Голяма част от чуждите ни инвестиции изобщо не са чужди, а прикриват корупция

Светослав Метанов Последна промяна на 23 март 2018 в 08:01 13084 13

Преди дни стана ясно, че скандинавският телеком "Теленор" е поредният голям стратегически инвеститор, който напуска България. Така компанията се нарежда сред дълъг списък на сериозни компании дошли да правят бизнес у нас, а след това избягали като дявол от тамян от Родината. Защо страната ни е непривлекателно място за инвестиции и как картината може да се подобри? По тези въпроси OFFNews потърси мнението на финансиста Румен Гълъбинов, бивш зам.-председател на Комисията за финансов надзор.

Ето разговора ни с него:

- Г-н Гълъбинов, през последните години положението с чуждите инвестиции у нас става все по-лошо. Защо намаляват толкова драматично?

- Първите симптоми на кризата у нас преди 10 години бяха свързани именно със свиването на чуждите инвестиции. Разбира се България не е изключение по отношение на отлива на чуждестранни инвестиции, но е с най-голям спад в сравнение с останалите страни от региона на Централна и Източна Европа.

Притокът на чужди инвестиции в страната ни едва ли скоро ще достигне годишните нива преди кризата и това е свързано с развитието на цялостната икономическа обстановка. Поддържането на макроикономическа стабилност е необходимо, но недостатъчно условие за връщане на интереса към България като място за правене на бизнес. Негативната тенденция за изтегляне на чуждестранни инвестиции ще продължава и през тази година.

Прогнозите за чуждестранните инвестиции в икономиката на България стават все по-трудно изпълними. Нивото на преките вложения за последните шест години след кризата се колебаят около 2-3% от БВП, което е значително по-ниско от периода до 2008 г., когато достигнаха близо 30%. Българската икономика продължава да има нужда от чужд капитал и без такъв не може да постигне висок и устойчив икономически растеж за дълъг период от време.

Размерът и потокът на привлечените чужди инвестиции са в силна връзка с БВП на човек от населението. Колкото повече една държава привлича чужди инвестиции, толкова повече нейната икономика просперира и доходите се увеличават.


- Особено притеснително ми се струва това, че се оттеглят стратегическите инвеститори и идат случайни и по-рискови играчи. Сега бе обявена продажбата на Теленор, но можем да изброим и куп други имена на големи компании, които си тръгнаха - ЧЕЗ, Е.ОН, издателската група ВАЦ. Какво е обяснението?

- През последните години част от чуждестранните инвеститори си заминаха, български ги заместиха, а някои стратегически инвеститори влязоха в аутсорсинга и в ИТ сектора. Чуждестранни инвеститори в страни от Централна и Източна Европа бяха активни участници в процеса на преструктуриране на дейността на фирмите си. Все още са малко инвеститорите с дългосрочни планове, такива, които планират периодът на инвестицията да е минимум 10 години и имат намерение за трайна и повече заетост. Притеснително е, че статистиката за България показва ускоряване в темпа на изтегляне на инвестиции в дялов капитал, които се смятат за израз на дългосрочен интерес към икономика ни.

С най-голяма тежест в понижението е намаляването на дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества, което има най-голямо значение за дългосрочния растеж. В структурата на преките чуждестранни инвестиции над 40% са под формата на заеми от банки и компаниите-майки. Повечето от преките чуждестранни инвестиции в България за последните години идват от държави, които на практика представляват офшорни зони. Има и случаи, в които не става дума за истински чуждестранни инвестиции, а по-скоро за средства, инвестирани от фирми и граждани, прикриващи собствеността си чрез офшорни компании.

Офшорните зони имат изключително спорна роля, а в България офшорните финансови потоци най-често се свързват с противоречиви проекти и политическа корупция.


- В редица международни изследвания страната ни е класирана на изключително задни позиции в сектори като правосъдие и обществен ред и борба с корупцията. Управляващите обаче сякаш се правят, че този проблем не съществува.

- За съжаление инвестиционния климат в България все още е на незадоволително ниво с ниско качество на административно обслужване и липса на достатъчна прозрачност. Следва да се предприемат бързи стъпки по отношение на цялостното подобряване на бизнес средата. Съвсем нормално е неблагоприятната икономическа среда да доведе до отлив на чуждестранни инвестиции. В такава среда инвестициите и разширяването на производствения капацитет се превръщат в крайно рискови начинания и съответно биват ограничени или направо преустановени. Големият недостатък на България остана лошата административна и институционална среда, която не отчете подобрение след присъединяването на страната ни към ЕС. Оценката за нивото на корупционната дейност в държавния административен сектор оказва изключително голяма тежест върху инвеститорите. Наличието на високи нива на корупция се асоциира с необходимостта за осъществяване на подкупи на държавни служители, създава се несигурност, а крайният ефект е нарастване на разходите за и трудно прогнозиране на бизнес дейността. Рискът се увеличава и едновременно с това възвръщаемостта и стимулът за инвестиции намалява в случай на висока корупция. Корупцията до голяма степен предопределя решенията на международните компании да инвестират. Има обратнопропорционална зависимост между корупцията и инвестициите, като дял от БВП. Колкото по-висока е корупцията в дадена страна, толкова по-нисък е делът на инвестициите от БВП.

Тази връзка е особено силна в страни с висока оценка на корупцията като България. Освен това корупцията силно ограничава конкурентните предимства на икономиката ни. Ето защо борбата с корупцията е неотложно нужна за привличане на инвестиции в България.


- Доколко демографската криза влияе на отлива на инвеститори?

- Недостигът на преки инвестиции пречи на икономиката на България да се развива ускорено, а поради неблагоприятната демография и лошото образование, изпитваме дефицит на кадри. Наличието на достатъчна на брой работна ръка, както и качеството на тази работна ръка са едновременно фактор и следствие от привличането на чужди инвестиции.

Развитието на пазара на труда в България определено присъства сред неблагоприятните фактори за чуждестранните инвеститори. Обучението и образованието на работната сила трябва да са водещи при изработването на стратегии за привличане на инвестиции. България като държава трябва да инвестира значително повече в хората, като увеличи средствата за образование, наука и здравеопазване. Необходимо е да се подобри образованието и обучението чрез преквалифициране на безработни и стимулиране на компаниите за повишаване на квалификацията на служителите си.

Спешно ни трябва подобряване в качеството на образованието, което предоставят училищата и университетите, за да се повишат способностите на хората в новите технологии и управленските умения, които са предпоставки за привличане на повече инвестиции. Преодоляването на тежката демографска криза в България трябва да е насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават работни места и доходи, като по този начин задържат и привличат млади хора.

- Какво трябва да се направи за да променим картината?

- Необходимо е намаляване на административните разходи за бизнеса, преустановяване на корупционните практики и гарантиране независимостта на съдебната власт и регулаторните органи.

Нужна е нова система от стимули за инвеститорите, която да включва въвеждане на субсидии за нови работни места и държавни гаранции за инвестиционни кредити и проекти под формата на публично-частно партниране.

Стимулирането на инвестиции в България би следвало да се превърне в приоритет за всяко правителство, като мерките трябва да бъдат насочени към:

- подобряване на инвестиционната среда и ефективна борба с корупцията,

- намаление на данъчната и осигурителната тежест в икономиката,

- намаление на бюрокрацията и въвеждане на електронните административни услуги през Интернет,

- ограничаване на лицензионните режими и мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими,

- защита на правата на собственост и осигуряване на равнопоставеност на всички пред закона.

За да стане България отново атрактивна за инвеститорите трябва да има ефективна съдебна система, ниски нива на корупция и работеща администрация. Освен това трябва да се ограничават неефективните разходи от страна на държавата и да се разбиват монополните практики в страната ни. Когато тези процеси започнат, връщането на чуждестранните инвеститори в България ще е въпрос на кратко време. А ако станем членове на Еврозоната и на Шенген, това биха били допълнителни бонуси за избор на България като място за инвестиции.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2000

13

Свилен Костов

12.03 2019 в 13:56

Здравейте , смятам, че Румен Гълъбинов наистина може да допринесе за развитие на България!

2000

12

Делян Пеев

11.03 2019 в 19:14

Добър вечер , аз също чета статии и интервюта на Румен Гълъбинов и смятам, че е точен човек. Ако му се даде повече власт може само да е в полза на държавата.

2000

11

Цветан Борисов

11.03 2019 в 12:51

Здравейте, всички коментари са в полза на Румен Гълъбинов, което ме радва. Българите започват да се събуждат и да търсят как да оправят държавата - това е начина .

2000

10

Вероника

11.03 2019 в 12:14

Главният проблем в България е корупцията. Подркрепям Румен Гълъбинов.

2000

9

Катя Петрова

08.03 2019 в 19:11

Здравейте, според мен Румен Гълъбинов е един от малкото подготвени икономисти в България и подкрепям вижданията му.

2000

8

Paskal88

08.03 2019 в 16:49

Радвам се че Румен Гълъбинов! открито говори за корупцията, защото това е реалния проблем в България.

2000

7

Nikolai Venelinov

08.03 2019 в 00:08

Остро, но точно! Подкрепям Румен Гълъбинов.

2000

5

Beatris Lukova

07.03 2019 в 21:08

Румен Гълъбинов безспорно е пример за подражание. Браво

2000

4

Vanya Krasimirova

05.03 2019 в 22:06

Напълно се съгласявам с г-н Гълъбинов за липсата на чужди инвестиции. Нека дадем шанс на оправим българската икономика.