Петко Горанов: Студентски град е единственият столичен квартал без кадастрална карта

Венци Мицов Последна промяна на 12 август 2020 в 15:16 12559 0

Господин кмете, в последните няколко дни съвсем неформално се завъртя слух, че сте подал оставка. Слухът не бе медиен, а по-скоро, така да се каже, "от уста на уста", което е повод днес да ви потърся с въпрос - има ли нещо вярно в този слух?

Някаква интрига е това, на която смятам, че не трябва да се дава отговор. Няма нищо вярно.

Вече девет месеца сте районен кмет на район Студентски. Така да се каже, стоте дни толеранс отдавна отминаха. Какво заварихте в района си, когато започнахте своя мандат?

Основно работата беше дезорганизирана по причина на предизборната кампания. Не бих казал, че дезорганизацията е била нещо традиционно, но имаше сериозно забавяне на преписките, което първите дни след встъпването ми в длъжност представляваше известен проблем. Това обаче са текущи проблеми. Проблемите, които бяха заложени и се нуждаеха от разрешаване, бяха свързани с неефективното разпределение на администрацията. Приложи се нова управленска административна структура, направиха се и персонални промени, в резултат на които тук вече има нов главен архитект, нов главен инженер, предстои да бъде избран нов главен юрист-консулт, нов началник отдел "Административно - информационно обслужване" . Вече започнаха работа новият началник на отдел "Финансово - стопанска дейност", новият началник на отдел "Контрол по строителството и инженерна инфраструктура". Създадохме един уникален отдел - "Одит и контрол". По нов начин започна да работи звеното "Зелена система".

Сам разбирате, че след като толкова много пъти употребих димата "нов", тя означава качествено нова администрация.

Как виждате район "Студентски", след като вече 9 месеца го управлявате? Промени ли се визията ви за района, в който се намира и Студентски град - уж кампус, а всъщност донякъде "архитектурен качамак"?

Всъщност район "Студентски" не включва само Студентски град...

Да, но Студентски град е емблематичен.

Студентски град дава името на района. И това е кварталът с най-много проблеми. Тези проблеми не водят началото си от една, две или пет години. Тяхното начало съвпада със смяната на самата обществено-икономическа система на България. Непосредствено след 10 ноември, когато се създаде реституционното законодателство в България, нещата не бяха решени с ясно определяне на отговорностите на държавната и местната власт. Не се създаде и възможност, въпреки че такава имаше по закон, да бъдат обезщететени бившите собственици на одържавени земи в този район, които са пострадали при еднопартийния режим. На тези хора им бе дадена възможността да си придобият имотите обратно вместо те да бъдат обезщетени с адекватни като количество и качество земи, каквато възможност законът създаваше. 

Тук трябва да кажа, че те не просто не им бяха възстановени (земите), а по различни способи и нездрави похвати това възстановяване в действителност се бавеше. Информацията за собствениците циркулираше по разни неизвестни канали. Тези хора станаха обект на натиск и атаки и много от тях се разделиха с имотите си за нищожни суми. И в Студентски град можем да видим ясно икономическите интереси с мафиотски отенък.

Кои са най-големите проблеми, с които се сблъсквате като кмет?

Най-големия проблем в района е Студентски град, който е една изключително неуредена територия. Нека да кажа, че до момента, откакто съм кмет на района, за Студентски град не е направено нищо. Причината за това е, че Студентски град от 2012 година, забележете, няма кадастрална карта. А кадастралната карта е оттеглена от тогавашният областен управител на София и настоящ правосъден министър Данаил Кирилов под предлог да бъде съхранена държавната собственост.

След това имаше един действащ мораториум, който обаче твърде избирателно не действаше за определени лица и фирми. В последствие през 2015 година министър-председателят (който все още е министър-председател) назначи така наречената междуведомствена работна група, която имаше за задача да обследва всеки имот в Студентски град и да излезе със заключителен доклад, чийто решения и позиции да бъдат отразени в кадастралната карта на Студентски град. Запознах се с работата на тази работна група. Трябва да призная, че са свършили огромна работа като административен и технически обем с добра експертиза. 

Любопитно възниква въпроса - защо не приключва работата на тази междуведомствена работна група? Тоест - защо органът, създал тази група, не е поискал срок за приключване на нейната работа, предаване на доклада и изпълнение на решенията му.

Успяхте ли да разберете защо работният процес на групата не е приключил?

Изпратих две писма до министър-председателя и едно до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В писмата казвам - "Господин министър-председател, ваша е отговорността за това състояние на Студентски град и ако вие не разпоредите приключване на работата на тази работна група, която вие сте назначил, означава, че трябва да поемете отговорността за всичко, което се случва там".

Кметът на района е заливан от писма и жалби от граждани от Студентски град и те са напълно правдиви. Хората не знаят, че район Студентски и Столична община нямат никаква собственост в Студентски град, защото по силата на оттеглената кадастрална карта на Студентски град е оставен да действа един акт за държавна собственост от 1971 година и цялата територия на Студентски град се води държавна собственост. А частната собственост, където я има, е позиционирана в цифровия регистър официално и това е един абсурд сам по себе си, но друга публична собственост освен държавна там няма.

Има ли действия на областния управител в случая? Комуникирате ли с него?

Областният управител в началото на март пусна заповед, с която прехвърли уличната мрежа на общината и така ние най-после придобихме някаква собственост, за която можем да положим грижи.

Не, не смятам, че областният управител е спирачката. Той е изпълнител на поръчки. Имал съм два разговора с господин Пехливанов, в които съм го помолил или да каже кога ще изпрати тези заповеди за обявяване на кадастралната карта.

Аз знам едно - Студентски град е единственият столичен квартал, който няма кадастрална карта.

Но имам новина. На 28 юли бях на посещение при изпълнителния директор на националната агенция по картография и кадастър. На срещата, която се състоя по мое настояване имаше представители на областната управа. И тогава инженер Коритарова обяви, че кадастралната карта е готова, въпреки че има страшно много непълноти. Въпреки това те ще я обявят такава, каквато е...Впрочем тя после ще се допълва, а това можехме да го спестим на хората, защото частните имоти ще излязат в двойна собственост - частна и държавна, и на практика  трябва да се ходи при областния управител, да се подава заявление за отписване от държавните регистри на имота, след което да се вземе заповедта от областния управител и да се ходи обратно в агенцията по кадастър, за да бъде нанесен.

На практика с тази процедура областния управител ще се превърне в истинския кмет на Студентски град за времето, докато не се изчистят тези проблеми. 

Та на тази среща инженер Коритарова пред мен подписа заповедта, с която изпраща кадастралната карта на Студентски град за обнародване в "Държавен вестник". Срокът за обнародване е две-три седмици. Днес е третата седмица, държавен вестник излиза във вторник и петък. Днес (вчера - Б.Р) е вторник, погледнах - няма нищо. Надяваме се в петък да излезе. Ако и в петък не излезе, ще помисля какво да предприема.

За тези месеци усетихте ли да настъпвате нечии интереси? Усещахте ли някакъв натиск върху себе си?

До този момент на мен не ми е оказван никакъв натиск. Ние имаме нов начин и нов подход към застрояването на Студентски град и особено Малинова долина. Възприемам го като кауза. Другата ми кауза е парк "Въртопо". За съжаление Студентски град е едно изпуснато място и там можем само да се стремим да намаляваме тежестта на проблемите.

На първо място това е проблемът с паркирането. На второ място е строенето.

Тук имаме някои строителни предприемачи (не всички), които строят общежития. Защо общежития? Защото когато се строи общежитие се допускат намалени отстояния и изключително ниско изискване за брой паркоместа.

Тук с главния архитект на района предприехме действия - връщаме за препроектиране постъпили инвестиционни проекти, използваме всички възможности, които законът ни дава, но ние повече строежи на общежития не толерираме.

Как работите със Столичен общински съвет и Столична община?

Аз имам два мандата като общински съветник. 91 - 95 година (по времето на кмета Янчулев) и 2003-2007 година.

Бих казал, че психологията и работата на Общинския съвет ми е позната. Едва ли ще изненадам някой, ако кажа, че там действат лобита. 

Предстои ми да направя няколко доклада, които са свързани най вече с въпроси, касаещи отчуждаване на имоти, улична регулация и изграждането на парк. Столична община и местната администрация е в дълг към Витоша ВЕЦ - Симеоново.

По отношение на работата ми с администрацията на Столична община - кмет, замл- кметове, главен архитект - срещам разбиране, но имам чувството, че позицията им е "да, добре, тупай топката, ще видим". И давам конкретен пример - по време на общественото обсъждане на бюджета на София публично поставих въпроса за кръстовището на булевард "Свети Климент Охридски" и булевард "Андрей Ляпчев". Там имаше проблеми, които наследих. 3 месеца след встъпването ми в длъжност те бяха отстранени - имаше един имот, който трябваше да се отчужди. Един център за гуми, който трябваше да бъде премахнат. 

Когато поставих въпроса, заместник-кметът Дончо Барбалов каза - "Бъдете спокоен, това е заложено в бюджета. 2020 ще има кръстовище". Преди около месец БТВ излъчиха репортаж от кръстовището - за това колко е лошо. След това излезе един човек от транспортна дирекция и каза -2021 година ще има кръстовище.

Пуснах писмо до Фандъкова. До този момент отговор нямам.

Имам и друго предложение - за намаляване на капитала на пазари "Изток". Оказа се, че пазари "Изток" работят като агенция за недвижими имоти. С решение на Общинския съвет им е дадена възможността имоти, които са били общинска собственост и след това са преминали в капитала на пазарите, да бъдат продавани или да бъде учредено право на място срещу обезщетение. Извинявайте, но те със стопанисване на пазари ли се занимават или заменят Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции, която работи на светло и по правила?

Така на тъмно се приватизира общинска собственост. 

Какво е мнението ви за процедурата по приемане на бюджета на София? Не е ли сбъркан начина и философията един бюджет на столицата да се прави от администрацията?

Прав сте. Бюджетът на София е свръх централизиран. Районите на столицата имат собствени приходи, но те не стигат до тях. Аз смятам, че по начина, по който функционира бюджета не можем да откроим добрия от лошия районен кмет. Получаваме един базисен бюджет за издръжка на администрацията, но оттам нататък какво се добавя, никой от районите не знае.

Вашата оценка за предшественика ви Дилчев, който в момента е директор на Центъра за градска мобилност?

В чисто човешки план го намирам за много добро момче...

А в чисто управленчески план?

В чисто управленчески план считам, че той не е управлявал. Че други са управлявали...

Какво се случва с парк "Въртопо"?

"Въртопо" е в два съседни района - "Студентски' и "Младост", и е предвиден за парк. След като горублянци, за добро или за лошо, успяха да отменят източния парк на София и вече там се строи, това е шансът София да има източен парк.

В момента там правим трети етап от проучването на собствеността, като се намираме някъде на около 35 процента от обследваната територия. Големия проблем е, че преобладаваща част от имотите са частни и трябва да се намери начин и механизъм за обезщетение. Ще бъде предложена пазарна оценка, която очаквам немалко хора да приемат, защото немалко собственици са изтормозени от плащане на данъци, без да имат право да правят нещо с имотите си. Моята голяма мечта е там да има парк. Би било прекалено амбициозно да твърдя, че в рамките на този мандат това ще се случи. 

Поставил съм срок 30 октомври за завършване на обследването. Тогава трябва да имаме ясна снимка за това кой имот какъв е и в най-общ план да сме наясно колко милиона трябва да приготви Столична община за обезщетение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови