Психокорупция в митниците

Владимир Йончев Последна промяна на 30 април 2015 в 06:30 18255 11

Ваньо Танов и Елена Кирилова

Тази история е съвременно продължение на "Солунската митница" на Алеко Константинов. Прокуратурата я разследва, но жалко, че в нея едва ли има писател като Алеко, че да опише подобаващо новите приключения на Бай Ганьо в митниците.

Би станало ясно как се назначават хората в Солунската митница и каква система е измислена, за да не влезе неодобрен човек в нея.

Митничарят Фройд

Най-известният човек в психологията Зигмунд Фройд едва ли някога си е представял, че трудовете му ще са от полза на митниците.

Но през 2010 г. Агенция "Митници" въвежда психологически тестове за митничари. Официалното обяснение е, че с тях проверяват лоялността им. Истинското е, че с психотестовете се уволняват неудобните в системата.

Втората употреба на психотеста е рекет. Кандидатите за митничари се явяват на професионален тест и издържалите го биват назначени на работа. След 6 месеца обаче отново се явяват на конкурс, в който вече има и психотест. За да "издържи" психотеста митничарят плаща между 5 и 14 хил. лева на правилния човек, казва Григор Здравков от Българска легия "Антимафия".

Психосихотестовете се провеждат от частна фирма. Един от въпросите е дали си бягал от час като ученик. Ако не признаеш, че си бягал, значи няма да си лоялен и не ставаш за митничар. Проверка дали наистина си бягал или лъжеш, за да дадеш удобния отговор никой не прави.

Частната фирма, която провежда тестовете се казва "ОС България" ООД.

Сивият кардинал

В момента прокуратурата разследва сигнал за скандален конкурс, спечелен от Елена Кирилова през 2015 г. Тази любима на шефа на митниците Ваньо Танов служителка е абонирана за съмнителни конкурси.

Кирилова става директор на дирекция ОУ "Човешки ресурси" на 10.05.2010 г. със заповед на Ваньо Танов. Преди това за поста е имало конкурс, на който Кирилова се явява, но не го печели. Ваньо Танов не се съобразява с конкурса (той има това право) и въпреките резултатите избира Кирилова за поста.

Танов е толкова доволен от работата й, че на 21.12.2012 г. я прави главен секретар на Агенция "Митници".

Инспекторатът на министерството на финансите не споделя ентусиазма на Танов.

Виждайки, че странни неща стават в митниците тогавашният финансов министър Петър Чобанов през юли 2013 г. назначава проверка.

Инспекторатът излиза с доклад на 09.08.2013 г., в който констатациите са шокиращи.

Фирмата за психологически тестове е избрана незнайно как. Служителката в ОУЧР М. Германова твърди, че е започнала проучване на стандартизирани, валидирани и признати за Р България психологични тестове. Проверяващите обаче не открили служебна документация, свързана с извършването на такова проучване.

На 06.02.2010 г. Германова е започнала кореспонденция с фирмата "ОС БЪлгария" ООД чрез личната си електронна поща. При справка в деловодната система на Агенция "Митници" не се установяват данни за водена служебна кореспонденция с тази фирма. Като причина Германова обяснила на инспекторите, че към момента нямала служебна поща, въпреки че дирекцията й има официален e-mail.

Три години след като тестовете са се провеждали, инспекторите установяват, че все още няма подписан договор с фирмата "ОС България" ООД.

На въпрос как все пак е избрана тази фирма, Германова обяснила, че е организирала среща на фирмата с директора на "Човешки ресурси" Елена Кирилова, след което на личната си електронна поща е получила проектодоговор с посочени в него условия и начина на заплащане.

Най-алековската констатация от доклада държим да цитираме дословно:

Впоследствие на служителката е било разпоредено организиране на среща на управителя на фирмата с директора на Агенция Митници (Ваньо Танов). По-късно тя е информирана, че въпросът с подписването на договор между фирмата и агенцията ще се реши допълнително, а целта на срещаат е била "спазване на конфиденциалност по отношение на психологическите тестове".

Без договор Елена Кирилова изработва докладна до Ваньо Танов за "Процедура за кандидатстване, подбор, наемане и преназначаване на служители в Агенция "Митници". Процедурата е утвърдена от Ваньо Танов на 01.11.2010 г., въпреки че не е съгласувана с Правния отдел на Агенция "Митници", което е задължително.

Ако това беше станало вероятно щеше да се избегне дългия списък от нарушения в тази процедура. Нарушени са: Закона за митниците, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Наредбата за условия и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация и Наредбата за провежане на конкурси за държавни служители.

Казусът "Фройд в митниците" стига и до омбудсмана Константин Пенчев, който се произнася изключително остро.

В допълнение към горното бихме искали да отбележим, че в писмо на Константин Пенчев - омбудсман на Р България (вх. номер 92-00-188/29.07.2013 на МФ) е застъпено аналогично становище, а именно, че провежданите в АМ психологични тестове за интегритет не са регламентирани в действащата нормативна уредба за провеждане на конкурси за държавни служители, в резултат на което граждани, които успешно са издържали нормативно установения тест неоснователно са лишаване от правото им за участие в интервю. Въпреки направените от омбудсмана препоръки до момента няма информация за предприети от директора на Агенция "Митници", гарантиращи провеждането на конкурси за държавни служители в Агенцията според нормативните правила.

Парите

В този порочна сага, злоупотребите с пари са най-малкият проблем, но са добра илюстрация за непрозрачния начин, по който АМ дава пари. Плащанията към "ОС България" ООД са извършени на базата на написани от Елена Кирилова и одобрени от Ваньо Танов докладни. Инспекторите констатират ред нередности, от които става ясно, че Ваньо Танов си е сложил главата в торбата, нареждайки плащане без ясни основания. Към документите има копия на приемно-предавателни протоколи без регистрационен номер и дата.

След проверка на произволно избран комплект документи за едноот направените плащания през 2012 г. като пример за липсата на отчетност и констатирани несъответствия, можем да посочим следното: В докладна записка 93/1205./27.08.2012 г. е поискано да се направи разход в размер на "ОКОЛО 4350 лв. за закупуване на кредити за онлайн компютърна обработка за тест за интегритет - 300 бр. Докладната записка е одобрена с резолюция на директора (б.р. Ваньо Танов) от 24.08.2012 г. Датата на резолюцията е 3 дни ПРЕДИ датата на регистрация на докладната",

пише в доклада на инспекторите от МФ.

Общата сума е 59 875 лева за периода май 2010 - март 2013 г. През 2012 г. сумата е 28 119 лв. и би следвало да мине по реда на обществените поръчки, но очевидно за Ваньо Танов този ред не важи.

Въпреки че сумата от 59 875 лв. попада в хипотезата за злоупотреба на средства в особено големи размери, не там е патосът на проверката. Големият проблем е начинът, по който са провеждани конкурсите за митничари.

Назначения на тъмно

Ето констатациите от доклада на МФ за начина, по който Ваньо Танов и Елена Кирилова назначават митничарите". За перида са проведени 70 конкурсни процедури, а от началото на 2013 г. са стартирани 75. Инспекторите избират 6 произволни. Установяват, че документацията по тях не е комплектована и липсват следните задължителни за законността на конкурса документи:

- мотивирано предложение за стартиране на конкурс

- длъжностна характеристика за свободната длъжност

- няма доказателства, че конкурсът е обявен в 2 вестника и интернет страницата на АМ

- комплект от документи за кандидатстване за съответната длъжност

- няма информация дали списъците за допуснати и недопуснати кандидати са били поставени в срок на общодостъпно място и в срок са били публикувани в интернет страницата на АМ. (б.р. "в срок" е важно уточнение - към момента никой не знае дали класирането е оповестено преди или след като е минал срока за обжалване)

В представената ни документация не бяха намерени следните приложения, пишат инспекторите:

- приложение 1 - информация за длъжността, която се изготвя от непосредствения ръководител на свободната длъжност преди обявяването на всеки конкурс

- приложение 6 - формуляр за окончателните резултати на кандидатите

- не са приложени трите варианта на теста (б.р. не се знае дали изобщо е имало 3 варианта или е бил само 1). Не са приложени и съответстващите верни отговори. 

- в протоколите за проведените конкурси не е приложена практическата задача. Тя трябва да е една и съща за всички кандидати, но дали е била, не е ясно.

Списъкът с нередности е дълъг, но най-скандалното е, че изобщо липсва документ за оценките, които са получили кандидатите, които според АМ не са издържали конкурса.

Незаменимата Елена Кирилова

Разследването на прокуратурата в Агенция "Митници" е за конкурса през 2015 г., с който Елена Кирилова е назначена отново на поста директор на "Човешки ресурси".

През януари 2015 г. Ваньо Танов обявява конкурс за директор на "Човешки ресурси". Елена Кирилова се явява, но се класира едва шеста. Ваньо Танов обявява, че в конкурса няма победител.

След това Танов стартира нова процедура. Според втората комисия, назначена от Танов, конкурсът вече е спечелен от Елена Кирилова, която за броени дни между двата конкурса рязко повишава компетентността си.

КТ "Подкрепа" пише писма до министъра на финансите Владислав Горанов и премиера Бойко Борисов за скандалния конкурс. И двамата ги дават за становище на Ваньо Танов, което е абсурдно, защото Танов е назначил комисията и е страна по скандала. Това, което е било редно да напарвят Горанов и Борисов е било да възложат проверка на Инспектората на МФ.

В отговора си Ваньо Танов пише, че след като първия конкурс е завършил без победител, вече е изцяло в компетентността на органа да прецени по какъв ред ще бъде заета свободната длъжност.

С други думи след като органът Танов е провел конкурс, с който е определил, че Кирилова не става за поста, използва правомощията си да направи конкурсът втори път, докато получи нужния резултат.

Кирилова е толкова ценна за Танов, че той прави всичко възможно да я спаси, всеки път, когато някой й посегне.

Докладът на Инспекторатът на МФ, установява, че вследствие на съкращшенията, проведени от Кирилова, бюджетът на Агенция "Митници" е ощетен с 2 379 480 лева. С други думи Кирилова е толкова добър експерт и толкова добре е съкратила хората, че който не е поискал, той не я е осъдил.

Вследствие на установените нарушения от Инспектората е заведено дисциплинарно производство срещу М. Германова и Елена Кирилова. Като по-дребна риба Германова го отнася и е уволнена от работа. Дисциплийнарното производство срещу Кирилова обаче е смотано, за да може тя да напусне по взаимно съгласие и да получи обезщетението си в размер на 6 работни заплати.

Дисциплинарни производства и докладни за много по-дребни нарушения в митниците редовно стигат до прокуратурата. Но нито фенансовия министър Петър Чобанов, нито служебният Румен Порожанов, нито новият Владислав Горанов, нито който и да е от многото шефове, които се извъртяха в Агенция "Митници" не сезират прокуратурата за докладната.

Няма и година по-късно Кирилова отново е на поста, който напусна по взаимно съгласие.

Ползата от тестовете

В дългата поредица от подробности може да се загуби основният въпрос. Той е логичен и изисква отговор. Може би някой ще каже: "Добре де, не са ги направили тестовете като хората, но в психологическата проверка за лоялност няма нищо лошо".

Отговорът е, че всички тези митничари, които сега МВР бляскаво арестува, са бляскаво са издържали психотестовете. Което означава, че или тестовете са калпави. Или никой никога не ги е използвал за истински подбор на митничари, а за съвсем други цели.

Първата страница от доклада на Инспектората

и стр. 15, на която са констатациите:

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

08.07 2015 в 01:18

Пълна глупост е това , на него могат да вярват само заблудени душици, аз съм държал теста и пари на никой не съм давал.
Много недоволни има които не могат да съществуват вече , лошото е че няма кадри и законова причина да се изчисти системата ...

03.06 2015 в 23:02

Кое точно в статията е поръчково бе, подлого Кириловска?!? Даже толкова неща са спестили, че направо не знам!!! В една нормална държава тая некадърна пачавра отдавна да е в затвора!!!

03.05 2015 в 12:28

Просто Танов изпълнява политически поръчки прикрит зад термини като "борба с корупция". А Б.Б. не знае какво прави подчинения му и после сам ще си пати... Не може нечистоплътен човек да налага нови политики в митниците!

02.05 2015 в 14:13

Много си прав - тотално поръчкова си е статията. Как не им писна да и ядат краката на Елена Кирилова? Не се ли измориха? Жената си е много свястна и читава. Явно в България когато някой работи и си върши качествено работата все е трън в очите на някого, та и тя в случая.

01.05 2015 в 08:22

Рибата мирише от главата. В Свиленград плащат по 10К евра, за да ги допуснат до въпросния психотест, щото прекрасно знаят, че най-честните изобщо не ги назначават. И това си е така още откак Танов въведе великите тестове.
http://stmost.info/granitza/mitnitza/1415-obyaveniyat-za-nai-chesten-kandidat-mitnichar-iska-prozrachnost.html

30.04 2015 в 18:20

"Приходите от митниците растат от както Танов е начело"
Хаха, те и едни други приходи растат, ама никой не се наема да ги открие да не би при търсенето да открие себе си.

30.04 2015 в 10:19

Всеки изобличен административен началник, когато започнат да му вадят кирливите ризи, се оправдава с това, че е настъпил мафията.

30.04 2015 в 09:39

Мислех, че ще има хепиенд, ама на, пак е назначена.

30.04 2015 в 09:38

Всички медии сте продажни. Приходите от митниците разстат и на мафията приходите са намалели и вие пускате тази платена статийка. Ще ви сложа и вас в списъка със медиите на Пеевски