Училищата сами си правят програмите

Последна промяна на 12 април 2012 в 13:56 1943 1

ученици
ученици

Училищата сами ще си правят част от програмите по учебните предмети.

Това е заложено в проектозакона за предучилищното и училищното образование, което ресорната комисия в парламента ще обсъжда днес, 12 април, на първо четене.

Училището ще има право да разписва само учебните програми по всички предмети, с изключение на "Майчин език", "Религия" и "Хореография", в часовете за избираема и факултативна подготовка. Програмите ще се подписват от директора. Окончателно ще се утвърждават от министъра.

Министерството ще е автор само на програмите за часовете за задължителна подготовка.

Профили

Училищата ще имат автономия при избора на профил и при разписването на част от програмите за профилираната подготовка.

Профилът е комплекс от профилиращи предмети, два от които се определят с държавен стандарт, а останалите - от училището. Изучават се в XI и XII клас.

Профилите са:

1. чужди езици; 2. хуманитарни науки; 3. обществени науки; 4. икономическо развитие; 5. компютърни науки; 6. предприемачески; 7. математически; 8. природни науки; 9. изобразително изкуство; 10. музика; 11. физическо възпитание и спорт. Всеки профилиращ предмет има задължителни и избираеми модули. Съдържанието на избираемите ще се определя от училището. Тези програми могат да бъдат изготвени в сътрудничество с университети, пише в проекта на закона.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови