Ексклузивно От четвъртък навсякъде на закрито само със зелен сертификат

Процесът на комуникация в обществото ни е нарушен, или просто липсва при децата и юношите

Станислав Пандин Последна промяна на 13 януари 2020 в 16:52 2979 0

Преди дни непълнолетен отне живота по особено жесток начин на 18-годишно момиче. Има ли разпознаваеми предпоставки за престъпно деяние от страна на непълнолетен и има ли начини за превенция, коментира психологът Станислав Пандин.

Процесът на комуникация в обществото ни е нарушен, или такъв просто липсва, в няколко направления, що се отнася до децата и юношите.

По хоризонтала това са: вътресемейните отношения в комуникативен план – на ниво родители, между родител/и и дете/юноша; на ниво институции – не достатъчно добра координация между ръководния състав и служителите в една институция, както и между самите служители в съответната институция; от друга страна това често е и изключително слабата експертна подготовка на самите служители в отговорната институция.

По вертикала проблемите са свързани с недостатъчно добрата или пълна липса на приемственост и взаимодействие между семейството (здраво, в процес на разпад, разширено, приемно и пр.) и отговорните институции, както и липсата на съгласуваност между съответните институции, ангажирани с даден проблем, което до голяма степен обрича на провал последващите действия на същите.

Ще ви дам един пример в тази насока. Чудесно е, че държавата се е погрижила да създаде множество органи по закрила на децата и юношите, каквито на местно ниво са отделите за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане“ в общините по места, детските педагогически стаи към съответните Районни полицейски управления, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, училищата и прочее. Често „стиковането“ между въпросните е силно затруднено поради гореспоменатите проблеми в някои населени места на територията на държавата ни. Колеги от страната са ми споделяли, че директори на училища целенасочено изолират сериозни училищни проблеми, свързани с противообществени деяния на техни ученици, за да не пострада реномето на училището.

Не винаги училищният психолог (ако дори има такъв) има авторитета и компетенциите да се справи със сериозни казуси, които изискват ангажирането напр. на местната комисия или на инспектор детска педагогическа стая. Да не говорим, че редовните сесии на общинските комисии за борба с проявите, особено там където мониторингът върху дейността на същите от страна на кмета е занижен, се провеждат напр. веднъж годишно, което е крайно недостатъчно за съгласувателни действия между институциите, спрямо правонарушенията на деца и юноши в съответното населено място.

Да не говорим, че по места на такива заседания често отсъстват основни специалисти, каквито са служителите в отделите по закрила, полицейските инспектори или пък самите обществени възпитатели. Що се отнася до последващите протоколи и присъствени листове, които се водят задължително на такива заседания, те биват попълвани впоследствие. Това се случва нерядко в по-малки населени места, където по-лесно може да бъде прикрито.

Както виждаме има достатъчно органи по закрила, достатъчно наредби и закони. Истината е, че липсващата или недобра комуникация вътре в семейството, между семейства и институции, както и между самите институции, винаги дава несъгласуваност в действията им, още повече що се отнася до деца и юноши. Това е много опасно особено за вторите, които вдругиден по дефолт ще бъдат абсолютно променени и различни в сравнение с настоящата минута и настоящия час.

Станислав Пандин е завършил психология в Софийския университет. Специализира в детската психология. Работил е като журналист във вестниците „Софийски университет“ и „Аз Буки“. Има 13-годишен опит като детски и училищен психолог. Бил е научен редактор на методическите списания „Философия“, „Педагогика“ и „Стратегии на образователната и научната политика“. Работил е като PR на държавна институция. Преподавател е във Философския факултет на Софийския университет – „Детско-юношеска и училищна психология“. Психолог е в МКБППМН на два столични района, експерт е в СГС, лектор в НЦПКПС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови