Ексклузивно Иван Калчев - Глиги: Връщам се, за да участвам в същата война, но с други средства

Нова мода: Държавни фирми създават "форсмажор", за да раздадат милиони на тъмно

Владимир Йончев Последна промяна на 28 януари 2015 в 18:20 16700 6

Снимка sxc.hu/Свилен Милев

Появила се е нова мода за заобикаляне на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Служители "проспиват" срокове, неспазването на които довежда до "форсмажор" и поръчки за милиони се раздават на тъмно на предварително избран изпълнител.

Какво трябва да направиш, ако си шеф, например, на държавно дружество, искаш да наемеш изпълнител без конкурентно състезание и да му платиш, колкото прецениш? - Много просто, създай условия на „извънредни обстоятелства“ и най-добре да са свързани със заплаха за националната, социалната или обществената сигурност.

Но как така, то може да няма такива? - Е, няма, но се оказва че самият ти, като шеф, и твоите служители можете да се окажете основание за провокиране на такава.

Миналата година получи гласност пример, при който чиновническо „безхаберие“ доведе до неколкократно отваряне на обществена поръчка с незаконосъобразна документация и предизвика ситуация на форсмажор при избора на външен сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За да не се загубят стотици милиони евро поради липса на сертифициращ орган, на министъра на земеделието и храните му се наложи да поиска санкция от МС за преминаване към директно договаряне с потенциални изпълнители.

Отново, в края на миналата година, поради „неприключена“ процедура на договаряне с обявление (чрез която могат да участват всички заинтересовани страни, отговарящи на специфичните условия за този вид обществени поръчки), „Мини Марица–изток“ ЕАД, на основание чл. 119в, ал.3, т.3 от ЗОП (Закон за обществени поръчки), реализира процедура за наемане на охрана чрез договаряне без обявление с един потенциален изпълнител. Поръчката се състои от 3 обособени позиции (Обособена позиция №1: рудник“ Трояново 1“ с.Трояново, контактен проводник и ж.п.релси от гара Раднево «Разпределителна» до гара Ковачево, отдел “Логистика и контрол"; Обособена позиция №2: Рудник „Трояново-север“ с. Ковачево; Обособена позиция №3: Рудник „Трояново 3“ с.Медникарово;) и е договорена на обща стойност 8 203 440 лева. Договорът се сключва за период от 12 месеца.

Изключително интересни са мотивите, с които е обоснован изборът на приложената процедура, до която обикновено се прибягва само при изключителни случаи, тъй като не е поставена на конкурентна основа. Накратко, те са следните:

Оценителната комисия по започнатата вече процедура на договаряне с обявление не може да излезе с решение и да се сключи договор с потенциалните изпълнители в оставащото време до приключване на съществуващите договори за охрана. Тъй като „Мини Марица-изток“ ЕАД и трите рудника - клонове на акционерното дружество, са стратегически обекти от значение за националната сигурност на страната, са налице изключителни обстоятелства по параграф 1, т. 8 от ДП на ЗОП. В допълнение, съществуващите договори за охрана, които изтичат, не могат да бъдат удължени, защото съгласно една от разпоредбите на ЗОП, това е възможно, само ако новата обществена поръчка със същия предмет е отворена не по-късно от 6 месеца преди приключване на съществуващите договори.

Много е трудно да се коментира мотив, при който основната причина за достигане до заплаха за националната сигурност е "...Към 18.11.2014 г. няма извършен подбор на кандидатите.".

Няма време, мините остават без охрана, а са стратегически обект за националната сигурност. В допълнение, старите договори не могат да бъдат удължени до приключване на новата процедура.

Колко удобно, нали?

Какво странно стечение на обстоятелства, но все пак може и да е случайно.

Остава отворен обаче въпросът коя точно част от причините, изложени в мотивите за избора на процедурата са били извън контрола на възложителя? Защо поръчката не е стартирана навреме (т.е. достатъчно рано, преди приключване на съществуващите договори за охрана, за да се изберат изпълнители чрез процедура, осигуряваща конкуренция)? Защо оценката на кандидатите не е приключила с резултат в разумен срок. И въобще защо е отворена толкова късно, ако изначално е било ясно, че за такъв тип поръчки процедурата e с потенциално двуинстанционно обжалване? Възможно е то да се проточи до година (от допълнителната информация към решението за възлагане се вижда, че възложителят е напълно наясно за необходимото време за провеждане на подобна поръчка). И още нещо, не по-малко важно, след странното поведение на възложителя, наистина към момента на преминаване към процедурата на договаряне без обявление с един потенциален изпълнител, вече има ситуация на заплаха за енергийната сигурност – мините към онзи момент са заплашени да останат без охрана, а са структуроопределящо предприятие. Имайки предвид, че поръчките на този вид дружества се съгласуват с БЕХ, е интересно и кой не е упражнил контрол, за да се провокират „извънредни“ обстоятелства от толкова рутинна дейност?

По наша информация има и други дружества с държавно участие, в които изтичат договори, без да са взети мерки за обявяване на поръчки. Такова е положението, например, с подобен договор за логистични и охранителни услуги в „Български пощи“ ЕАД. Принципал на дружеството е Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съществуващият договор изтича април месец т.г., а на интернет страницата на АОП все още липсва информация за обявена обществена поръчка. И там ли ще има ситуация на форсмажор заради чиновническо „безхаберие", която в последствие да доведе до процедура на договаряне без обявление с потенциален изпълнител?

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!