Кой дължи пари за авторски права и на кого ги плаща?

Лъчезар Вълев 27 март 2012 в 18:01 16572 0

Магдалина Тодорова
Магдалина Тодорова

Магдалина Тодорова е изпълнителен директор на сдружението за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели МУЗИКАУТОР.

Екипът на OFFNews.bg я потърси за коментар по повод избухналия скандал за събиране на пари за авторско право от страна на ЕАЗИПА (Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права).

Кои заведения дължат такси за авторски права?

Всяко заведение, което по някакъв начин, независимо какъв, се озвучава, дължи възнаграждение за това.

Има ли значение дали в заведението има телевизор и броят на телевизорите?

Броят телевизори няма значение. Наличието на телевизор само по себе си обаче вече е предпоставка за плащането на възнаграждения за публично изпълнение.

Как се формира таксата са авторско право за заведенията?

Възнагражденията се формират на база на вида на заведението, неговата категория, броя места, има ли платен вход и колко често работи с платен вход, както и неговата сезонност, населено място и др. Формирането и размера на възнагражденията са съобразени с европейската практика като са отчетени икономическите условия на България, стандарта на живот и покупателната способност у нас. Освен това тарифите са договорени с представителната браншова организация БХРА, вкл. общите условия, регламента за отстъпки и т.н. и са утвърдени със заповед на Министъра на културата – процедура влязла в сила с промените в ЗАПСП от март 2011г.

Кои са организациите, които могат да събират таксите за авторски права? Има ли една организация, която гарантира уреждането на всички авторски права или трябва да се заплащат суми на няколко организации? Ако да - кои са те?

Основната промяна на ЗАПСП от март 2011г. имаше за цел да отсее реално работещите ОКУП (организации за колективно управление на права), които имат репертоар, имат договори с чужди дружества, признати са от международната общност, отговарят на международните стандарти за извършването на тази дейност, имат правила за разпределение, разпределят на правопритежателите от фиктивните организации, които имат регистрация съгласно старата редакция на закона, но са без репертоар и ресурс за извършване на дейността и които практически мамят ползвателите. Регистрация за събиране на възнаграждения за публично изпълнение за музика получиха само две организации – МУЗИКАУТОР – за музикални произведения, т.е. за авторски права и ПРОФОН за сродни права. Законът казва нещо повече – който плаща на тези две организации, плаща правилно, т.е. никой по веригата не може да има претенции към такъв ползвател – нито автор, нито продуцент. Всички други организации, които в момента се опитват да събират възнаграждения за публично изпълнение на музика, нямат право да го правят.

Каква е процедурата за събирането на таксите? Какви уведомления получава собственикът на заведението за дължими суми и трябва ли той да предприеме действия преди да е получил уведомления?

В нормалния случай всеки, който отваря заведение или друг търговски обект, трябва да се свърже с МУЗИКАУТОР и да сключи договор преди да е започнал дейността си, както изисква законът. Разбира се, дружеството работи активно за уведомление на ползвателите за тяхното законово задължение чрез мрежата си от регионални сътрудници, които посещават обектите на място, чрез директен мейлинг, откриване на временни приемни, ПР и рекламни кампании. Разчита се и на действията на нашите партньори от БХРА, които уведомяват структурите и индивидуалните си членове за задълженията им и реда и условията, при които могат да легализират музиката в обектите си.

Имате ли сигнали за организации или фирми, които незаконно събират такси за авторско право и ако да как се постъпва с тях.

В МУЗИКАУТОР непрекъснато постъпват запитвания и сигнали за доста агресивни действия от страна на Европейска агенция за защита на изпълнителски, продуцентски и авторски права (ЕАЗИПА ). Това е организация регистрирана по старата редакция на ЗАПСП (Закона за авторското право и сродните му права), която разполага с доста ограничен репертоар, но заблуждава ползвателите, че плащайки на тях са уредили правата на цялата музика, която ползват. А ние от МУЗИКАУТОР сме забранили на ЕАЗИПА още през 2008г. да събира възнаграждения за нашия репертоар.

Съгласно промените в ЗАПСП от март 2011 и след приключване на процедурата по регистрация и пререгистрация, ЕАЗИПА вече няма и формално правото да събира възнаграждения за публично изпълнение. Агенцията получи разрешение да събира възнаграждения само за оригинални произведения на изкуството – графично и пластично изкуство и за музикални произведения при отдаване под наем на носители. Това е решение, което те в момента обжалват.

Въпреки това, нейни представители продължават да минават през заведения, да пишат протоколи и да заплашват, че ще глобяват, като по този начин принуждават ползвателите да им заплащат възнаграждения, които към момента нямат право да събират.

По данни от проверките на Министерство на културата по заведенията и търговските обекти в над 95% от случаите се ползва музика от репертоара на МУЗИКАУТОР. Лошото за ползвателите е, че ако сключат договор с ЕАЗИПА и заплатят на тях, те реално не уреждат ползвания репертоар на МУЗИКАТОР и при евентуална проверка от страна на Министерство на културата, ако се установи ползване на този репертоар без договор с МУЗИКАУТОР, ползвателят рискува да бъде глобен. С други думи важи правилото, че който плаща зле, плаща два пъти.

Нека ползвателите знаят, че единствения орган, който може да извършва проверки и да налага административни наказания е Инспекторатът към Министерство на културата. Проверките се извършват от техни инспектори, които се легитимират като държавни служители (на Министерство на културата) и се придружават от униформени полицаи. В случай на проверка, ако ползвателят има някакво съмнение, най-добре е да се обади в самото Министерство на културата и да провери легитимността на проверяващите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови