Адв. Кашъмов: Под прикритието "Трета колегия" задна сила създава нов съд

Юлиан Христов 02 ноември 2015 в 08:52 8343 5

Снимка БГНЕС, архив

Една от темите, които останаха в периферията покрай изборния хаос и нощните брожения на Волен Сидеров, е създаването на нова Трета колегия във Върховния административен съд (ВАС). Предложението на председателя на съда Георги Колев беше подкрепено от мнозинството от съдиите. Тези, които бяха против обаче, останаха нечути. Гласувалите за предложението също остават нечути по простата причина, че предпочетоха да замълчат. Според адвокат Александър Кашъмов предложението на Колев противоречи на Конституцията и с него на практика се създава нов съд в рамките на ВАС, където група "елитни" съдии ще решава като последна инстанция дела, свързани с актове на правителството.

Адв. Кашъмов, какво е мнението ви за предложението на председателя на ВАС за създаване на Трета колегия в съда?

Намирам, че то е крайно проблематично. По-обезпокоителното е, че на основата на това предложение вече е взето решение на Пленума за създаване на Трета колегия, която ще разглежда производствата пред петчленните и седемчленните състави . При цялото ми уважение към съда и съдиите в него, които имат голям принос за реалното приложение на принципа за върховенство на закона и за ограничаване на изпълнителната власт в рамките на закона, аз съм много учуден, че такова решение изобщо е минало с гласовете на мнозинството от върховните съдии.

Как ви се струва единият от мотивите, с които това предложение е прокарано, а именно – за по-бързо съдопроизводство?

Аз не мога напълно да разбера защо, за да се подобри системата на административното правораздаванея трябва да се предприемат подобни стъпки. Трябва да има пропорционалност между проблема, който се решава, и начина на постигане на решението. Според мен да се предприеме една противоконституционна стъпка, за каквато аз смятам това решение, е много висока цена за решаване на проблема с натовареността. Със същия успех проблемът с натовареността, образно казано, ако го сведем до абсурд, ще се реши, ако се преустанови съществуването на ВАС, но гражданите не искат това. Мисля, че и съдиите не искат това. От тази гледна точка аз не разбирам как ще се реши този проблем със създаването на колегия от избрани съдии, които ще имат единствени правомощието да контролират актовете на колегите си като касационна инстанция.

Смятам, че по същество, под прикритието на израза „Трета колегия“ с такива правомощия, се крие създаването на втори ВАС, който ще осъществява действителната функция по осъществяване на върховен съдебен надзор, както това е записано в чл. 125, ал. 1 от Конституцията. Напълно недопустимо е и противоречи на Конституцията да съществуват два различни ВАС, от които единият да разглежда законността на актове на изпълнителната власт, а други съдии, на практика напълно отделени от първите, да контролират тяхната работа. Това означава, функциите на ВАС, които конституционният законодател е изразил ясно своята воля през 1991 година, да бъдат поети от един съд, да бъдат разделени практически на две по силата на решение на Пленума и така по същество да се измени Конституцията и да се създадат две съдилища. Защото, в крайна сметка, съдия във ВАС означава съдия в един колегиален съд. Тоест, не може един съдия да има различни съдебни правомощия от друг съдия в същия съд.

Това означа ли, че решението на Пленума може да бъде атакувано пред Конституционния съд? Има ли процедура?

Ето това е много любопитен въпрос. Това е въпрос, който трябва допълнително да бъде сериозно обмислен, защото правомощията на КС се свеждат основно до разглеждане на конституционосъобразност на закони.

Аз самият съм изненадан от възникването на този казус. Оставам с впечатлението, четейки стенограмата от заседанието на Пленума, че и много върховни съдии са били изненадани от радикалното предложение, което е трябвало да бъде обсъждано.

Но въпреки това на болшинството съдии не е пречило да гласуват „за“ предложението...

Не съм учуден от имената на тези, които са гласували против, но съм учуден от някои имена на съдии, които познавам като добри професионалисти, които са гласували „за”. Разбира се, това е мое лично мнение. Това може да се отдаде на изненадата на самите магистрати от направеното непредизвестено предложение... Създава се впечатление, че има някаква задна сила, която е тласнала нещата към такова развитие. Защото самото предложение е крайно нетрадиционно и изненадващо само по себе си.

Имаше мнение на някои от съдиите, че и първите две колегии във ВАС са създадени на една безпринципна основа. Какво е вашето мнение?

Първо, ако е било взето едно безпринципно решение някога, това не означава наново да бъде взето друго безпринципно решение.

Второ, за мен е изключително съществена разликата: до този момент разделението на Първа и Втора колегия по нищо не се отличава особено от това, че има разделение по отделения, които имат различна материя. Гледането на делата от петчленните състави се затваря наистина, но все пак колегията се състои от половината съдии в съда. Тоест, тук ние не говорим за проблематичния случай, при който 5, 10, 12 или 15, както виждаме от стенограмата съдии, контролират работата на 80. Тоест, съществуването на Първа и Втора колегия, може да е било безпринципно, но не е сравнимо като ефект с това, което се създава с Трета колегия, която е изцяло нова инстанция. Тя ще се занимава само с касационните производства и производствата по отмяна, а отмяната е много силен правен инструмент, защото става въпрос за отмяна на влезли в сила решения. И възможността да се създава практика от петчленните състави означава огромна власт.

Основната конституционна роля отива при едни съдии, а останалите стават някак по-“нисши“ и могат да бъдат контролирани от първите. Това не е бил замисълът на конституционния законодател. Мисля, че няма нужда да казваме, че едни съдии, особено върховните, трябва изключително стриктно и точно да спазват основния закон и всички други закони.

Ако решението за създаване на Трета колегия влезе в сила, очакванията за едно напрежение между съдиите ще окаже ли влияние на работата им?

Има и други проблеми, които са на друго ниво. Например, самите съдии няма да се чувстват като равни магистрати от един и същи съд, както впрочем сами заявяват в дебата на Пленума. Защото такъв прецедент няма. Във Върховния касационен съд (ВКС) също има тричленни и петчленни състави. Но там не ми е известно да има обособяване на отделна колегия, която да гледа актовете на колегите.

Вторият момент е: например в окръжните съдилища има съдии, които се занимават с първоинстанционните дела и такива, които гледат въззивните дела, но те не гледат актове на първите. Те гледат актове на районните съдии, това е съществена разлика.

Това за мен е по същество, нов съд, прикрит под названието "Трета колегия". Разбира се, че това ще създаде лоши отношения и напрежение между съдиите. От друга страна, аз мисля, че до ден днешен те много добре съзнават кой какъв стаж и какъв опит има и се отнасят с уважение точно към тези, които са най-опитните, най-старшите, които са с повече житейски и професионален опит. Напълно съм убеден, че при обсъждането на делата този принцип на старшинството се отчита. Не е нужно да има формално обособяване по такъв проблематичен начин, за да се постигне ефектът на уважението.

И другото нещо - системата за случайно разпределение на делата. Къде отива тази система, когато започва да се избира случайно между 10 души, вместо между 80. И тук говорим за материята по всички отделения на ВАС, които са предметно обособени.

Също, привидно е, че проблемът с натовареността е в петчленните състави. Няма такова нещо и това го казват самите върховни съдии.

Преди време Никола Филчев беше казал, че над него е само Господ. Сега да не се окаже, че всъщност над главния прокурор е председателят на ВАС?

Не се наемам да коментирам това, но мога да кажа, че е крайно учудващо, че председателят на ВАС, който трябва да е все пак пръв между равни, изнася на гърба си цялата пледоария в полза на цялата тази изключително важна промяна и на практика единствено с някаква рехава подкрепа. Всички останали гласове на магистрати, много от които са много преди председателя в този съд, остават нечути, съображенията им остават необсъдени. Да не говорим за липсата на уважение към другите, което прозира в това, че не са поканени представители на Висшия адвокатски съвет и представители на прокуратурата.

Тоест, тук говорим не само за проблематично предложение от гледна точка на конституционност, не само за това, че то се привижда и прилича много на еднолично решение, така както се води в дискусията, но е и гарнирано с една явна демонстрация на неуважение към правовия ред и другите участници в правовия ред. Това не е останало без внимание от самите върховни магистрати, както си личи от дискусията и неколкократните предложения за отлагане на заседанието на това основание.

В този дебат прави впечатление, че мълчат председателят на ВКС, главният прокурор...

Може би председателят на ВКС би изразил само едно лично мнение като някогашен съдия във ВАС. По-различна е позицията на главния прокурор, защото прокуратурата трябва да бъде участник в заседанието. Тя не е участник и аз не виждам никакъв аргумент за това защо не е била уведомена или главният прокурор, или негов заместник. Дотолкова, доколкото той не се кани там персонално, в качеството му на институция, която защитава правата и има функция по общ надзор, функция по оспорване на административни актове, по протестиране, от тази гледна точка главният прокурор е длъжен да вземе отношение. Разбира се, това е мое лично мнение, но защо избираме хората да заемат някакви длъжности, ако не за да изпълняват функциите според тези длъжности, а ако някой им е попречил или не им е позволил да ги изпълняват, те да коментират публично и да си потърсят правата. Защото това са не само техни права, но това са права и в името на гражданите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови