Скандална столична директорка глобена за тормоз над учители

Александра Маркарян Последна промяна на 14 април 2014 в 12:22 40107 9

Директорката на 30 СОУ „Братя Миладинови“ Атанаска Рейха е глобена за дискриминация на учители от Комисията за защита от дискриминация. На Рейха са наложени две глоби - от 300 и 400 лева - с две решения на КЗД по жалби на бившите учителки в 30-то Ася Балтакова и Мима Димитрова.

Името на Рейха стана скандално известно заради отказа й да извика линейка за учителката по музика Ася Балтакова, която изпада в хипертонична криза след разговор между двете. Живота й спасява медицинската сестра Румяна Давидова, която вика линейка въпреки волята на Рейха, за което заплаща с работното си място  - по изричното желание на директорката Давидова е преместена в друго училище.

На 30 януари 2014 г. - две години след скандалния случай - КЗД поставява, че Рейха е упражнила тормоз над Ася Балтакова и я глобява с 300 лева.

Вторият случай е свързан с първия. Той касае неправомерното отстраняване от 30 СОУ на учителка, свидетелствала по случая с Балтакова. Мима Димитрова е отстранена от Рейха няколко месеца след инцидента с Ася Балтакова. 

Димитрова е автор на учебник, базов учител към Софийския университет, учител с първа професионално-квалификационна степен. Рейха налага на Димитрова неадекватно за заеманата от нея длъжност изискване, след което я освобождава от длъжност, защото Димитрова не го покрива.

Съдът постановява, че отстраняването на Димитрова е незаконно, а на 31 март и Комисията за защита от дискриминация налага 400 лева глоба на скандалната директорка заради дискриминация спрямо Димитрова, която е и синдикален член.

Случаят „Ася Балтакова“

На 1 февруари 2012 г., след инфарктен разговор с директорката Рейха, учителката по музика в 30-то СОУ Ася Балтакова влиза в лекарския кабинет. Лошо й е, казва, че лявата й ръка се схваща. Медицинската сестра Румяна Давидова мери кръвното й. Апаратът показва 251/119.

„Помислих, че апаратът се е развалил. Бях изумена – за 30-годишната ми практика на медицинска сестра за пръв път измервах такива стойности на артериално налягане“, споделя по-късно тя пред OFFNews.

Дава й два валидола и таблетка хлофазолин. Убедена е, че спешно трябва да повика линейка. Директорката обаче не е на същото мнение. Принудена да поиска разрешение заради директорска заповед, Давидова се обажда в кабинета на Рейха. Оттам й отговарят:

„По длъжностна характеристика медицинската сестра отговаря само за здравето на учениците, но не и за здравето на учителите“.

Шокираната медицинска сестра моли учителката по история Мариана Димитрова да се обади. Самата Давидова не може да го направи, защото батерията на мобилния ú телефон е паднала.

Спешният екип идва сравнително бързо. Лекарят констатира, че Балтакова е с хипертонична криза – кръвното ú е малко по-ниско от първоначално измереното (230/119), но все още - твърде опасно за жената, поставя инжекция и впръсква изокет под езика. Остава, докато стойностите се нормализират. Ася Балтакова идва в съзнание и чува: „Ако бяхте закъснели с 15 минути, с вас нямаше да разговаряме“.

"После ми казаха, че Рейха била казала: „Достатъчно е голяма Балтакова да прецени как да се прибере вкъщи или мъжът ú да дойде да я прибере“, разказва Румяна Давидова.

До тежкия разговор между Рейха и Балтакова се стига след инцидент в училището, заради който и учителката по музика, и бивша помощник-директорка, и родители, а дори и ученици подават жалби в Регионалния инспекторат на МОН, в МОН, в Министерството на здравеопазването, в Комисията за защита от дискриминация, в Държавната агенция за закрила на детето.

За какво става въпрос?

На 23 ноември 2011 година класът на Балтакова - 6 "А", има час по рисуване. Учителят не идва в продължение на 25-30 минути, по думите на децата. През това време възниква разправия между момче и момиче от класа. Момчето сваля панталоните на момичето, а други момчета почват да опипват детето, като едно от тях ляга върху него. Целият клас се смее. След часовете момчетата се нахвърлят върху същото момиче.

След като разбира, класната Балтакова внася докладна с искане за наказание на момчетата до директора. Рейха обаче я принуждава да скъса листа и да пише нова докладна, в която оттегля искането си за наказания. Обвинява класа, че е виновен - нещо, по което никой не спори, и все пак иска случаят да утихне без санкции. Обяснението на Балтакова е, че Рейха иска да прикрие закъснелия учител Любомир Добрев.

След инцидента Балтакова подава жалба до МОН и РИО - София. РИО прави проверка по случая с инцидента с Балтакова, след която отговорът на инспектората е формален и в резюме гласи, че в 30 СОУ няма нарушения. Балтакова подава възражение до министъра на образованието.

Писмо по случая пише до Кастрева бившата пом.-директорка на 30 СОУ Евгения Тодорова. В него тя открито заявява, че приключилата проверка е проверка в кавички, формална и опорочена. "Докога ще бъде така, госпожо Кастрева? Какво още трябва да се случи в 30 СОУ - сигурно някой да умре?", пита възмутената Тодорова. Писмото попада в ръцете на директорката Рейха.

"Последва един инфарктен съвет, на който бях обвинена в какво ли не. Беше ни обяснено, че колегата закъснял само 2-3 минути..., че децата само са "погъделичкали" Н. и всъщност нищо не се е случило... На съвета директно бях обвинена, че не съм взела мерки.... След няколко дни бях повикана на разговор с директорката, за да ми обясни, че не се справям с изписването на часовете с вокалната група и разговорът беше пълен с обвинения към мен. Явно целта е да мълча. След споменатия разговор вдигнах кръвно, отидох при медицинската сестра и се установи, че артериалното ми налягане е 251/119", пише Балтакова до МОН.

Когато OFFNews потърси Рейха, за да коментира случая, тя обясни, че няма задължението да вика линейка, че това е задължение на медицинския специалист, който не ú е подчинен. Тя отрече да е разпореждала при викане на Спешна помощ да се иска разрешение от ръководството на училището. Медицинската сестра трябвало само да я уведоми. Секретарката, на която е позвънила Давидова, не е лицето, което трябва да извика Спешна помощ, каза Рейха.
Ася Балтакова е музикален педагог с 18 години стаж като учител, диригент и основател на фолклорна формация „Сидера“ - носител на редица награди.

На фона на този драстичен случай РИО прави проверка в 30-то, която приключва с възможно най-лекото наказание - „забележка“ - за Рейха заради някакви технически пропуски, а по същество РИО заключава, че няма нищо притеснително.

Комисията по дискриминация съвсем не е толкова благосклонна.

„Действията и поведението на директора спрямо жалбоподателката, включително отправеното предложение от ответната страна да унищожи първоначалната докладна и да напише друга, със съдържание неотговарящо на действителността, съставът приема като целенасочено тенденциозно и оскърбително действие спрямо Ася Балатакова, изразяващо се в тормоз на работното място, още повече, че директора на учебното заведение е направил подобно предложение.

От правна страна Комисията за защита от дискриминация, отчитайки непредставянето от ответната страна Атанаска Рейха на доказателства по смисъла на чл. 9 от ЗЗДискр. за липса на нарушение на принципа на равно третиране, намира, че предприетите действия от страна на директора Атанаска Рейха съставляват тормоз на основата на личното положение по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗДискр., съгласно която тормоз е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 , изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.
...
Настоящият състав при определяне на наказанието взе предвид, че дискриминацията е извършена умишлено от директора на 30 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София Атанаска Рейха, което обуславя по-голяма тежест на нарушението в сравнение на случаите на дискриминация, извършени по непредпазливост.
Липсват смекчаващи отговорността обстоятелства“, пише в решението по случая на КЗД.

Случаят „Мима Димитрова“

Мима Димитрова е свидетел на Ася Балтакова по производството й пред Комисията за защита от дискриминация, образувано през юни 2012 г. Тя е разпитана на 28 април 2013 г. Тогава Димитрова коментира инцидента с детето от класа на Балтакова с думите „… Мерките, които госпожа Балтакова беше взела по този случай, е да напише докладна за наказанието на учениците ...“. Допълва, че както тя, така и Ася Балтакава са били в групата на необичаните от Атанаска Рейха, която е заявила това пред целия Педагогически съвет. Пред КЗД потвърждава, че на 1 февруари, след разговор с Рейха, Балтакова е получила хипертонична криза и допълва, че „…Това е стил на работа на госпожа Рейха, …“.

Преди това Мима Димитрова е сред учителите, подавали жалби срещу Рейха, каквито има и от родители, недоволни както от текучеството на учители в резултат на лошата атмосфера за работа, така и от поведението на Рейха във връзка със случая „Балтакова“.

Мима Димитрова е отстранена от училището на 20 септември 2012 г.

До тогава тя е главен учител 1-4 клас в 30 СОУ.

Отстраняването е извършено чрез промяна в изискванията към Димитрова.

