Таксите в университетите скачат с 1 до 116 лева

Александра Маркарян 30 април 2013 в 14:53 8212 0

Кандидатстудентски изпит в Софийския университет. Снимка: Сергей Антонов
Кандидатстудентски изпит в Софийския университет. Снимка: Сергей Антонов

Годишните такси за обучение в българските университети на българи и граждани на ЕС ще се увеличат с 1 до 116 лева през предстоящата 2013/2014 година. Промени има и на таксите за явяване на изпит за кандидатстване.

Това става ясно от прието днес на вносител постановление на Министерския съвет.

Кандидатстване

В Икономически университет - Варна например явяване на всеки приемен изпит ще се заплаща по 50 лева. Досега първи изпит струваше 50 лева, а всеки следващ - по 20 лв.

Кандидатстването в Тракийския университет в Стара Загора ще струва с 5 лева повече от миналата година - за първи изпит ще се плаща по 30 лева, а за всеки следващ - по 25. С 5 лева се увеличава таксата за явяване на изпит и в Националната спортна академия и става 25 лв.

В Минно-геоложкия университет в София таксата за първи изпит става 40 лв. (досега беше 35), а за всеки следващ - 30 (досега беше 20).

В Медицинския университет в Пловдив таксите за кандидатстване се увеличават с 10 лева за явяване на първи изпит (от 50 на 60 лева) и с по 5 лева за всеки следващ (от 25 на 30 лева). Признаване на оценка от матура също струва 25 лева. В МУ-Пловдив кандидат-докторантите ще плащат по 100 лева за изпит, толкова беше таксата и миналата година.

Университетът по хранителни технологии (УХТ) от тази година ще събира от кандидатите - чужденци, идващи от държави извън ЕС, по 35 евро за явяване на изпит. Българите и кандидатите от други страни в ЕС ще плащат по 35 лева за първи изпит и по 30 лева за всеки следващ - с по 5 лева повече от миналата година.

УХТ планира също да увеличи приходите си и чрез въвеждане на такси за кандидатстване на кандидат-докторанти в самостоятелна форма на обучение от 200 лв. за български граждани и левовата равностойност на 200 евро за чуждестранни граждани. Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) също въвежда такса за  кандидат-докторантите - 40 лева.

НАТФИЗ също ще има 100 лева такса за изпит за кандидат-докторанти.

Противно на тенденцията, един университет намалява таксата за явяване на приемен изпит - Аграрният в Пловдив. Там вместо 25 лева кандидат-студентите ще плащат по 20 за явяване на изпит.

 

Таксите

Най-символично ще е увеличението на таксите за обучение в Академията на МВР и то само за една от преподаваните там специалности - "Администрация и управление". Там вместо досегашните 461 лв. студентите ще плащат 462 лева. В останалите специалности няма промени в таксите.

Най-сериозно е увеличението в УНСС - със 116 лева на всички специалности. Там приетите в професионалните направления "Социология, антропология и науки за културата", "Обществени комуникации и информационни науки" и "Право"  ще плащат по 670 лева на година, а класираните в "Администрация и управление" и "Икономика" - по 462 лева.

Голямо е и увеличението на таксите в Университета по хранителни технологии в Пловдив, където студентите във всички специалности ще плащат с по 100 лева повече от миналата година. Новите такси са между 440 до 760 лв.

В Русенския университет също ще събират значително по-високи такси от миналата година - с 50 до 90 лева. Там таксите ще са между 420 лева (за студентите по педагогика, икономика, туризъм) и 730 лева, колкото ще плащат обучаващите се за медицински сестри и акушерки. (Не се включва специалността "Информационни и комуникационни технологии", с такса 850 лева, която се преподава само на английски език.)

В Техническия университет в София увеличението е само за задочниците. Те ще плащат с 40 до 90 лева повече в различните специалности. 40 лева е увеличението за задочниците в "Администрация и управление". Там таксата става 150 лв. В "Математика" и в инженерните специалности увеличението е с 90 лв. Таксата за тези специалности в задочна форма на обучение става 350 лв. Редовните студенти ще продължат да плащат по 650 лв., колкото и досега.

В Техническия университет във Варна увеличението пък е само за студентите в редовна форма на обучение. В техническите специалности година обучение вече ще струва 550 лева, а не 500, както е сега. В "Общо инженерство" таксата ще е по-висока 650 лева. Най-скъпата специалност там е магистърската "Корабоводене" - 800 лева за година редовно обучение.

В Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и в Стопанската академия в Свищов увеличението е с 10 лева.

В "Асен Златаров" най-ниската такса от есента ще е 360 лв. (за специалностите в педагогическите науки, за "Администрация и управление", "Икономика"). Хуманитарните и инженерните специалности ще са с годишна такса от 720 лева (при 710 сега). Най-скъпа остава "Здравни грижи", в която таксата се увеличава от 910 на 920 лева.

В Стопанската академия ще се плаща по 360 лева за година в "Икономика" и "Администрация и управление". Сега таксите бяха по 350 лв. Там от тази година не се предвижда обучение на професионални бакалаври.

Във Великотърновския "Св. св. Кирил и Методий" таксите се вдигат с 6 до 54 лева. В "Педагогика", "Администрация и управление" и "Туризъм" те стават 400 лева за година при 346 досега. Във "Философия", "История", "Право", "Журналистика", "Културология" таксите се увеличават от 554 на 580 лева. В "Религия" таксата се увеличава от 554 на 560 лв. В "Информатика", "Компютърни науки" таксата остава същата - 760 лв., както и в "Изобразително изкуство" - 840.  

С по 20 лева се увеличават таксите за обучение в Югозападния университет в Благоевград и в почти всички специалности на Икономически университет - Варна.

В ЮЗУ за педагогическите специалности ще се плаща по 410 лв. на година вместо сегашните 390. Студентите във филологическите специалности, по история и археология, социология, политология ще плащат не 550, а 570 лева. Година в специалността "Право" ще струва 580, а не 560 лв., колкото е сега. Таксите в икономическите специалности се увеличават от 400 на 420 лв. В "Математика", "Физика", "Химия" те стават 520, а сега са 500 лв. Студентите по информатика вече ще плащат по 660, вместо по 640 лв. В "Обществено здраве" таксата от 680 лева става 700.

В Икономически университет - Варна пък таксите се вдигат от 300 на 320 лева за студентите по икономика, туризъм и администрация и управление. В компютърните специалности увеличението е с 40 лева и от тази есен в тях ще се плаща по 640 вместо сегашните 600 лв.

Незначителни са промените в таксите в Шуменския университет. Там в педагогическите и икономическите специалности ще се плаща с по 4 лева повече. Таксите стават 350 лв.

В Тракийския университет в Стара Загора увеличението - с 40 до 60 лева - не засяга всички специалности.  С 40 лева се вдигат таксите във всички специалности във факултет "Техника и технологии" и стават по 480 лева. Студентите по ветеринарна медицина също ще плащат повече - 900 лева на година вместо досегашните 840.

В НАТФИЗ увеличението за всички специалности е с 50 лева, а таксата - еднаква за всички - става 1450 лв.

В НСА увеличение има при "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт от 290 на 350 лева и в "Обществено здраве. Кинезитерапия", където студентите ще плащат по 700 лева, а не по 640, колкото беше таксата досега. В спортните специалности няма увеличение, таксите остават по 840 лв. за година.

В Софийския университет, където заложеното увеличение с 8% бе отменено под натиска на студентски протести, в Пловдивския университет, както и в Националната музикална академия няма промяна в таксите спрямо миналата година. Няма промяна в таксите за обучение и на Медицински университет - София, на УАСГ, ЛТУ.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II