Дума срещу дума: Родителят пожела детето му да учи в Музейко, а не в основната сграда на 55. СУ, твърди директорката

Александра Маркарян 02 октомври 2023 в 09:41 4276 0

55-о училище в София

Снимка Архив

55-о училище в София

Директорката на 55. Средно училище "Петко Каравелов" в София Таня Панчева отговори на бащата, разказал пред OFFNews, че дъщеря му е била приета в 1. клас там, но впоследствие - без съгласието и без знанието на семейството почти до последния момент - е била пратена да учи в друга сграда, тъй нареченият филиал на училището "Музейко". (Разказа му вижте ТУК.)

Публикуваме отговора на Панчева без редакторска намеса.

Във връзка с публикация на Вашата медия относно разпределението на учениците в сградния фонд на 55. СУ „Петко Каравелов“ Ви информирам за следните обстоятелства:

1. След проведен разговор на 25.09.2023 г. с родителя, подал сигнала до Вашата медия, той ясно заяви, че предпочита детето му да се обучава във филиал "Музейко" с оглед на добрата физическа среда, която учебният корпус предлага.

2. Разпределението на учениците по паралелки се извършва през м. септември след класиране на 01.09.2023 г. съгласно графика на дейностите по прием на Столична община. В 55. СУ са приети 213 първокласници, разпределени в 8 паралелки. След класирането на 01.09.2023 г. на 04.09.2023 г. е извършено разпределението на приетите първокласници по паралелки. Формирането на паралелките се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и след проведено обследване на децата за училищна готовност с цел равномерното разпределение по паралелки на деца със специални образователни потребности, деца с обучителни затруднения и деца, на които българският език не е майчин. Шест от сформираните паралелки се обучават в двете основни сгради на училището, а две са разпределени във филиал „Музейко“.

3. Сградата на "Музейко" е предоставена на 30.08.2023 г. за нуждите на 55. СУ след решение на Столичния общински съвет. От този момент тя става част от сградния фонд на училището. Няма разместване на ученици, тъй като паралелките са сформирани през м. септември. Родителите са уведомени, след като училището е придобило сградата за ползване.

4. Всички извънкласни дейности, които се предлагат на учениците в основните сгради на училището, се предлагат и във филиал „Музейко“. 55. СУ предоставя възможността на всички свои ученици да посещават извънкласни дейности в училище /чужди езици, карате, танци, балет/. Съгласно Наредбата на Столична община за извънкласните дейности родителите подават заявления за желаната извънкласна дейност. Изборът на извънкласни дейности, които да бъдат посещавани от учениците и дали изобщо да посещават такива, е на техните родители. При декларирано от родителите желание, училището осигурява тяхното провеждане.

Всички 8 паралелки с първокласници в 55. СУ са на целодневна организация, осигурена от училището.

5. Учениците, които се обучават в сградата на "Музейко", са единствените в страната, които имат възможността да използват безплатно целия сграден фонд на ОКИ "Музейко" за учебни и извънкласни занимания. На разположение на учениците на 55. СУ са три етажа с експонати и 130 интерактивни игри и дейности; покривна тераса с градина, катерачна стена и планетариум. За часовете по Физическо възпитание и спорт е оборудван физкултурен салон в сградата. Учениците, разпределени в „Музейко“ са привилегировани да се обучават във физическа и образователна среда, която е уникална за страната ни.

6. Сградата и прилежащият двор на филиал "Музейко" са подходящи за учебни занятия на деца от 6 до 8 - годишна възраст /в двора има ударопоглъщаща настилка и съоръжения за игра, подходящи за тази възрастова група/. От втори клас учениците ще се обучават в основния корпус на училището.

55. СУ „Петко Каравелов“ осигурява всички желани извънкласни дейности при заявено желание на родителите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови