Филмовият център финансира незаконно продукции за 2 милиона лева

OFFNews Последна промяна на 29 май 2015 в 13:31 6960 0

Снимка sxc.hu

От два месеца Националният съвет за кино, призван да дава съвети и експертиза на новия временен изпълнителен директор на НФЦ Павел Васев, се занимава с твърде неудобен казус.

Със заповед от 1 октомври 2014 г. изпълнявалият длъжността директор на НФЦ Георги Чолаков (до 10 март 2015 г.) въз основа на протокол от Финансовата комисия от заседание, проведено на 29 септември 2014 г., което лично той е насрочил, определя държавно подпомагане в размер на 1 180 000 лева на проект за игрален филм (комедия) с режисьор Ивайло Пенчев. Това е единствената комедия, получила финансиране през 2014 г. и филм, който получава финансиране, без никога да е печелил конкурс на НФЦ.

Проектът „Летовници“ кандидатства за финансиране пред филмовия център три пъти – два през 2013 г. и един през пролетта на 2014 г., но нито веднъж не е определен за финансиране въз основа на класирането на художествената комисия.

Съгласно Закона за филмовата индустрия изпълнителният директор на НФЦ обявява в тридневен срок от провеждане на заседанието проектите, които печелят държавно финансиране. „Летовници“ е разглеждан на 3 заседания - на 28 май 2013 г., на 25 ноември 2013 г. и на 20 юни 2014 г. Нито веднъж не е включен в заповед за финансиране, издадена в законния тридневен срок.

Основание да се яви на финансова комисия в края на септември 2014 г. и да получи държавно подпомагане е една заповед на Георги Чолаков от 14 март 2014 г. – 109 дни след второто явяване на проекта на конкурс и 98 преди третото. Тоест – вече е решено „Летовници“ да получи финансиране и въпреки това проектът за комедията се явява пак на конкурс. Изненадващо филмът е допуснат до конкурса и дори е вписан в протокола - като класиран на осмо място.

Георги Чолаков е назначен за временно изпълняващ директор на НФЦ от 11 март 2014 г. Само три дни след встъпването си в длъжност той определя за финансиране проекта „Летовници“, който липсва от заповедта на неговия предшественик, издадена на 28 ноември 2013 г. Комедията е определена за финансиране 106 дни след изтичане на законния срок за това.

След като г-н Чолаков пусна филма в производство, аз пуснах молба да бъде оттеглен проектът, да не бъде разглеждан на комисия. А те защо не са го оттеглили - вече не мога да ви кажа. Може би някаква грешка е станала. Не знам, коментира пред OFFNews.bg режисьорът на „Летовници“ Ивайло Пенчев.

Между „Летовници“ обаче и последният печеливш филм, включен в законната заповед на предшественика на Чолаков, има още един проект - „След сезона“ (сцен. Марин Дамянов, реж. Иван Панев) . Така и „След сезона“ е облагодетелстван – със 720 000 лева - въз основа на същата заповед от 14 март 2014 г., с решение от същото заседание на Финансовата комисия от 29 септември 2014 г. и включен в същата заповед № 120 на Чолаков от 1 октомври 2014 г.

Аз съм пуснал писмо до Министерството на културата, с което съм помолил да бъде направен финансов одит на всичко, свързано с тази заповед от 14 март 2014 г. От Министерството са препратили цялата преписка в Агенцията за държавна финансова инспекция. И чакаме оттам да дойде проверката, която трябва да установи дали с тази заповед са нарушени нормите на Закона за филмовата индустрия, каза пред OFFNews.bg сегашният изпълнителен директор на Националния филмов център Павел Васев.

Той уточни, че половината от държавното подпомагане за филма „Летовници“ (в общ размер от 1 180 000 лева) вече е изплатена.

Изплатени са в минали периоди. Имаме внесен от продуцента финансов отчет със съответните заверки за разходването на средствата, каза Васев.

Режисьорът на „Летовници“ също потвърди, че половината от държавното финансово подпомагане вече е изплатена. Този месец започват снимките. Филмът е забавен, атрактивен, българска комедия, съобщи Ивайло Пенчев.

