.

Участието на младите хора зависи от множество фактори, като законодателната рамка, автентичния интерес към обществените процеси, капацитета на гражданските организации, съществуващите физически и виртуални пространства за неговата реализация. Готовността на възрастните, местната общност и обществото като цяло да съдействат и подкрепят младите хора и тяхното участие също е ключова.

Ако говорим за нивата на ангажираност с обществените и политически процеси на младите хора в България, те наистина са ниски. Според скорошно изследване на фондация "Фридрих Еберт" едва 1% от младите хора членуват в политическа партия, 7% от младежите в България се интересуват от политика, а 11% споделят, че са участвали в демонстрация. Същото изследване показва и че младите хора не се чувстват представени и не виждат възможността за младежко участие в демократичните процеси, което може да обясни ниската им ангажираност. В този смисъл и протестите от последните месеци са по-скоро изключение, отколкото утвърдена практика.

От всичко казано можем да заключим, че ако не сме доволни от нивата на ангажираност на младите хора в обществените процеси, трябва да си зададем въпроса какво сме направили, за да бъдат те по-високи. Стъпка в тази посока е създаването на Пътеводителя.

Защо е необходим той? На кого може да послужи и как?

Създадохме Пътеводителя с намерението той да бъде в услуга на хората, които са ангажирани с младежки дейности под една или друга форма в младежкия сектор в България. Струва ни се, че поместеното в неговите страници ще е от полза за младежките работници, обучители и треньори, педагози, доброволци, и изобщо всички, които работят с млади хора.

Една от причините Пътеводителят да е необходим е вече споменатата сравнително ниска ангажираност на младите хора в политическите и обществени процеси. Друга причина да се захванем с този проект е, че всички ние, като екип и поотделно, работим с млади хора и често сме се сблъсквали с липсата на ресурси по темата за младежко гражданско участие на български език. Искахме да променим това, защото е важно как говорим за демокрация, защита на правата на човека и участието на младите хора в тези процеси. Постоянното използване на ресурси на чужди езици създава едно усещане за чуждост и привнесеност на термини без съдържание на местно ниво.

Искрено се надяваме публикацията да допълни вече натрупаната експертиза и да подпомогне както специалистите, работещи с млади хора, така и самите младежи, защото вярваме, че голямата цел на гражданското участие, и особено това на младото поколение, е процесът на изграждане на по-демократично и справедливо общество.

Кои са трите най-важни неща, които ползвателите могат да вземат от него?

Част от въпросите, на които се опитваме да отговорим в Пътеводителя, са какви модели на младежко гражданско участие съществуват, кои са по-близки до нашата реалност и какво значение имат за практиката. В теорията има много модели на гражданско участие, като част от тях са с фокус върху младите хора. От над 40 такива модела ние сме подбрали няколко, които считаме за полезни да си обясним как се случва младежкото гражданско участие в нашия контекст и какво е неговото значение както за младите хора, така и за обществото като цяло.

Друг важен въпрос, който разглеждаме в Пътеводителя, е за смисъла от участието. Ако смисълът от участието не е ясен, няма как да очакваме голяма ангажираност от младите хора, а именно този важен въпрос често отсъства от дискусията и съответно - от материалите по темата, които се разработват. В Пътеводителя разглеждаме младежкото гражданско участие като право, залегнало в редица международни и национални актове и документи, възможност за развитие както на младите хора, така и на общността, в която живеят, и е неразделна част от изграждането на демократично общество.

Не на последно място, читателите на Пътеводителя могат да се запознаят с конкретни добри практики за насърчаване на участието на младите хора от различни краища на България. Също така сме включили и интервюта с младежки работници, обучители и активисти, които споделят ценен опит за предизвикателствата и успехите в сферата на младежкото гражданско участие в страната. Опитали сме се да представим практики и опит от страната, излизащи извън по-популярните и даващи повече възможности големи градове и столицата, защото вярваме, че подкрепата на местните общности и тяхната виталност са важен фактор за запазване на енергията и в по-отдалечените краища малки населени места в страната.

Как би могъл той да помогне на учителите по гражданско образование и на учениците?

Предметът „Гражданско образование“ започва да се преподава в българските училища за първи път от тази учебна година и макар темата за гражданското участие да е само част от материала, със сигурност Пътеводителят може да бъде от полза за учители и ученици.

Един от начините да бъде полезен е с нагледното представяне на различни модели на младежко гражданско участие, които могат успешно да допълнят материала от задължителната програма и да помогнат на учениците да оценят различни форми на участие, в които те са били включени.

Конкретните примери и интервюта от България пък имат потенциал да вдъхновят младите хора и да ги убедят, че могат да влияят на заобикалящата ги среда и да бъдат двигатели на положителна социална промяна в своето училище, град, а защо не и на национално и международно ниво.

В същото време в Пътеводителя сме подбрали каталог от други източници и ресурси, включително обучителни преживелищни активности, с които учителят по гражданско образование може да въвлече пълноценно своите ученици, а това би обогатило тяхното схващане за природата и смисъла от участието.

Ако погледнете от „птичи поглед“, къде сме на фона на останалите страни в ЕС и къде бихте искали да видите България и младежите ѝ след 5 или 10 години?

Със сигурност това дали една държава е утвърдена или развиваща се демокрация оказва влияние на младежкото гражданско участие и това се потвърждава от редица изследвания.

Контекстът, в който се реализира младежкото гражданско участие, е различен във всяка страна и е добре ние да се фокусираме върху Индекса на гражданското участие в България, който се изготвя на всеки две години и показва много слабо повишение през 2017 спрямо 2015 г. Все още сме в състояние на развиващо се гражданско участие и включването на младежите се реализира в тази среда.

След 5 или 10 години бихме искали да видим активно участие в процесите на вземане на решения на младежи от различни социални групи, които в момента често остават нечути и непредставени. Това предполага усилена работа както по вертикала, така и по хоризонтала и съответно постоянна работа на всички, ангажирани в младежкия и гражданския сектор.

Къде любопитните могат да открият Пътеводителя?

Пътеводителят може да бъде открит на нашия уебсайт, в платформата ISSUU и в социалните мрежи на Форум за глокална промяна.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови