Държавата дава милиони за закриване на училища

18 април 2012 в 21:11 3907 1

Сред училищата, които се закриват според проектозакона за училищното образование, са помощните. Снимка: Сергей Антонов
Сред училищата, които се закриват според проектозакона за училищното образование, са помощните. Снимка: Сергей Антонов
Държавата ще даде милиони за закриване и преструктуриране на училища. Днес правителството одобри девет национални програми, най-голямата от които е "Оптимизация на училищната мрежа". По нея се дават 17 100 000 лева, които покриват разходите, свързани със закриването или промяната в структурата на училищата. При закриване (най-често с мотив, че няма достатъчно деца) има разходи за изплащане на обезщетения на учителите; на затлачени десетки, понякога стотици, дни неизползван платен годишен отпуск; за закупуване на автобуси, които да извозват децата от села, останали без училища до съседни населени места; за ремонти в т. нар. средищни училища, които пък приемат деца от няколко села. При преструктуриране на училищата има разходи или за обезщетения и неизползвани отпуски, или за допълнително назначени специалисти. Именно това ще се случи в голяма част от училищата след влизане в сила на обсъждания в момента проектозакон за предучилищното и училищното образование. Промяна ще има при всички основни училища. Сега те обучават деца до VIII клас включително. По новия закон в тях ще се учи до VII клас - тогава ще се завършва и основно образование. Предвижда се още създаване на нов вид училища - обединени, в които обучението ще е от I до X клас. Така основните училища ще трябва или да се откажат от сегашния си последен клас (VIII) и да съкратят учители, или да се преобразуват в обединени и да назначат още педагози. Очаква се новият закон и съответно - структура на училищното образование да са факт преди есента на 2012 година, т.е. преди началото на учебната 2012/2013 година. Освен преструктуриране той предвижда и закриване на болничните и премахване на помощните училища. Последните или ще бъдат закрити, или преобразувани в общински училища или в центрове за работа с деца. Останалите национални програми в образованието, за които правителството отпусна пари днес, са: - "Квалификация", по която се дават 294 935 лева за допълнително обучение на педагозите; - "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", по която се дават 6.5 млн. лева; - "Училището - територия на ученика", по която срещу 1.850 млн. лева трябва да се обезпечи организирането на целодневното обучение на децата в I, II, а от есента - и в III клас, както и финансиране на олимпиади и състезания по професионални умения; - "Модернизиране на системата на професионалното образование" (2 млн. лева), в рамките на която се предвижда модернизирането на бившите техникуми с нова техника за кабинетите, лабораториите и работилниците в съответствие с новите технологии и изискванията на бизнеса; - "С грижа за всеки ученик" (2 млн. лева) е програма, която осигурява допълнителни пари за учителите, които работят допълнително с деца (I-IV клас), които изостават от уроците. Тук са включени и часовете по български за онези, които не владеят на необходимото ниво езика, за да учат на него; - "Създаване на достъпна архитектурна среда" ще осигури 800 000 лева за изграждане на рампи и тоалетни за деца с увреждания, за монтиране на необходимите им асансьори; - "Роден език и култура зад граница" е програма, по която ще се платят 1.1 милиона лева за финансиране на обучението по български език в общностите ни зад граница; - "На училище без отсъствия" ще осигури средства за заместващи учители, когато титулярите отсъстват. По нея са предвидени 3 милиона лева. Повечето програми са продължение на програми, създадени при предишния кабинет, в който министър на образованието беше Даниел Вълчев.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови