Жалба в КЗК срещу съмнителна поръчка на "Български пощи"

Владимир Йончев Последна промяна на 25 февруари 2015 в 17:36 8864 7

Съмнение за това, как обществена поръчка се формулира така, че да я спечелят "свои хора" се вижда от жалба, подадена вчера в Комисията за защита на конкуренцията и разпратена до медиите.

Жалбата е от Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД) и е за процедура по договаряне с обявление с предмет "Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи". Процедурата е отворена с Решение ОП-3-1 от 04.02.2015 на изпълнителния директор Деян Дънешки.

Макар да звучи завъртяно, конкурсът е от едрите - избира се фирмата, която освен един куп други работи, пренася парите за пенсиите, които се плащат чрез пощите.

В процедурата, според жалбоподателя, са заложени дискриминационни критерии, които предопределят победителя.

Изисква се кандидатите да имат 5 изградени териториални структури - парични центрове, в които ще се обработват ценните пратки, при условие, че обработката на ценни пратки изобщо не е предмет на поръчката.

Друго изискване е кандидатите да имат валидна застраховка "Оператори на бронирани автомобили" с лимит минимум 1 500 000 лева на брониран автомобил и "Паважен риск" (300 000 лева). Двете застраховки с точно тези имена се предлагат само от една застрахователна компания.

Това далеч на са единствените нарушения, за които асоциацията сезира КЗК. Съсловната организация например идентифицира и нарушения при изчисляването на гаранцията за участие и тази за изпълнение, липса на прогнозна цена на поръчката и пр.

Прави впечатление, че е заложено при подаване на оферта, кандидатите да подадат декларация, че не са свързани лица с други кандидати. Към момента на подаване на декларацията, те обаче няма как да знаят кой друг кандидатства и дали няма да се окажат свързани лица с него.

Нарушение, за което асоциацията информира, съдържа в себе си обаче и потенциал за друг тип скандал. Процедурата, според нея не е съобразена с утвърдена в пощите схема за класификация на информацията.

В допълнение асоциацията твърди че разполага с информация, че в опит за изход от създалата се поради бездействие на принципала и ръководството на предприятието ситуация, ръководството на „Български пощи” ЕАД подготвя провеждане на процедура по договаряне без обявление по смисъла на чл. 119в, ал. 3, т.3 ЗОП, независимо от отсъствието на изискваните от закона предпоставки. Тази процедура не гарантира прозрачен избор въз основа на конкурентни показатели и за това законодателят я е предвидил само за ситуации на извънредни обстоятелства.

Договорът на досегашния изпълнител на тези услуги изтича март месец т.г. Новата поръчка е стартирана късно и няма как да приключи до изтичане на съществуващия договор. От своя страна този пък договор няма как да бъде продължен поради ограничение, заложено в закона за обществени поръчки, тъй като новата поръчка е отворена по-късно от 6 месеца преди изтичането му. Самата поръчка, макар и късно отворена, вече се обжалва заради съществени пороци. Следователно единствената възможност е процедура по договаряне за достатъчно дълъг срок, така че да се изчака евентуалната процедура по обжалване, ако разбира се "Български пощи" ЕАД имат необходимост от охранителни и транспортни услуги.

Ясно е, че умишленото предизвикване на изключителни обстоятелства от страна на възложителя, както и когато той чрез своето действие или бездействие е изпаднал в “изключителни" обстоятелства представлява заобикаляне на закона.

Иначе казано: Не само обявяваш късно една обществена поръчка, но я правиш и калпаво. Ако ощетените започнат да обжалват, казваш че имаш "изключителни" обстоятелства и за това трябва да минеш към най-лесния начин да избереш, който си решил, на каквато цена си решил и поне за една година, като последното ти се гарантира от обжалването. А "изключителните" обстоятелства наистина са създадени - ако не бъде избран победител, няма кой да разнася пенсиите.
Остава да видим дали КЗК и принципалът ще реагират на това или ще го подминат благосклонно.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови