Ремонт затваря кръстовището на Сточна гара в Пловдив

27 октомври 2012 в 09:02 2480 3

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Кръстовището на Сточна гара в Пловдив се затваря за ремонт през уикенда.

Поради тази причина се налагат промени в маршрута на 13 градски автобуса. С променени маршрути ще се движат автобусите с номера 1, 4, 7, 11, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 37, 44 и 99.

Ето и маршрутът на съответните линии:

Линия № 1. Посока Кв."Коматево" - ЗХА"Родина"
Бул."Коматевско шосе"-спирки № 33, 345, 202, 203, 204, 205, наляво по бул."Руски" - спирки №№ 309,155,156, надясно по бул."Шести септември"- спирка №118, наляво по бул." Цар Борис III Обединител"- спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 9, надясно по бул."Шести септември" - спирка № 141, наляво по бул."Руски" - спирки №№167, 168, надясно по бул."Христо Ботев" - спирки № 188, 189, 190, наляво по бул."Коматевско шосе"- спирки№ №344, 23, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 4. Посока Кв."Тракия"- ПУ"Паисий Хилендарски"

По бул."Менделеев" - спирки № 84, 258, бул."Източен"-спирки № 220, 259,292, наляво по бул."Мария Луиза" - спирка № 260, надясно по бул."Цар Борис III Обединител" - спирка № 46 и по маршрута утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока : Бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 11, наляво по ул."Света Петка", направо по бул."Мария Луиза" - спирка № 250, надясно по бул."Източен" - спирки №№ 251, 232, направо по бул."Менделеев" -спирки № 252,104 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №7. Посока: кв."Беломорски" - Рогошко шосе. Бул."Христо Ботев"- спирка № 205, наляво по бул."Руски" - спирки №№ 309,155,156, надясно по бул."Шести септември"- спирка №118, наляво по бул." Цар Борис III Обединител"- спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 9, надясно по бул."Шести септември" - спирка № 141, наляво по бул."Руски" - спирки №№167, 168, надясно по бул."Христо Ботев" - спирка № 188, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 11. Посока: Митница - Стъкларски завод
Ул.„Пере Тошев"- спирка №378, десен завой по ул."Даме Груев"- спирка №381 - срещу "Събота пазара", спирка №382 - , десен завой по надлез „Родопи", десен завой по бул. „Санкт Петербург"- спирка №330, наляво по бул."Източен"-спирки № 220, 259,292, наляво по бул."Мария Луиза" - спирка № 260, надясно по бул."Цар Борис III Обединител" - спирка № 46 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока : Бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 11, наляво по ул."Света Петка", направо по бул."Мария Луиза" - спирка № 250, надясно по бул."Източен" - спирки №№ 251, 232, надясно по бул."Санкт Петербург"- спирки №№ 323, надясно по ул."Даме Груев"- спирки №№376,377, наляво по ул."Охрид"-спирка № 275, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 18. Посока : „Хангарите" - завод „Устрем"
Бул."Руски"- спирка № 274, наляво по бул."Шести септември" - спирка № 118, 119,120, 121, надясно по бул."Източен" -спирки №№ 122, 437, 251, 232, наляво по бул."Санкт Петербург" - спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока : бул."Санкт Петербург" - спирка № 219, надясно по бул."Източен", спирки №№ 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул."Шести септември" спирки № 138, 139, 140, 141, надясно по бул."Руски" - спирка № 293, и по маршрута, утвърден сОбщинската транспортна схема.

Автобусна линия № 20. Посока : Кв."Коматево"- ПУ"Паисий Хилендарски"

Бул."Христо Ботев"- спирка №205 , наляво по бул."Руски" - спирки №№ 309, 155, 156, ул."Победа"- спирки №№294, 294, наляво по бул."България"-спирки №№ 91, 422, 92, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Руски" -спирки №№ 274, 167, 168, надясно по бул."Христо Ботев" - спирка №188, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21. Посока: ТК"Марица" - ЖК"Тракия"-
Бул."Руски"- спирка № 274, наляво по бул."Шести септември" - спирки № 118, 119,120, 121, надясно по бул."Източен" -спирки №№ 122, 437, 251, 232, наляво по бул."Санкт Петербург" - спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока : бул."Санкт Петербург" - спирка № 219, надясно по бул."Източен", спирки №№ 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул."Шести септември"- спирки № 138, 139, 140, 141, надясно по бул."Руски" - спирка № 293, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 26. Посока: ЖК"Христо Смирненски" - кв."Изгрев"

Бул."Христо Ботев"- спирка № 205, наляво по бул."Руски" - спирки №№ 309, 155, 156, надясно по бул."Шести септември"- спирки №№ 118, 119, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Шести септември"- спирки №№ 140, 141, наляво по бул."Руски"- спирки №№ 167, 168, надясно по бул."Христо Ботев" - спирка № 188, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линиия № 27. Посока: Кв."Коматево" - ЗХА"Родина".
Бул."Коматевско шосе"-спирки № 33, 345, 202, 203, 204, 205, наляво по бул."Руски" - спирки №№ 309,155,156, надясно по бул."Шести септември"- спирка №118, наляво по бул." Цар Борис III Обединител"- спирка № 48, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: Бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 9, надясно по бул."Шести септември" - спирка № 141, наляво по бул."Руски" - спирки №№167, 168, надясно по бул."Христо Ботев" - спирки № 188, 189, 190, наляво по бул."Коматевско шосе"- спирки № №344, 23, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 29. Посока: ЖК"Христо Смирненски" - ЖК"Тракия"
Бул."Христо Ботев"- спирка № 205, наляво по бул."Руски" - спирка № 309, надясно по бул."Гладстон"- спирки №№ 247, 262, 249, по бул."Мария Луиза"- спирка № 250, надясно по бул." Източен"- спирки №№ 251, 232 , наляво по бул."Санкт Петербург""- спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Санкт Петербург" - спирка № 219, надясно по бул."Източен" - спирки №№ 259 и 292, наляво по бул."Мария Луиза"- спирки № 260, 261 , направо по ул."Гладсктон" -спирки № 262, 263, наляво по бул."Руски"-спирка № 168, надясно по бул."Христо Ботев"- спирка № 188, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 37. Посока: завод „Флавия"- Кв."Христо смирненски"
Ул."Даме Груев"- спирка №381 - срещу "Събота пазара", спирка №382 - , десен завой по надлез „Родопи", десен завой по бул. „Санкт Петербург"- спирка №330, наляво по бул."Източен"-спирки № 220, 259,292, наляво по бул."Мария Луиза" - спирка № 260, надясно по бул."Цар Борис III Обединител" - спирка № 46, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока : Бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 11, наляво по ул."Света Петка", направо по бул."Мария Луиза" - спирка № 250, надясно по бул."Източен" - спирки №№ 251, 232, надясно по бул."Санкт Петербург"- спирки №№ 323, надясно по ул."Даме Груев"- спирки №№376,377, наляво по ул."Охрид"-спирка № 275, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 44. Посока: завод „Устрем" -ПУ"Паисий Хилендарски".
Бул."Санкт Петербург" - спирка № 219, надясно по бул."Източен", спирки №№ 220, 259, 292, 137, 353, наляво по бул."Шести септември" спирки № 138, 139, 140, 141 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Руски"- спирка № 274, наляво по бул."Шести септември" - спирка № 118, 119,120, 121, надясно по бул."Източен" -спирки №№ 122, 437, 251, 232, наляво по бул."Санкт Петербург" - спирка № 233, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 99. Посока ТК"Марица - ЖК"Тракия"
Бул."Цар Борис III-ти Обединител"-спирка № 11, наляво по ул."Света Петка", направо по бул."Мария Луиза" - спирка № 250, надясно по бул."Източен" - спирки №№ 251, 232, направо по бул."Менделеев" - спирка № 252, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: бул."Менделеев"- спирка № 258, бул."зточен" - спирки № 220, 259, 292, наляво по бул."Мария Луиза" - спирка № 260, надясно по бул."Цар Борис III Обединител" - спирка № 46, и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!