"Български исторически четения 2017" стартира на 19 май

ОFFNews 15 май 2017 в 17:00 4899 0

Националният природонаучен музей в София ще бъде домакин на "Български исторически четения 2017", в които участват 20 изследователи от София, Варна и Стара Загора. На 19 май от 18 часа в зала „Левентис“ на музея ще бъде представен първият отпечатан сборник на тема „Богатството на българското християнство“ от проведените четения през миналата година.

Програмата на събитието е под наслов „Писания и предания в българската история“ и започва на 20 май от 10 часа в същата зала. Входът е свободен.

Темата „Писания и предания в българската история“ определя посоката за избор на водещите мотиви, осигурява възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгъва по-широк спектър от разработки на авторите.

Така основната задача за намиране на нови гледни точки, нови прочити, нови тълкувания на събитията и образите в българската история, ще бъде добре постигната. Заедно с това, самото навлизане в писанията и преданията е процес, който оживява достигналите до нас писмени и устни сведения, официални и неофициални произведения (хроники, жития, апокрифи, народни предания). Сам по себе си техния цялостен прочит е едно откривателско предизвикателство. Преосмислянето, допълването и обогатяването на големия обем от свидетелства и представи, води до откриването на по-точни и достоверни гледни точки. Това е път, по който вече са тръгнали много съвременни български изследователи.

По този начин "Български исторически четения" дават своя принос за намиране отговорите на спорните въпроси в съвременната българска историография. Заедно с това, се обръща внимание на епохалните събития, преживени от нашия народ. Напомня се и за особеностите на документите, дълбочината на народните предания, религиозната обредност, гностическите, философски и верски доктрини и модели, съпътствали живота на дедите ни. С откриването и представянето на тези знания, се надяваме да помогнем за повишаването на нравственото и политическо самочувствие на съвременния българин, за да стане по-силен при осъществяването на задачите на настоящето.

Програма:

Национален природонаучен музей | Зала Левентис | София, бул. Цар Освободител 1

19 май

18:00 Представяне на сборник „Богатството на българското християнство“

20 май

09:50 Откриване

10:00 Бележки за изданието "Български исторически извори" 
проф. д-р Асен Чилингиров

10:20 За атрибуцията на Наръшкия надпис
проф. д-р Йордан Табов

10:40 Оригиналните български ерминии и тяхното послание - в редовете и между тях
Марияна Шабаркова

11:00 Изгубена ли е тракийската писменост?
Александър Мошев

11:20 Непознатият Орфей във "Веда Словена" 
Светлозар Попов

11:40 Богинята и двуглавия кон
д-р Юлия Боева

12:00 Йоан Кукузел и нашето съвремие
Таня Доганова-Христова

12:20 Българският циклов календар на Танев-Манев - принципи, устройство и календарна устойчивост 
инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

12:40 Ново датиране и значими събития от старата българска история 
инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

13:00 - 14:00 почивка

14:00 Паметта за Св. Климент Охридски и измеренията на неговото дело
гл.ас. д-р Весела Трайкова

14:20 Акултурация между ислям и християнство на Балканите в периода края на XIV – XVII век
д-р Даниела Тодорова

14:40 Българското църковно пеене в началото на ХХ век между писанията и преданият

доц. д-р Стефка Венкова

15:00 Бележки върху състоянието на църковното предание в България през втората половина на X век
д-р Георги Канев

15:20 Някои предположения и хипотези относно лечителската дейност на Св. Иван Рилски
д-р Таня Груева

15:40 Американският художник Френсис Дейвид Милет и неговото пребиваване в България
Калин Николов

16:00 Раждането на Мекодонизма или за някои македонски писания
д-р Тодор Димов

16:20 Печатът на Дуло
проф. д-р Добрин Денев

16:40 Още нещо за началото на Аспарухова България или за липсата на приемственост по темата между българските историци преди и след 1944 г.
д-р Велислав Алтънов

17:00 Похвално слово за Константин и Елена - мистични проекции 
Петко Атанасов

17:20 Горяните или бунтът в Сливенско
Ваня Жекова

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови