Закон взема хляба на хиляди геодезисти

Последна промяна на 01 ноември 2012 в 12:43 14603 26

sxc.hu
sxc.hu

Нов закон, внесен от ГЕРБ и приет на първо четене, обрича хиляди инженери геодезисти на безработица.

 Те вече няма да могат да извършват дейности по кадастъра, ако не работят за голяма лицензирана фирма, алармираха потърпевшите. Скандалната промяна взема хляба на 1900 инженери-геодезисти и засяга стотици хиляди граждани, ползващи услугите на кадастъра, защото може да доведе и до вдигане на цените при едно почти монополно положение.

 „Това означава, че дипломите ни от ВИАС (УАСГ) вече не стават за нищо“, коментира един от подкрепящите протестното писмо – инж. Веселин Чивчибашиев. Хората в брашна са убедени, че промените са лобистки и целта им е да пренасочат бизнеса ни към няколко големи фирми, които единствени и при неясни условия ще могат да извършват дейности по кадастъра.

 Геодезистите вече са изготвили протестно писмо до Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и до парламента. Подписалите го оспорват промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, които парламентът прие на 11 октомври 2012 г. Новите текстове са внесени от Любен Татарски и Искра Фидосова от ГЕРБ. С поправка в чл. 17 на закона на практика се забранява на геодезисти-физически лица да извършват дейности по кадастъра, ако не са служители на регистрирана в съсловната Камара на инженерите по геодезия (КИГ) фирма. Освен това се поставя ограничение един специалист да работи само за една фирма.

 Точният текст в закона гласи: „Физическо лице, може да участва в качеството си на лице по ал.1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец, придобил правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.”

 Досега действащият закон за кадастъра казва, че се лицензират физически лица. Дейности по кадастъра може да извършва всеки лицензиран. Лицензирането става от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Тя лицензира и фирмите, като условието е на 10 служители да има 1 лицензиран.

 С новите текстове законът се променя и лицензът на фирмите ще се дава от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Така само фирми, лицензирани от КИГ, ще могат да извършват дейности по кадастъра. КИГ е синдикална организация и не са ясни критериите, по които ще се лицензират фирмите.

Мотивите за конкретната поправка откриване в едно изречение, включено в доклада на една от ресорните комисии – тази по регионална политика и местно самоуправление. „С оглед осигуряване на по-голяма сигурност дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.“ Липсват обяснения защо сегашното положение се смята от законодателя за „несигурно“, има ли чести нарушения, какви са опасенията.

Ползваме ги при строеж и продажба на имот

 Услугите на инженери-геодезисти се ползват при строежи, сделки с имоти, дори продажби на апартаменти, за които се изисква скица на кадастралната карта. Когато например искате да продадете апартамент или каквото и да недвижимо имущество, трябва да си извадите скица от Службата по кадастъра. Ако нещо не на ред в кадастралната карта, от там ви изпращат при лицензирана фирма. В свободна конкуренция е едно. С новите промени обаче тези лицензирани фирми за София например може да се броят на пръстите на едната ръка. Не е далеч от ума, че говорим за дискриминация, монопол и повишение на цените.

 Какво ще стане, ако бъде заложено условия такъв лиценз да се издава само на фирми с по 7-8 лицензирани служители, например? Това са поне 7 заплати за висококвалифицирани специалисти, колко компании ще могат да си го позволят, питат геодезистите. Те прозират, че се извършват лобистки промени, които да съсредоточат свития заради срива в строителството бизнес само в десетина големи фирми. Това е дискриминация спрямо инженерите физически лица, смятат те и затова адресират протеста си и до ресорната комисия – КЗД. Искането им е старият чл. 17 от закона да бъде възстановен и инженерите (физически лица) да имат възможност да получават лиценз и да изпълняват дейности по кадастър.

 Помежду си обсъждахме колко абсурден закон се предлага и докато научим за него, парламентът взе, че го гласува, не скриха недоумението си пред OFFNews инженери. Всъщност много от колегите им вероятно още не са наясно, че скоро може да нямат право да практикуват една от основните си дейности.

 Редакцията ще следи развитието на казуса.

 

Публикуваме и пълния текст на писмото:

  

До Комисията за защита от дискриминацията

Копие до депутатите от Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по земеделието и горите

 И С К А Н Е

 От:

- инж. Георги Гочев

- инж. Марияна Недялкова

- инж. Любомир Банков

- инж. Владимир Медев

- инж. Димитър Тончев

- инж. Стефан Левичарски

- инж. Яна Савова

- инж. Тодор Гаров

- инж. Красимира Карагьозова

 - инж. Георги Иванов

 Всички изброени физически лица са геодезисти-инженери и имат Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по Кадастъра издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. - http://www.cadastre.bg/registur.htm

 

Уважаема г-жо Страшимирова - Председател на КЗД,

Уважаеми членове на КЗД,

 Уважаеми депутати,

 Поправката на чл.17 от ЗИД на ЗКИР (254-01-90 / 05.09.2012 г. внесен в НС от Любен Татарски и Искра Фидосова и приет на първо четене 11.10.2012 г.)

 „Чл. 17. (1) Правоспособно лице по кадастър е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за когото са налице следните условия:

 1. има за предмет на дейност извършване на дейности по кадастъра;

 2. на всеки 7 лица от постоянния специализиран състав има

най-малко по едно лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по ãåîäåçèÿ èëè „ìàãèñòúð” ïî кадастър, и:

 а) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра след дипломирането си;

 б) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

  в) членува в Камарата на инженерите по геодезия.

 (2) Физическо лицеможе да участва в качеството си на лице по

ал. 1, т. 2 в постоянния специализиран състав само на един търговец за придобиване на правоспособност по реда на този закон или по реда на Закона за геодезията и картографията.”

 е дискриминация спрямо инженерите (физически лица) по силата на чл.6, ал.2 (непряка дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 3) от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), дискриминация е и спрямо чл.1 от Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, както и спрямо чл.7 и чл.22 от Всеобщата декларация за правата на човека (ООН).

 Въз основа на чл.47, т.2 от Закона за защита от дискриминация, искаме Комисията за защита от дискриминацията да постанови предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение.

 Искаме чл.17 да бъде възстановен и инженерите (физически лица) да имат възможност да получават лиценз и да изпълняват дейности по кадастър. При дебатите на ЗИД на ЗКИР не беше даден един разумен аргумент в защита на изземването на лиценза на физическите лица и предоставяне услугите на кадастъра само на юридически лица. Няма логика инженерите-геодезисти да бъдат лишавани от правото да извършват дейност, която досега са извършвали, без да се създават никакви сериозни нарушения. Аргумент на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е “С оглед осигуряване на по-голяма сигурност, дейности по кадастъра ще могат да се изпълняват само от търговци.”, не се даде дори един пример за това как в момента имаме по-лоша сигурност при извършване на дейности по кадастър. Не се посочи статистика за подадени жалби към инженери-геодезисти като физически лица и към фирми с лицензи. Няма никаква фактическа аргументация за тази промяна.

 Искаме депутатите от 41-вото Народно събрание, да проведат истински дебат по въпроса, защото тази промяна касае 1900 инженери-геодезисти и стотици хиляди граждани, ползващи услугите на кадастъра (към момента фирмите с лиценз за кадастър са 540, а лицензираните за кадастър физически лица са 1901).

 Смятаме промяната на чл.17 за абсолютно лобистка в полза на големите геодезически фирми, смятаме че монополизирането на сектора не ще доведе до по-добра сигурност, а точно обратното. Монополите създават предпоставки за нарушаване на правата, както на инженера-геодезист (физическо лице), така и на гражданите ползватели на услугите на кадастъра.

 гр.София

 30.10.2012 г. 

 

 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!