На 17 септември 2012 г. й е връчена нова длъжностна характеристика, която изисква допълнителна квалификация по ранно чуждоезиково обучение. Условието е в разрез с Инструкция № 2/1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител” в начален етап на образование. Въпреки това на 20 септември трудовият договор на Димитрова е прекратен на основание липса на необходимата професионална квалификация за нейната длъжност, а именно допълнителна професионална квалификация по ранно чуждоезиково обучение.

Ето какво заключават от КЗД за този случай:

„От огромния обем оплаквания на жалбоподателката, изнесените от ответната страна данни, че срещу нея се води и друго производство в КЗД от друг учител от 30-то СОУ, както и множеството извършени проверки от различни органи (РИО – гр. София, МОМН и ДАЗД) и направените от тях констатации се прави един-единствен извод – конфликтът между страните в настоящото производство е довел до трудности в общуването помежду им, излязъл е извън рамките на техните професионални отношения, ангажирал е както вниманието на останалите им колеги, така и на родители, ученици и институции. По безспорен начин се установява, че микроклиматът в 30-то СОУ е бил влошен и враждебното отношение между Димитрова и Рейха не е било преодоляно.

Ако се касаеше само за разгледаното до момента поведение на ответната страна, съставът счита, че събраните в хода на производството доказателства не подкрепят по безспорен начин претендирания от Димитрова тормоз. В случая обаче кулминация на отношенията между Рейха и Димитрова се явява прекратяването на трудовото правоотношение на последната.

Съставът счита, че причина за това е именно „личното положение” на Димитрова, изразяващо се в инициираните от нея сигнали до Главна инспекция по труда, Министерство на здравеопазването, РИО – гр. София и др. относно дейността на директора на 30-то СОУ „Братя Миладинови”. Несъмнено е, че същите са станали повод за влошените отношения между тях, при което ответната страна е превишила правата си на работодател с връчената на 17.09.2012 г. на Димитрова нова длъжностна характеристика и посоченото в нея изискване за допълнителна професионална квалификация по ранно чуждоезиково обучение. Съответно липсата на такава у жалбоподателката и прекратяването на трудовия й договор по тази причина представляват тормоз по смисъла на ЗЗДискр.

Разгледани в съвкупност и хронологически събраните доказателства сочат единствено за създаването на враждебна, обидна и застрашителна среда за Димитрова като има достатъчно основания да се приеме, че причина е личното й положение.

В случая нарушението е извършено при осъществяване дейността на училището-работодател и с оглед нормата на чл.24, ал.2 от ЗАНН отговорна за него е директорката Атанаска Георгиева Рейха, тъй като дискриминацията е извършена посредством нейните действия“.

Съставът на КЗД е категоричен, че нарушенията на Рейха са извършени умишлено и че липсват смекчаващи вината обстоятелства.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

23.11 2014 в 16:38

кой я поддържа тая , чие протеже е, та си разиграва коня ?

23.11 2014 в 16:25

дисциплинарно уволнение за директорката без право да упражнява учителска професия и да се провери как е станала директорка и кой я предложи за този пост?

23.11 2014 в 16:25

дисциплинарно уволнение за директорката без право да упражнява учителска професия и да се провери как е станала директорка и кой я предложи за този пост?

23.11 2014 в 16:21

тази директорка трябва да бъде дисциплинарно уволнена , тя и за обикновена учителка не става ,това е видно от неадекватното й държание не само към колежките й но се опитва и медицински персонал да командва без да има капка грамотност от медицина , а да не говорим за хуманност.

15.04 2014 в 17:08

Това е нелепо. Аз съм шокирана..Истина ли са тези неща?! Ако - да, то тази директорка трябва да се линчува!

15.04 2014 в 08:24

Е то с такава символична глоба и само със забележки, т.н. директорки ще продължат да си правят каквото искат. Трябва някой да има право да ги отстрани и тях. Тази Рейха на нищо не приличау много се чудех по каква линия е наместена там. Да наложат изикване за западен език и компютърна грамотност на директорите на училищата и гледайте дали някой ще остане на позицията си.

14.04 2014 в 20:37

Така ще бъде, докато не се въведе МАНДАТНОСТ на директорите! Сега те имат неограничени права, особено в провинцията, сраснали са с властта и колят и бесят всичко що надигне глава! А да не говорим колко пари се усвояват от проектите. За учителите само работа и тормоз!Идват проверяващи и какво? Затворят се в дирекцията -туй, онуй и готово! Да живее далаверата!
Никога няма да се оправим! На никой не му пука какво какво става в училище!

14.04 2014 в 14:44

А смятайте на учители какво им е, за 500-600лв заплата....

14.04 2014 в 13:41

Ужас. Направо не мога да повярвам какви хора управляват училищата. Вместо да се грижат за това децата да се възпитават и учат добре, те прикриват ужасните действия на деца и учители.