Приеха детето ми в едно училище в I клас, пратиха го в друга сграда. Редно ли е това?

Александра Маркарян 23 септември 2023 в 14:53 10271 0

55-о СУ

Снимка Уикимедия

55-о СУ

Редно ли е училище да приеме дете в 1. клас и след това неочаквано за родителите да го прати да учи не в основната си, а в друга сграда? Въпроса поставят Александър Димитров и Екатерина Яначкова - родители на Магдалена, която е била приета по всички правила в 55-о средно училище "Петко Каравелов" в София и няколко дни преди началото на учебната година оттам са ги информирали, че трябва да водят детето си на училище не в 55-о, а в сградата на "Музейко".

Бащата реши да постави въпроса публично чрез OFFNews, след като на жалбите до 55-о и Регионалното управление на образованието в София началничката му Ваня Кастрева отговаря, че той следва да се обърне към директора на училището, а оттам досега не откликват.

В основната сграда на училището има басейн и по-добри условия - според него, а и придвижването дотам би било значително по-лесно за родителите и детето. Той се съмнява дори, че е проявена дискриминация към децата.

OFFNews излага казуса, както ни бе предаден от бащата. Поканихме ръководството на училището да изрази позицията си. Такава ни беше изпратена на 29 септември. Може да видите становището на директорката ТУК.

Детето посещаваше детска градина в кв. "Мусагеница" (12-о ОДЗ), но е регистрирана и живее на адрес в „Дървеница“ от 2017 г. и отдавна има 3-те години, които се изискват за уседналост при кандидатстване в училище. То беше в т. нар. първа група (в която влизат по признак „адресна регистрация“).

От самото начало се виждаше, че децата дори само в първа група са повече от местата в училището.

Класирането мина, беше обявено на 5-и или 6 юни и детето беше класирано над чертата, т.е. беше приета в конкуренция на деца с бонификации за брат/сестра в училището или заради посещаване на предучилищна група в училището.

На 08.06. я записахме, многократно минавахме маршрута от блока до училището, бяхме направили план за оставянето и взимането на детето без автомобил (отнема около 10-12 минути пеша).

Доста след 8 юни 55-о училище обяви, че добавя по три места в паралелка и открива нови паралелки заради неприетите деца.

На 4 септември (понеделник) с доста голяма изненада разбрахме, че дъщеря ни Магдалена е разпределена в т.нар. сграда „Музейко“ (учебният център на „Музейко“), общината го била придобила и т.н.

Прибрахме се от море на 6 септември (сряда) и още на 7-и изискахме среща с директорката. Първоначално такава ни беше отказана с аргумента, че приемният ден на г-жа Иванчева е в сряда. Обяснихме, че няма как да чакаме до 13.09. и ни прие.

Обяснихме ѝ доста обстойно всичко – това, че е далеч (другата сграда), че детето е прието сред първите и това, че няма как пет паралелки (оставените в основната сграда на 55-о) да имат братя и сестри в училището. Смути се при намека от моя страна, че има фаворизиране на записаните в езиковите сдружения „Луис Карол“ и „Фридрих Шилер“, т.е. по този начин дискриминират останалите деца по финансов признак.

Сдруженията вероятно плащат наем за кабинетите, както впрочем и всички останали фирми, предлагащи извънкласни занимания (балет, танци и т.н.) в училището.

Децата, записани в сдруженията, не можели да се местят, учителите там не можели да ходят до „Музейко“.

В същото време децата, които са разпределени в „Музейко“ няма да могат да ползват басейна на училището, нито каквито и да били извънкласни занимания, просто те се провеждат в самото училище.

Храната ще им се кара с автомобил.

Г-жа Иванчева ми обясни, че ние не сме кандидатствали за тази сграда, а за 55-о училище и „Музейко“ вече е част от това.

В приложените снимки се вижда какъв сграден фонд предлага училището и кога е обявена сградата на „Музейко“.

В нито един момент между 08.06. и 04.09. не сме били потърсени за тази промяна, не ни беше даден шанс да потърсим по-удобно решение за нас (дали 8-о училище, или 105-о, което при положение, че ще палим колата до „Музейко“, по същество е малко по-надолу по булеварда).

Ако се сравни списъкът с приетите на пето класиране, ще се види, че не всички отиват във въпросния 1-и „З“ клас, за който още нямаше списък на 08.09. Така не могат да се сравнят имената и да се види кои къде са разпределени... Защо ли? Според нас - за да не се сравнят децата, приети на сегашното класиране с наистина пратените в „Музейко“. Защото в системата пишеше че приетите на последното класиране деца ще са в сградата на „Музейко“, но там отива и още един един клас заедно с ПГ класовете.

Александър ни изпрати и текста на жалбата, която е изпратил до РУО и Националния инспекторат по образованието с копие до училището.

Ж А Л Б А

от

Александър Димитров Димитров и Екатерина Юлиева Яначкова в качеството ни на родители на Магдалена Александрова Димитрова, приета в първи клас през учебната 2023-2024 г. Записана е за I клас с Вх. номер 316-I /08.06.2023 г.

СРЕЩУ: Нерегламентирано преместване на детето в паралелка извън известната и обявена сграда на училището към момента на кандидатстване, приема и записването на детето.

Уважаема г-жо Директор,

Бихме желали да изразим своите възражения срещу преместването на дъщеря ни в сградата на „Музейко“. Нашите основания са:

1. Детето беше прието при първоначалното класиране и имаше достатъчен брой точки за прием, дори и при конкуренцията на деца от първа група (като нея самата) и бонус заради братя/сестри в училището или пък посещавали предучилищната подготовка в 55-о училище.

2. При кандидатстването, приемането и записването изобщо не е било обявено, че ще има трета база на училището (въпросната сграда в/до „Музейко“), а стояха на дневен ред само двете сгради в кв. „Дървеница“ (самото училище по същество), т.нар. стар и нов корпуси. Посетихме тези сгради в рамките на Деня на отворените врати и решихме да посочим 55-о училище като първо желание, именно заради близостта до нашият дом и обстановката/базата в самото училище.

3. Допълнителните паралелки и места, бяха обявени дори след записването на детето и в нито един момент (до 04.09.2023 г.) ние не сме били известени, че предстои преместване извън сградите в кв. „Дървеница“.

4. Преместването в „Музейко“ е проблем в логистично отношение. Първо, че е на 20 минути пеш от жилището на детето (в сухо време), а през зимата при сняг и минусови температури.... Предвид взимането в сравнително ранен час, бяхме уговорили моите родители (възрастни хора, но живеещи до 55-о у-ще) да я взимат и привечер да си я взимаме от тях.

Подобно логистично предизвикателство практически прави невъзможно и други извънкласни дейности, с които се занимава детето (плуване в к-с „Азбуки“ в „Мусагеница“, уроци по пиано и пеене). Да си представим зимната разходка от „Музейко“ до „Азбуки“…в поледица и минусови температури. Всичко това налага (когато е възможно) използване на автомобил, което увеличава трафика в квартала, задръствания и т.н.

5. Частните интереси, стоящи зад езиковите сдружения „Луис Карол“ и „Фридрих Шилер“, което по същество е изнудване. Плащате голяма сума пари и вашите деца са фаворизирани и стоят в тази сграда. Другите, нищо, че училището е общинско и се издържа и от нашите данъци, да ходят в „Музейко“… Аргументите колко е добра базата там и т.н. са несъстоятелни пред логистичните и времеви проблеми, с които нашето семейство би се сблъскало.

6. Трудно ни е, да повярваме, че всички деца в паралелките извън „Музейко“ имат братя или сестри в училището, а не е именно заради езиковите сдружения (всички аргументи от 5-та точка).

7. Ползването на басейн също ще е затруднено (поне така ни се обясни) от децата разпределени в „Музейко“.

8. Необходима е навременна, ефективна и равнопоставена комуникация между училището и родителите. Това е предпоставка за изграждане на доверие и среда, в която децата ще се учат и възпитават най-добре.

гр.София

07.09.2023

В отговор от 12 септември Ваня Кастрева - началник на РУО в София град - отговаря:

"Уважаеми родители,

Във връзка с Ваше писмо с вх. № РУО1-27816/07.09.2023 г. Ви уведомявам, че съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН  за организация на дейностите в училищното образование, за изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на учениците. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година. 

Съгласно чл. 258 от  Закона за предучилищно и училищно образование директорът на държавно и общинско училище организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

С оглед гореизложеното, във връзка с изложените във Вашето писмо факти и обстоятелства, следва да се обърнете за съдействие към директора на 55 СУ".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови