Иванка Стойнич: „Зелената“ рецепта на Нестле за преодоляване на 5-те предизвикателства пред устойчивия бизнес

OFFNews 01 декември 2023 в 15:15 10436 1

Иванка Стойнич

Снимка Нестле България

Иванка Стойнич

Иванка Стойнич e експерт по опазване на околната среда с две магистърски степени по специалността. От 9 години е част от екипа на Нестле. Започва работа в компанията като стажант в отдел „Безопасност, здраве и околна среда“ и продължава като преминава през различни роли във фабриката и бизнеса, винаги близо до темата устойчивост.

От 2021 година е мениджър „Устойчивост“ за Нестле Югоизточна Европа и ръководи богато портфолио от дейности, свързани с устойчивия бизнес модел на Нестле в девет държави, към които тази година се присъединиха и още две - Украйна и Молдова. Дейността на отдела й покрива цялата производствена верига - от фермата до готовия продукт, включва регенеративно земеделие, рециклируеми опаковки, по-екологичен транспорт. Но хоризонта на професионалния интерес на Иванка Стойнич се простира и отвъд оперативната дейност, тя е решена да повиши осведомеността и да промени нагласите в региона, насърчавайки сътрудничеството с партньори, клиенти и потребители за по-силен и амбициозен подход към прехода към кръгова икономика и устойчив бизнес.

Г-жо Стойнич, „зелената“ тема заема все по-голямо място в речника на бизнеса, но какви са реалните ангажименти и действия на Нестле, които стоят зад думите и изпълват със съдържание понятието устойчивост?

Благодаря ви за конкретния въпрос, ние в Нестле обичаме да говорим с факти и цифри, защото за нас устойчивостта е активен ангажимент и ежедневно планирана работа.

Целта ни на глобално ниво е да постигнем нулеви нетни емисии до 2050 година при планиран растеж на производството на компанията. Стъпките, през които ще минем са поетапно намаляване на емисиите с 20% до 2025 година и 50% до 2030 , в сравнение с 2018, която взимаме за отправна точка.

Освен това сме поели глобален ангажимент до 2025-та година да използваме 100% възобновяеми източници на електрическа енергия във всички производства, 100% от опаковките ни да бъдат рециклируеми , а 33% от тях да не използват изобщо пластмаса. Също така разработваме над 100 проекта за 48 от нашите производства по света , които регенерират 100% от местните водни ресурси.

А до 2030 година 100% от ключовите земеделски суровини в нашите производства ще бъдат добити по изцяло устойчив начин и ще сме засадили 200 000 000 дръвчета във всички региони, където имаме производство и откъдето набавяме суровини.
За да се случи всичко това ще инвестираме 3.2 милиарда швейцарски франка до 2025 година, като плановете ни до 2050 са още по-мащабни.

Последните две години Нестле България активно работи по инициативата „Залесяваме активно“, благодарение на която през 2022-ра година бяха засадени 10 500 фиданки в „Най-новата гора“ на София, а през 2023-та компанията обяви фонд за подпомагане възстановяването на над 33 декара опожарени горски масиви в община Стамболово. Как тези инициативи кореспондират с глобалните ангажименти на Нестле по отношение на залесяването?

Глобалният ангажимент на Нестле е до 2030 година да засади 200 000 000 дръвчета във всички територии, където компанията има производство и откъдето набавяме суровини. В този смисъл България, където Нестле има ключови производствени мощности, е важна част от глобалния ангажимент на компанията. Щастлива съм да наблюдавам развитието на инициативата по залесяване в България, която от доброволческа акция през 2022-ра година прерасна в мащабна дарителска кампания към един от най-пострадалите от пожари региони в страната ви. В рамките на кампанията „SOS Залесяване: Възстановяваме опожарените гори на Стамболово“, Нестле България поема дългосрочен ангажимент към залесяването на 30 декара със 150 000 дръвчета в рамките на три години, което, според експертите, е необходимият период, за да може новозалесените фиданки да израснат в здрава гора.

Българската инициатива е част от „Глобална програма за залесяване на Нестле“ , в която сме включили проекти с времеви хоризонт от 3 до 20 години, включващи експертно залесяване и възстановяване на деградирали горски масиви, както и разработване на системи за лесовъдство и регенеративно земеделие , подходящи за основни за нашия бизнес култури като какао и кафе . Смисълът от тези проекти е дългосрочно подобряване на здравето на почвата и опазване на водата, възстановяване на обезлесените терени, принос към биоразнообразието, смекчаване на изменението на климата и подкрепа на местния поминък и правата на коренното население. През изминалата година възстановихме повече от 400 хектара гори в горския резерват Cavally – една от най-големите класифицирани гори в Кот д’Ивоар и заедно с това направихме подробна карта и оценка на над 104 000 ферми в Кот д’Ивоар и Гана, което ни даде възможност да разширим какаовия план на Нестле от 110 000 на 127 000 фермери.

Бихте ли разказали малко по-подробно какво означава регенеративно земеделие и какви са ангажиментите на Nestle към него?

Регенеративното земеделие е подход към земеделието, който е насочен не само към повишаване на добива в краткосрочен план, но има и дългосрочни цели - трайно да подобри здравето на почвата и почвеното плодородие, да защити водните ресурси и биоразнообразието. Този подход помага за улавяне и намаляване на повишените нива на въглерод в почвите и растителната биомаса. По-здравите почви са по-устойчиви на климатични промени и позволяват увеличаване на добивите, с което растат доходите на фермерите.

До 2025 година Нестле планира инвестиции над 3,2 милиарда швейцарски франка за справяне с изменението на климата, като 1,2 милиарда швейцарски франка от тях са насочени към насърчаване на повече регенеративни земеделски практики в нашата верига за доставки. Със 115 проекта, съфинансирани от Nestlé и доставчици, очакваме до 2030 г. половината от нашите ключови селскостопански суровини да идват от регенеративни източници.

И на финала - какви са най-големите предизвикателствата, с които се сблъсквате по пътя към устойчивото бъдеще?

Всяка година ние правим обстоен анализ на ситуацията и сме извели пет основни предизвикателства, които се налага да преодоляваме, за да можем да превърнем устойчивостта в настояще.

На първо място е създаването на общност и ангажирането на заинтересованите страни, както вътре в компанията, така и навън. Все още компаниите се сблъскат с предизвикателства при спечелването на подкрепа и ангажираност от служители, доставчици, клиенти и инвеститори.

Балансирането на различни интереси и перспективи може да бъде сложно и отнема много време. Но ние твърдо, макар и понякога не толкова бързо, колкото ни се иска, вървим по този път и можем да се похвалим с видими резултати.

Второто най-често предизвикателство е липсата на опит. Всички ние се учим да превръщаме устойчивостта в практика в движение и е много важно да си даваме сметка за това и да минимизираме обучението си по метода на „пробата и грешката“. `Необходими са постоянни специализирани обучения, които да помогнат на екипите да разбират в дълбочина сложните екологични и социални проблеми, да се ориентират по-добре в постоянно развиващите се разпоредби и прилагането на устойчивите практики .

Третото, но може би първо по важност, предизвикателство е самото интегриране на устойчивите модели вътре в основния бизнес на компаниите. Както вероятно знаете, вече говорим не са социална отговорност, а за ESG практики и устойчиво управление на бизнеса. Но вграждането на устойчивост в основната бизнес стратегия и операции е сложен процес. Компаниите, особено в началото, се сблъскат със съпротива срещу промяната, организационна инерция и неразбиране на необходимостта целите за устойчивост да се приведат в съответствие с целите, насочени към печалба. Интегрирането на практики за устойчивост между отделите и функциите изисква внимателно планиране и координация.

Четвъртото предизвикателство е валидно особено за големите компании със сложни вериги за доставки. Те често се сблъскват с трудности да осигурят стандарти за устойчивост в цялата си мрежа. Отговорното снабдяване и прилагането на етични трудови практики и грижа за околната среда сред доставчиците изисква задълбочен мониторинг, постоянен одит и разработени системи за контрол и сътрудничество.

Петото, но не последно по важност, предизвикателство е свързано с регулаторния и политически пейзаж в отделните региони и държави. Компаниите, работещи в различни територии се сблъскват с различни регулаторни рамки и политическа воля по отношение на устойчивостта.

Навигирането в тези сложни и постоянно променящи се регулации изисква непрекъснато наблюдение, съответствие и адаптиране, както към местните условия, така и към ангажиментите на глобално ниво.

За да преодолеем всички тези предизвикателства се изисква истинска отдаденост на каузата, ясен ангажимент, силно лидерство, създаване на общности и дългосрочна перспектива. Привличане на експерти и външни партньори, както и интегриране на устойчивостта в ДНК-то на компанията са първата изпитана от нас рецепта да се справим с предизвикателствата и да стимулираме значима промяна към по-устойчиво бъдеще.

"Залесяваме Активно" – приносът на Нестле България към глобалните ангажименти на компанията

През 2022 година Нестле България дава старт на кампанията „Залесяваме активно“ с доброволческа акция, при която над 500 доброволци засадиха 10 500 дръвчета в „Най-новата гора“ на София в партньорство със Столична община.

Тези дръвчета ще допринесат за намаляване на CO2 с 252 тона, количество, което се равнява на 522 двупосочни полета от София до Мюнхен или 124 139 литра изразходван бензин, с който един среден автомобил изминава 1 300 000 километра или 33 обиколки на Земята по екватора.

Засаждането на дървета оказва влияние не само върху CO2, а се отразява благоприятно и на биоразнообразието, чистия въздух и здравето на хората. Дърветата отделят кислород, от който се нуждаем, за да дишаме, намаляват количеството на оттичащата се дъждовна вода, което понижава ерозията на почвата, замърсяването на водата и негативните ефекти от наводненията. Много видове диви животни зависят от дърветата за местообитание, те осигуряват храна, защита и дом за разнообразни птици и бозайници. Освен това дърветата осигуряват сянка, регулират температурните амплитуди и подобряват способността на земята да се адаптира към климатичните промени.

След успешното приключване на първата доброволческа акция по залесяването на 10 500 фиданки в „Новата гора на София“, на базата на натрупания опит, екипът на Нестле България установи, че може да организира по-мащабна инициатива, в която не само да се засадят голям брой фиданки, но и да има гаранция, че те ще бъдат пълноценно отгледани за период от три години, който е необходим за успешното им израстване в гора. Заедно с партньорите - експерти от Лесотехническия университет и с подкрепата на Министерството на земеделието, екипът на Нестле България прави детайлно проучване на най-нуждаещите се региони и се спира на Стамболово. Регионът е сред най-пострадалите от горски пожари през изминалите години, тъй като се намира в рискова климатична зона с големи суши, горещи вълни и силни ветрове. Горските пожари стават все по-екстремни като обхват, продължителност и интензивност и застрашават региона от обезлесяване, което нарушава биоразнообразието, отразява се негативно върху плодородието на почвите, климата и благосъстоянието на населението.

Екипът на община Стамболово с ентусиазъм приема протегнатата ръка и с финансовата подкрепа на Нестле България разработва тригодишна програма за залесяване на 30 декара от изгорените площи. Подробният план включва избор на професионална експертна залесителна фирма, подбор на подходящи за климата и местността фиданки, предварителна обработка на почвата, ограждане на терена, засаждане на 15 000 дръвчета от конкретни местни видове дъб – космат дъб, благун и цер, и последващи дейности по прекопаване, поливане и грижа за отглеждането на фиданките като целта е минимум 80% от ново засадените дръвчета да се прихванат успешно.

Вече първите три етапа от проекта са изпълнени – изборът на фирма, изборът на подходящите дървесни видове и осигуряването на необходимите количества фиданки, а четвъртият и петият - подготовката на почвата и ограждането на терена – са в ход в момента.

През пролетта на 2024 година предстои засаждането на фиданките, което ще съвпадне и с избора на новата кауза на инициативата „Залесяваме активно“, защото „зеленият“ ангажимент на Нестле България е дългосрочен и цели ефект с натрупване.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11464

1

Sin

18.12 2023 в 15:02

Нестле е една от големите фирми, спонсориращи войната на Путин. Тя не се е оттеглила от Руския пазар със смехотворни оправдания. Не се ли смущава госпожата от това ?