Програмата в туризма: Повече къмпинги, край на концесиите на плажове и ски зони, местни храни

Светослав Метанов 13 декември 2021 в 19:07 14576 0

Българският туризъм да се фокусира върху разнообразието от туристически дадености у нас. Това е записано в управленската програма за сектора на новото коалиционно правителство на Кирил Петков.

Според нея браншът има по-голям потенциал от сегашния си дял от 13% от БВП, а може да расте с правилно планиране и избягване на презастрояването.

Замисълът е туризмът да не е само настаняване, а връзка с местното стопанство, занаятчии, услуги.

Новият подход ще бъде идеята за комплексни преживявания през територията ни въз основа на търсенето и интеграция на всички региони в България. За целта ще бъде създадена цялостна стратегия за развитие на туризма в България по региони, по сектори, според категоризираните ресурси, чрез изграждане на комплексен продукт, като средство за постигане на устойчиво развитие на сектора и ясен стремеж за достигане на по-голям относителен дял от БВП.

Фокус ще бъде задължителното опазване на средата, както и осигуряването на по-добро качеството на живот в местните общности, осигурено чрез туризма, посредством приоритетно включване на местната общност в услугите, вместо на външни агенции, оператори, водачи и др. бизнес оператори. Повече възможности за микро и малък бизнес на местните в туризма и програми за обучение на местните общности.

Залага се също и върху развитието на спа туризма въз основа на националното богатство от над 3600 минерални извори, при съблюдаване на капацитета на ресурса, също и на развитие на конгресния и събитиен туризъм с цел защита на съществуващата база.

Като отделен елемент в програмата е включен и здравният туризъм, в частта здравно обслужване на чужденци.

Планира се създаване на 2-ро ниво на категоризация на курортите по функции и вид, стимулиране на определяне на курортни зони в населените места, с цел стимулиране на местен бизнес и перспектива за различно формиране на туристическия данък, които да се разходва целево за инфраструктура на курортната зона. Политиката за категоризация на туристическите курорти, ще
допринесе за обхвата на туристическия данък, което ще освободи капитал на общините за инвестиции в инфраструктурата на курортите, за целите на туристическия бизнес.

Също така е предвидено и разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение, която да съчетава функциите на туристически пътеводител с публични регистри на обектите, операторите, агенциите, хотелиерите, ресторантьорите, къщите и стаите за гости, екскурзоводите и водачите. От тази платформа туристите трябва да получават „пълна картина“ за възможностите за туризъм в даден район – от местата за настаняване и хранене, през туристическите програми, забележителностите и приключенията, до местното меню, специфично предлагано в района.

Новост е, че програмата предвижда премахване на концепцията българските плажове и ски зони да се отдават на концесионни договори.

Ще бъде създаден гаранционен фонд, който да защитава сектора във времена на криза, както и ще се осигуряват енергийни помощи във връзка с цената на тока. Секторът ще бъде включен за частично или цялостно кредитиране за спомагане на дейността към ББР. Предвижда се и запазване нивата на ДДС от 9% до края на КОВИД кризата. 

Ще се работи и по създаване на единна маркетингова концепция с единен бранд „България“.

Залага се и на развитието на алтернативния туризъм през следващите 4 години, осигуряване на богат микс от услуги, привличането на нови, по-богати туристически потоци, както и на опростени изисквания за микро бизнеса. В програмата е записано и че ще се насърчава предлагането на местни храни и продукти с допълнителна добавена стойност. Разработване на регионално (местно) меню, създаване на фермерски магазини и инициативи (събирателни центрове), които да привличат фермери, логистично решение за доставка (достъп) на местни/локални продукти до ресторантьорския бизнес и въвличане на местната общност за развитие на регионалния туризъм.

Достъпът до някои атрактивни дестинации за туризъм в страната е ограничен поради лоша инфраструктура или изцяло липса на такава. Необходимо е обсъждане с МРРБ за възможностите да бъдат подобрени такива пътища, както и възможността подобряването на частни пътища с туристическо значение да бъде подпомагано с данъчни облекчения, пише още в споразумението между ПП, ДБ, ИТН и БСП.

Внимание е обърнато и на велотуризма. Там идеята е да се разработи национална велосипедна мрежа с велосипедни маршрути от европейско, национално, регионално и местно ниво и да се създаде национално координационно звено с представители на ресорни министерства и НПО – приемник на европейската велосипедна федерация ECF.

При планинския туризъм е заложена цялостна ревизия на начина на отдаване и стопанисване на високопланинските хижи, изясняване на статута им и категоризация на база достъпност, местоположение, сезонност.

В плана е записано и приемане на стратегия за развитие и увеличаване дела на къмпинг туризма в България, регулиране и контролиране на дивото къмпингуване по Черноморието и край
планинските язовири по начин, по който да не бъдат отблъснати българските туристи, както и създаване на защитени територии с висок потенциал за устойчив туризъм, биосферни паркове.

В туристическата стратегия е отбелязана необходимостта от възстановяване корабоплаването между населените места по река Дунав за туристически и пътнически цели, както и създаване и регламентиране на нов тип археологически паркове.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Какво пречи на българското кино? С директора на Национален филмов център Петър Тодоров разговаря Искра Ангелова (подкаст)