Защо колата става камион, а трионът - косачка

Обвинения за декларации с невярно съдържание в обществени поръчки за озеленяване на Столичната община

Юлиана Ончева, Владимир Йончев 26 ноември 2021 в 16:42 10890 0

Снимка Архив

Печелят ли се обществени поръчки на Столична община благодарение на декларации с невярно съдържание? 

Вече има официален сигнал за това и е интересно дали общината наистина проверява декларациите или го прави само наужким. Тази проверка трябва да приключи до края на ноември.

Става дума за "Поддържане на паркове и градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения  за 2019-2021 г. по 19 позиции, процедурата по която е открита на 12 април 2019 г.

Дали има достатъчно техника е основен критерий, по който се избира коя фирма да поддържа зелените площи в София.

На първия етап техниката се заявява само чрез декларация.

Фирмите в бранша не са много и се познават добре, познават си и техниката. Две от тях "Алдес" ЕООД и "Комунална техника", се усъмняват, че конкурентите им наистина имат машините, които са декларирали.

Те обжалват конкурса. Губят делата, но успяват да получат от Комисията за защита на конкуренцията удостоверение, с което СДВР - Пътна полиция да предостави информация за обявените в декларациите на спечелилите фирми автомобили. Както и удостоверение, с което да поискат информация от съответните органи какво се крие зад регистрационните номера на другата техника -  автовишки, косачки и т.н., изисквани за изпълнение на поръчката средства. 

Отговорите са смущаващи. В масивите на "Пътна полиция" вместо камиони под някои от номерата се водят леки коли. В масивите на Държавната агенция по метрологичен контрол, която регистрира вишките, част от тях ги няма. А от масивите на производителя "Щил" става ясно, че подобна техника или никога не е внасяна в България, или че с този и този номер е нещо съвсем друго - например трион, вместо косачка.

От "Алдес" и "Комунална техника" подават два сигнала до Столична община, но нямат отговор как са завършили проверките по тях.

Когато ние спечелим конкурс за поддръжка на зелена площ, Общината иска да докараме цялата техника на площад "Св. Александър Невски". Седем души ни проверяваха. Караха ни да разпъваме вишките и мереха толкова ли са високи, колкото декларираме, разказа управителят на "Комунална техника" Николай Янакиев. 

Подал съм сигнали до Столичната община, да видим дали и конкурентите ни ще ги проверят така, коментира той.

Двете загубили фирми атакуват най-напред обществената поръчка в частта по обособени позиции 4, 12 и 14. В сигнала се твърди, че три фирми "Грийнтаун" ЕООД, "Алверс комерс" и "Титан БКС" ЕООД са класирани, благодарение на декларации с невярно съдържание.

Първият сигнал - до зам.-кмета по озеленяване Десислава Билева е от 17 декември миналата година. В него се твърди, че Грийнтаун е декларирал неверни данни за 19 машини, Алверс комерс за 9, а Титан БКС не е предоставил данни за фабричните номера на 3 моторни коси, 6 моторни резачки и една фреза за раздробяване на дънери. А според указанията на комисията всички участници в процедурата следва да представят Декларация за техническо оборудване "с посочен в нея вид, модел и брой на съответното оборудване" и "фабрични номера на малогабаритната техника.

Участникът не е отстранен от процедурата, въпреки че не е изпълнил това условие, посочват от Алдес и твърдят, че е налице "неравнопоставеност между участниците".  

Сред най-драстичните примери за несъответствия между декларирано пред СО и реално според данните на Пътна полиция са: 

"Алверс" декларира, че ще използва 4 броя собствени МПС с категория Евро 5.

От данните на СДВР се оказва, че единият автомобил няма евро 5. Другият - не е собственост на фирмата, а на физическо лице. Третият и четвъртият би трябвало да са автовишки. Но едната се обикновен камион, а другата - камион с кран.

В декларацията на Титан БКС също има странни разминавания. Вместо товарен автомобил, под този регисграционен номер в "Пътна полиция" е регистрирана обикновена лека кола. А вишките пък изобщо не съществуват - едната е със служебно прекратена регистрация, друга е спряна от движение още през юли 2011 година. 

Във втория сигнал - до кмета Йорданка Фандъкова от 30 юли тази година се атакуват позиции 10, 11 и 13. 

Отново се посочва, че при декларираното от Титан БКС има разминавания. Декларираният товарен Мерцедес Атего 816 изобщо не съществува в регистъра на "Пътна полиция". А под номера на друг товарен мерцедес от декларацията излиза лека кола Мазда. 

Въпреки подадените няколко сигнала до Столична община не са предприети необходимите действия за отстраняване на нередностите при провеждане на процедурата за общиствената поръчка, както и не са извършени проверки във връзка с предоставените сигнали, а комисията на възложителя повторно допуска до класиране участници като Титан БКС и Алверс Комерс, твърдят загубилите.

И настояват да се потърси отговорност от фирмите, подали неверни данни за участие в обществената поръчка и те да бъдат включени в списъка на стопанските субекти с нарушения в АОП. 

Според подателите на сигналите отговорност трябва да понесат и хората от администрацията на Столична община "във връзка с извършени множество нарушения и незаконосъобразни действия или бездействия". 

Позицията на Столична община: 

През 2019 г. Столична община обявява обществена поръчка за поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения по 19 обособени позиции. През март 2020 г. са сключени договори за 6 от обособените позиции, а останалите 13 позиции са обжалвани пред Върховния административен съд. През септември 2020 г. ВАС потвърждава класирането на 3 от обжалваните позициите и Столична община е сключила договор с класираните и потвърдени от съда изпълнители. 

През този период в Столична община са изпращани две жалби от фирми-участници в обществената поръчка („Алдес“ ЕООД и „Комунална техника“ ЕООД). Със заповед на кмета на Столична община са извършени две проверки на техниката на участниците. Проверките са установили наличие на декларираната техника от всички участници, които са класирани на първо място (проверка през 2019 г.) и наличие на декларираната техника на изпълнителите по вече сключените договори (проверка 2021 г.). 

През 2021 г. 10-те останали позиции са обжалвани отново пред ВАС, като през октомври тази година ВАС потвърждава класирането на Столична община на 8 от позициите и връща за повторно разглеждане на комисията по избора две от позициите.

Преди подписване на договорите комисията по избора има задължение да извърши проверка на техниката, декларирана в офертата на всеки изпълнител, за доказване наличието й. До края на ноември ще приключат проверките на декларираната техника на всички изпълнители, потвърдени от ВАС за 8-те позиции. Договори с избраните изпълнители се сключват само при условие, че комисията установи наличната техника.

В комисията, която извършва проверките освен представители на администрацията, участват и общински съветници от различни политически сили в Столичния общински съвет.

Съгласно т. 3.5.3 от раздел III. „Изисквания към участниците“ от Документацията за участие, всеки участник в процедурата следва да разполага с минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Видно от документацията за участие, за изпълнение предмета на обществената поръчка, за всяка от обособените позиции, е необходим голям ресурс от технически средства и оборудване, който да гарантира обезпеченост на всички необходими дейности. За доказване на съответствието с така поставения критерии за подбор, възложителят точно и ясно е посочил какви са документите, които доказват посочените изисквания, а именно: документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т.2 от ЗОП) – декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови