Ангелкова: Система за туристическа информация ще има, но след промяна в закона

Владимир Йончев Последна промяна на 08 януари 2015 в 12:16 6185 0

Николина Ангелкова е министър на туризма в настоящето правителство, а в служебния кабинет на Георги Близнашки беше министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии.

Завършила е право от Университета за национално и световно стопанство през 2003 г. През 2010 г. е завършила програма за ръководни кадри „Развитие на лидерски умения” в Harvard Business School, Бостън, САЩ.

Г-жо Ангелкова, в коалиционното правителство чие е министерството на туризма? Защото казахте, че Валери Симеонов от Патриотичния фронт е назначил зам.-министъра. Вие на коя от партиите в коалицията сте представител?

Аз съм министър от ГЕРБ. Валери Симеонов настоя за назначението на Бранимир Ботев за зам.министър, който откакто е назначен е в болничен. Но тази тема мисля, че вече я изчерпахме.

А кой ви предложи от ГЕРБ?

Премиерът.

Вие бяхте съветник преди това на Ремзи Осман, доколкото помня...

Не съм била съветник на Ремзи Осман. Работих като стажант в комисията по регионална политика и благоустройство в НС, а той тогава беше председател на тази комисия. Това е било в далечната 2002/2003 година, когато бях стажант в НС.

Питам защото в министерството на отбраната направиха баланс – срещу заместник-министър с турско име, заместник-министър от Патриотичния фронт.

Като партийна квота ли трябва да се квалифицира това, че съм от Кърджали и съм работила към онзи момент като стажант в комисията по регионална политика и благоустройство? През 2003 г бях студентка по право и ми предстоеше последния държавен изпит. Няма как това да се квалифицира като принадлежност към една или друга партийна квота. В крайна сметка всички сме родени някъде. Това, че Кърджали се слави с концентриране на представители на ДПС не означава, че всички живущи там са от тази партия. Аз смятам себе си себе си за толерантен човек и съм свикнала да живея и да работя с представители на различни етноси и групи.

Повод за това интервю беше ЕСТИ (Единна система за туристическа информация), за която OFFNews писа. Ще има ли такава система?

Има голямо неразбиране какво е ЕСТИ. По силата на Закона за туризма Единната информационна система за туристическа информация е електронна база данни, която включва Националния туристически регистър, туристическата информация и обобщените статистическите данни в туризма, съгласно изискванията на Евростат и на Световната организация по туризъм.. Туристическата информация съдържа информация за всяка отделна община, туристическите услуги и атракции, инфраструктурата от значение за туризма, които се предлагат в съответния регион. Статистическите данни се отнасят за местата за настаняване, материалната база в туризма, реализираните нощувки от българи и от чужденци, приходи от тези нощувки и предоставянето на допълнителни услуги в хотелите, продължителност на престоя, легла на денонощие, организация на пътуването и т.н. данни, които се събират от Националния статистически институт. Националният регистър съдържа информация за регистрирани туроператори и агенти, категоризирани туристически обекти, сертифицирани центрове, вписани туристически сдружения, туристически информационни центрове и т.н. За да започне да функционира въпросната единна система е нужно да има подзаконов нормативен акт, който да урежда организацията на работа, реда и начина на вписване на данните, съхраняването и достъпа до информацията, събирането и обработването й и т.н. всички задължителни реквизити. Това беше първото нещо, по което започнахме да работим и ето наредбата вече се съгласува и в най-скоро време ще бъде внесена за разглеждане от МС.

Но без нея няма как да вървим напред – защото е нужно от една страна да се попълва базата данни от общинските администрации, за да може да се прави адекватния статистическия анализ в сектора и от друга потребителите да могат да правят своя информиран избор за услугите, които им се предлагат в туристическите обекти.
Има създадена работна група за приемане на наредбата още на 10.05.2013 г и оттогава досега абсолютно нищо не е направено по темата ЕСТИ. Не искам да коментирам защо това е така. Важното е, че до края на месеца наредбата ще бъде факт.

Оттам нататък вариантите за свързването на туристическата информационна система с регистрите на други институции са възможности за нейното надграждане. Успоредно се работи по пилотен проект в София и Пловдив за свързване на регистрите на общините с МВР и с Министерство на туризма, за да може в реално време общините, да подават информация за категоризираните от тях места за настаняване и заведения за хранене - кое е категоризирано, кой е собственикът и т.н. – нужните данни за системата ЕСТИ.

Да уточним понятията. Нали става въпрос за системата, с която всяка нощувка на чужденец трябва да се регистрира?

Още докато бях служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията започнахме разработването на един пилотен проект, през призмата на това, че приоритет ни беше електронното управление - вие говорите за този проект. В него има компоненти от подобна система, но това не е ЕСТИ. Конкретно проектът се отнасяше до пробното свързване на системите на 5 хотела в София и 5 в Пловдив с регистъра на МВР за регистрация в реално време на чуждите граждани, които са нощували във въпросните хотели. Тогава показахме, че това може да се случи. Сега като министър на туризма бих искала това да стане и за българските граждани.
Имаме идеи за допълнително надграждане на единната система в посока по-голяма насоченост към предоставянето на електронни услуги. Не бих искала да влизам в детайли в момента, тъй като това е тема, която ще бъде предмет на обсъждане на Националния съвет по туризъм, а и предварително трябва да се коментира и с бранша, защото тези идеи касаят пряко най-много него.

Проблемът в момента е, че голяма част от нощувките на чужденците не се регистрират. Това, от една страна, е укриване на доходи, от друга страна, е заплаха за националната сигурност. В този си компонент ще заработи ли системата и от кога?

Това е идеята, системата да заработи с подобен компонент, но трябва да се изчистят детайлите. Наредбата за единната информационна система не урежда тази част. Първо, това изисква промяна на Закона за туризма задължително, защото това не е ЕСТИ. ЕСТИ към днешна дата, съобразно действащия Закон за туризма, е това, което обясних по-горе. А когато се промени Законът ЕСТИ ще се надгради и ще се превърне в единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между участниците в Националния туристически регистър (всички категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори и туристически агенти, вписани туристически сдружения, туристически информационни центрове и организации за управление на туристически райони, екскурзоводи, планински водачи и ски учители) и заинтересованите лица от централни и териториални органи на изпълнителната власт. Целта е тази платформа да започне да функционира като единен портал за връзка с централни и териториални органи на изпълнителната власт, реализирайки принципа „едно гише“ за ежедневно и периодично подаваната информация от страна на участниците в туристическия регистър. Това е един от приоритетите, както на Министерството на туризма, така и на самия бранш – от една страна да се работи в посока максимално изсветляване на сивата икономика, а от друга - за създаване на по-добра координация и регулация, премахване на административната тежест, където не е нужна, което ще улесни и работата на самия бизнес.
Ние сме категорично за това тази единна система за туристическа информация да бъде от полза, а не просто един регистър, в който се събира база данни и дотам. Вярвам, че още до края на 2015 г. ще имаме конкретни резултати в тази посока. Но пак казвам, това неминуемо изисква промяна в Закона за туризма, за да се случи и аз съм категорична за работа в тази посока, в диалог с всички заинтересовани и с бизнеса. Самите те също коментират, че трябва да има ясни стъпки как това да се случва, така че да се избегне двусмислието, всеки да разбере какво всъщност е ЕСТИ и какво трябва да включва тази система, така че да дава нужните резултати.

Браншът как приема ЕСТИ? Той е пряко ударен от легализацията на тези сиви доходи?

Браншът не е против системата ЕСТИ. И поради това, ние заедно с него в Националния съвет по туризъм следва да обсъдим всички стъпки, по които въвеждането на тази система да се случи. Защото знаете много добре, че дяволът е в детайлите.
 
Многократно казахте „бранша“. В какъв формат са ви срещите с бранша? Тези, с които се срещате всичките организации ли са? И защо срещите са в този формат, след като официалният формат е Националният съвет по туризъм?

Той си е официален формат. При моето встъпване в длъжност проведох среща с бранша, защото за мен е важно да се срещна с тези хора.

Въпросът ми е дали това наистина е браншът, или е избрана част от него?

Ние сме се свързали с всички, които са регистрирани в Националния туристически регистър, те са много сдружения и организации. За мен е важно да видя всички и да имам диалог с тях. Форматът си е Национален съвет по туризъм, но все пак смятам, че за един нов министър е важно да се запознае с хората, които работят в този сектор. Проведените срещи с бизнеса целят именно показването на по-голяма прозрачност и диалог с всички, без да се даде приоритет на едни или други организации.

Колко е бюджетът за 2015 година на Министерство на туризма?

9,124 млн. лв.

А през 2014 г. колко беше?

Няма как да го изчисля колко точно е бюджета за 2014 г. защото в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма капиталовите разходи и разходите за администрацията са в общата част. Парите само за реклама и за туристическа политика са били около 9 млн. лв.

Тези 9 млн. лв., които сте извоювали, толкова ли са, колкото поискахте?

На всеки министър и на всяко министерство колкото му дадат, толкова ще похарчи. Винаги трябват пари. Важното е ние да имаме ясни цели какво искаме да постигнем, защото ако това липсва, колкото и пари да дадат на някого, независимо в кое министерство, то той ще ги похарчи и резултат пак няма да има. Важно е ние да знаем какво искаме да постигнем и как. Аз изцяло разбирам тежката финансова ситуация в страната, а и като цяло в световен мащаб. Както се казва - човек знае и 2 и 200. Когато имаш ясни цели и ясна посока, със сигурност ще се планират нещата така, че да има резултат.
А и повечето проблеми в туризма са свързани с координация и тяхното адресиране към съответните ресорни министерства. Туристическата индустрия е хоризонтален въпрос и въобще министерството е хоризонтално, защото голяма част от проблемите му попадат в други министерства. Много важно е те да се адресират адекватно, да се припознаят и да се реагира за разрешаването им, което понякога струва 0 лв.

Успяхте ли навреме да си внесете проектобюджета в министерство на финансите?

Трите министерства (на които се раздели старото МИЕТ) ги внесохме едновременно и сме спазили изискванията.

От тия 9 млн. лв и колко са за реклама?

Около 7 млн. лв

Казахте наскоро, че държите да бъдете назначени 18 туристически аташета.

Не са 18. Колко ще бъдат и на кои целеви пазари, е един от въпросите, който ще обсъждаме през януари на Националния съвет по туризъм.

Аташетата за сметка на търговските представители на Министерство на икономиката ли са или отделно?

Зависи. Зависи от това кой ни е целеви пазар. Ние в момента имаме туристическо аташе във Франкфурт. Там си има представител. Къде ще са другите ще обсъждаме на Националния съвет по туризъм. Предстоят ни разговори по темата и с министъра на икономиката за това търговските представители да продължат да подпомогат с дейността си и сектор туризъм. Със земеделския министър Десислава Танева също ще сключим споразумение, за да промотираме нашата държава и на големите земеделски изложения, защото те са изключително посещавани. Във Франция на изложението за животновъдите миналата година са били 800 000 души. Това е изключителна възможност България също да се рекламира като така и така там има български щанд.

Най-голямото събитие за промотиране на България за следващата година е изложбата на тракийските съкровища в Лувъра. Тя обезпечена ли е финансово?

В момента работим по въпроса както с Министерството на културата, така и с Френското посолство. Обсъждаме конкретните концепции и това какво искаме да рекламираме и постигнем за тези 4 месеца докато бъде изложбата, за да можем да изчислим какви ще са необходимите средства. Изложбата е топ приоритет, уникална възможност за нашата държава и признание.

Четирите договора по Оперативна програма „Регионално развитие“ на какъв етап са? Имам предвид Discovery chanel, National Geographic, Euronews и Eurosport.

С европейските телевизии, още не сме сключили договор. В момента успяхме благодарение на добрата работа и разбиране, най-вече на управляващия орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството по ОПРР 2007-2013 да удължим техния срок до декември 2015 г., защото в противен случай рискът от загуба на средства беше неминуем.
Какъв е проблемът, защо не се сключват договори? Не е ли готово всичко по тях?

Това което аз, за съжаление констатирам е, че е имало забавяне преди аз да встъпя в длъжност. Не бих коментирала на какво се дължи то. Няма реална предпоставка за него и това, което правим в момента са активни разговори с телевизиите за препланиране на кампанията с оглед на новите срокове.

И след договорите остават директни с телевизиите и не се вкарва комисионна?

Абсолютно, такива са изискванията. Каква комисионна?

Посредник.

Кой посредник?

Знам, че много често това е проблемът, за да стартира един договор. Просто питам няма ли да го направите така.

Ами трябва да се зададе този въпрос към друг човек дали е имал това предвид, за да не се сключат договорите, когато е трябвало да бъдат сключени. Няма как да има посредник за такъв вид договор, те са директни.

А договорът с Би Би Си, който е със средства от бюджета, на какъв етап е?

Договорът с ВВС е другата тема. Изключителна възможност е България да се рекламира по ВВС и две мнения по въпроса няма. Но дяволът е в детайлите. Разговорите са стартирали на 10 май 2013 г. от Иво Маринов, след което Бранимир Ботев е водил около 7 разговора с представители на телевизията в обсъждане на различни компоненти от тяхната оферта. През юли 2014 г. на Национален съвет по туризма е одобрено принципно предложението. Казвам принципно, защото не са били представени детайли на офертата. Предвидено е съобразно нея, например да бъдат заснети 5 клипа с известни български личности, само че отговорността за техническото обезпечаване и средствата за това би следвало да бъдат поети от министерството на туризма към днешна дата, което със сигурност означава, че ще доведе до повишаване на стойността на офертата. Тези средства трябва да се осигурят от Министерството на туризма, а те не са предвидени. Също така има и допълнителни юридически детайли, които трябва да бъдат уточнени, с оглед защита интересите на България. След това не се знае какъв всъщност може да бъде резултатът от излъчването, тъй като журналистическите материали ще бъдат направени по целесъобразност от екипа на ВВС, което означава, че ние няма да можем да контролираме съдържанието. Целта е да направим положителна реклама на нашата страна. Тези рискове и детайли не са били представени на Националния съвет по туризъм, когато е взето принципното решение. Възможността за реклама по BBC e добра, но трябва да се вземе най-оптималното за държавата решение.

А тъй като парите са от бюджета, те няма ли да бъдат изгубени през следващата година, не трябва ли да се върнат сега в държавния бюджет след като не са усвоени по това, за което са предвидени.

Да, те ще бъдат върнати в държавния бюджет, след като не бъдат усвоени по това, за което са предвидени. Но от друга страна съответният министър няма да носи отговорност, затова, че подписва рискови договори и такива, които са с неизвестни компоненти, защото тези пари, които не са предвидени в бюджета, които могат да изникнат след изпълнението на договора, кой ще ги осигури? Кой ще носи отговорност за това как България ще бъде рекламирана при положение, че не са изчистени технически детайлите по тази оферта. Вие като плащате за нещо, искате да получите това, за което плащате. Плащате си за орхидея, а ви пращат роза. А вие не обичате рози.

Заради срива на рублата се очаква отлив от руски туристи. Излязоха изследвания, които прогнозират бройката на руските туристи да е 150 000 души по-малко. Имаме ли възможност за някаква реакция?

Това е сериозна тема. Обсъждаме с Министерството на външните работи максимално да облекчим доколкото е възможно в рамките на нашето национално европейско заканодателство, визите за руски туристи. По българското Черноморие голяма част от собствениците са руснаци и това ни дава надежда, че те имайки собствени жилища в нашата страна ще предпочетат отново да почиват тук. Но от друга страна почваме да таргетираме ударно и да идентифицираме други целеви пазари, балканските страни, Германия, Великобритания, за да се опитаме да компенсираме очаквания спад на руски туристи през лятото.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови