Рибният бранш в писмо до ЕК: Изолирайте ИАРА от евросредствата, тя е под изключителен политически натиск

Александра Маркарян 25 август 2014 в 12:08 14662 9

Ключови за рибния бранш в България организации изпратиха безпрецедентно остро писмо до европейския комисар по рибарството и до представителя на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" Франгискос Николиан с искане Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към Министерството на земеделието и храните да бъде изолирана от управлението на средства от Европа за България през новия програмен период (2014-2020).

Причината, която изтъкват от бранша е "изключителен политически натиск", който те прогнозират, че ще се запази и в следващите години.

Писмото е изпратено в деня след падането на кабинета "Орешарски". Тогава председател на ИАРА беше Майъдън Сакаджиев (ДПС). Сакаджиев бе уволнен преди дни от служебния земеделски министър и на негово място дойде Янчо Янев (ГЕРБ). Официалните мотиви бяха лошата работа на ИАРА, стартираната наказателна процедура срещу България, загубата на средства (България е загубила поне половината средства по Оперативната програма по рибарство и аквакултури през програмния период 2007-2013 г.). Една от причините за блокираната работа на Агенцията е и масовата чистка в ИАРА - за последната година от агенцията са уволнени 100 души, повече от половината експерти.

Писмото се отнася за управлението на Агенцията и по времето на Орешарски, и при предишните управления от 2006 година насам, и при сегашното, категорични са от бранша.

Текстът на писмото е публикуван в 12-ия "Бюлетина за рибата" на Асоциацията на производителите на рибни продукти без имената на изпратилите го. Причината е рекет от страна на ИАРА. Много от колегите се страхуваха, че няма да бъдат подписани техни проекти. Част от тях дори се отказаха да подпишат писмото, други оттеглиха подписите си в последния момент по същата причина, обясниха представители на рибния бранш пред OFFNews.

Ето пълния текст на писмото:

Уважаеми г-н Николиан, Обръщаме се към Вас в качеството Ви на представител на ГД” Море” за Република България. Поводът за настоящото писмо са притесненията ни относно управлението на Европейския фонд по Морско дело и рибарство и по-точно управлението на бъдещата Програма за морско дело и рибарство в Република България.

Настоящото писмо е отправено към вас след анализ на постигнатите резултати както финансови така и физически по изпълнението на ОПРСР 2007-2013; анализ на изгубените финансови средства до момента както и перспективите за следващата година; несъмнено констатираната липса на условия за ефективна работа по ОПРСР, както и създаденото напрежение, неинформираност и недоверие между УО и неправителствените организации и бенефициенти, както и установената от нас липса на стратегическа визия от страна на администрацията за периода 2014-2020 и др.

Поради тези причини, от името на съществена част от браншовите асоциации, всички от които членове на Комитета за наблюдение на ОПРСР, ви уведомяваме, че бихме искали да обсъдим с Вас потенциалните възможностите за управлението на средствата от ЕФРМД в Република България за периода 2014-2020 г. Конкретното ни желание и нужда от яснота касае възможността за определяне на орган за управление на ПМДР 2014-2020 г., различен от досегашния - Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури/ ИАРА/. В тази връзка бихме искали да знаем при какви условия и как може функциите по управление на фонда да бъдат възложени на орган, който е външен за държавната администрация – банка или друга финансова институция, която при гарантиран професионализъм, ясни правила, предвидимост и правила за прозрачност, ще осигури ефективно управление на тези средства.

Основните доводи, които бихме искали да изтъкнем за това искане, са следните:

В последните 7 години ИАРА се оказа агенцията с най-честите смени на изпълнителните й директори в сравнение с ръководителите на останалите оперативни програми. Утвърдената до момента практика показва, че при смяна на всеки директор започват много последващи промени в експертния състав дори на най-ниските нива, респективно до сътресения в работата на администрацията. Това естествено води и до липса на приемственост и каквато и да е последователност при вземане и изпълнение на стратегически за сектора решения. Основателни остват и подозренията ни, че Агенцията се намира под изключителен политически натиск, която тенденция вероятно ще се запази и в следващите години.

Липсата на така нужната промяна в начина на работа на ИАРА, която остава само в рамките на поредните гръмки обещания на поредния директор или зам.-министър. Безрезултатните усилия на администрацията, които не създадоха широко и удобно декларирания дух на партньорство, доверие и прозрачност в работата с неправителствените организации / НПО/. Неоспоримите доказателства за мудно вземане на решения на всички нива, без да се прави задълбочен анализ на резултатите от тяхното прилагане.

Твърдим, че ИАРА не показа интерес и професионален подход за осъществяване на целите и националните стратегии на ОПРСР и адекватно оползотворяване на средствата от ЕФР. Въпреки, че се загубиха много финансови средства, за което НПО многократно са предупреждавали, на практика никой не е понесъл отговорност. Уволнените служители в по-голямата си част се назначават на работа в други държавни структури. От друга страна практиката показва, че сами по себе си уволненията не водят до промяна на системата на работа, а само отново я рестартират за един нов период.

Некоректността от страна на ИАРА при поднасянето на информацията и изпълнение на взетите решения, както и на самия регламент 1198/2006.

Имаме основателни причини да предполагаме, че има опити от страна на администрацията умишлено да се заблуди обществеността чрез публикуване на неточна информация в отчетите за изпълнение и други публични документи. Достатъчно са и данните за възпрепятстване дейността на КН, в т.ч. прозрачността на неговата работа и взетите решения. Ето защо считаме, че с действията и бездействията на администрацията се застрашава и устойчивото развитие на сектора както и бъдещето на операторите в него.

При изготвяне на новите програмни документи за периода 2014-2020 , НМПА и ОПМДР се допуснаха редица недоразумения и манипулации. Направи се опит да се извади браншът, в лицето на асоциациите, от работата на Тематичните работни групи (ТРГ). В самия състав на ТРГ преобладават лица които никога не са присъствали или са показвали заинтересованост от работата й. Част от използваните от ИАРА експерти нямаха нужната висота и познания. Националните цели и стратегии се определиха по все още неясен за нас начин. Липсва и нужната визия за осъществяването им. Финансовото разпределение на средствата за ПМДР, представено от ИАРА, е неадекватно и неприемливо, което води до риск от създаване на изкуствено напрежение в сектора още от самото стартиране на програмата.

Показателен пример за липсата на визия и готовността за вземане на необмислени стратегически решения, без нужния дебат и оценка, е анонсираната от ИАРА промяна в органа за разплащане на средствата от ПМДР. Както е добре известно, тази новина бе съобщена на последния Комитет за наблюдение на ОПРСР, което изненада всики, в т.ч. сегашната Разплащателна агенция. Това показва по несъмнен начин, че стратегически за сектора и страната решения могат да се вземат еднолично от ИАРА и по абсолютно неясен начин. Обяснението от страна на ИАРА, че „така е по всички страни” е най-малкото несериозно, дори обидно за лицата от Сектор „Рибарство”.

Въпреки поисканата от нас аргументация за подобно решение никой не обясни защо се налага тази промяна, какви проблеми ще се решат по този начин, как ще се подобри управлението или ще се намалят сроковете за оценка на проектите. Не става ясно на каква база ИАРА счита, че може да се справи с функциите по разплащане след като са известни резултатите от функциите й по управление. Имаме основания да твърдим, че Разплащателната агенция е структурата с далеч по-ясни и прозрачни правила, които във времето показват своята надеждност и ефективност. Ето защо категорично заявяваме, че не сме съгласни ИАРА да бъде и разплащателен/РО/ по ОПМДР2014-2020. Ако това се случи проблемите ще се задълбочат и ще се създаде още по-благоприятна среда за използване на нерегламентирани практики, които са потенциал за развитие на корупционни практики.

Изложените по-горе аргументи не изчерпват причините, поради които настояваме за среща с Вас и обсъждане на възможността за определяне на друг орган за управление на ПМДР 2014-2020, който да бъде външен за държавната администрация, на нужното ниво и с реални възможности за ефективно управление на средствата от ЕФМДР.

Държим да отбележим, че сме напълно наясно, че част от изложените проблеми попадат в обхвата на компетенциите на Министерския съвет на Република България и/или Министерство на земеделието и храните, които следва да вземат адекватно отношение по въпросите. Нашето разбиране е, че към настоящия момент обстановката в страната ни не позволява това. От друга страна, считаме че споделените компетенции в тази област между ЕС и страните членки ни позволява да търсим съдействие от Вас за обсъждане на въпроси, които касаят както нас, така и ЕС. Ето защо се надяваме реакцията от Ваша страна да не се ограничи до механично препращане на въпросите ни до националните институции. Моля, да разберете нашите опасения за един нов провал през бъдещия програмен период, ако не се вземат мерки за промяна на установената порочна система. Последствията и отговорността отново ще останат изцяло за сметка на сектора без това да се отрази и да носи последствия на държавните и политически институции.


Очакваме и се надяване на Вашата навременна реакция по горните въпроси.

Вижте и публикуваното писмо в Бюлетина за рибата

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!