Един от продуцентите на „Летовници“ е Иван Георгиев-Гец. Той е режисьор, професор в Нов български университет и председател на Националния съвет за кино – органа, който трябва да съветва и контролира изпълнителния директор на НФЦ. Във филма ще участва известният български актьор Васил Банов, баща на сегашния заместник-министър на културата Боил Банов.

Така, докато турският режисьор Нури Билге Джейлан печели „Златна палма” с великолепния „Зимен сън“, а Мирослав Слабошпицки от Украйна – страна, която практически е във война – взе голямата награда на критиката в Кан 2014 с „Племето“, в България ще снимат „Летовници“. Без дори някога да е печелил конкурс на Националния филмов център.

- - - -

Потърсихме за коментар и изпълнявалия длъжността директор на НФЦ до март 2015 г. Георги Чолаков. Той изрично подчерта, че отговорите му „не подлежат на съкращаване“. Затова публикуваме интервюто в пълния му вид:

На какво основание издавате заповед за допускане до финансиране на проектите "Летовници" и "След сезона" (№ 11/ 14.03.2014 г.) 109 дни след класирането им от художествената комисия (25 ноември 2013 г.)?

Основно задължение на изпълнителния директор на ИА „Национален филмов център“ е управлението на бюджета на агенцията (чл.5, ал.5, т.1 и 5). Встъпвайки в длъжност на 12.03.2014 г., и запознавайки се с финансовите задължения на агенцията, постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г., становище на Националния съвет за кино от 18.11.2013 г. (писмо до Министъра на културата (вх.№ 12-00-403/18.11.2013 г.) и Председателя на комисията по култура и медии към 42-рото Народно събрание (вх.№ ПГ-330-00-46),с което Националният съвет за кино информира относно неправомерното изразходване на субсидията в края на календарната година и малкия брой субсидирани национални филми) и след като се запознах с протокол № 7/25.11.2013 г. на Националната художествена комисия по игрално кино (в състав от изтъкнати специалисти като Боян Биолчев, Александър Томов, Боян Папазов, Искра Димитрова, Павел Павлов) и отчитайки високите оценки на проектите, класирани на четвърто и пето място „След сезона“ (71,64 – 91,85% от възможния максимум) и „Летовници“ (70,43 – 90,30%) издадох заповеди №№ 9 и 11/14.03.2014 г., свързани с изразходване на предвидените средства за 2014 и 2015 година.

Защо приехте протокол № 3 от 20.06.2014 г. от заседанието на Националната художествена комисия и допуснахте до разглеждане проектите "Летовници" и „След сезона“, след като за "Летовници" и „След сезона“ вече сте издали заповед за допускане до финансиране - № 11/ 14.03.2014 г.?

На първа конкурсна сесия за игрални проекти кандидатстваха общо 75 проекта. Защо продуцентите на проектите „След сезона“ и „Летовници“ са ги внесли отново и са ги оттеглили не е от моя компетенция. Но фактът, че са проявили желание да участват в сесията не е правно основание за неприемане на протокола. Ако сте обърнали внимание, със заповед № 61 от 20.06.2014 г. са утвърдени за финансиране 7 пълнометражни игрални филма, 5 късометражни и 8 проекта за развитие.

За информация на вашите читатели при почти същия финансов ресурс през последните години са утвърдени за финансиране игрални проекти, както следва:

- 2010 - 4 пълнометражни филма и 4 проекта за развитие;

- 2011 - 4 пълнометражни филма и 4 проекта за развитие;

- 2012 - 8 пълнометражни и 13 проекта за развитие;

- 2013 - 12 пълнометражни, 5 късометражни и 11 проекта за развитие;

За сравнение, през 2014 година са утвърдени за финансиране 26 пълнометражни игрални филма, 12 късометражни и 21 проекта за развитие. Само, ако поне два пъти месечно на екран излиза по един нов български игрален филм би станало възможно връщането на доверието на българския зрител към българското кино. Но дали ще може това да се случва и в годините, които предстоят е въпрос на продължаване на тази политика.

Със средства от коя бюджетна година се финансират двата проекта?

Самият процес от пускането на филма до тръгването на снимки е твърде дълъг, тъй като продуцентите трябва да намерят извън държавната помощ от 20% до 50% от планирания бюджет. Поради това е изключително важно да има регламентирани срокове, в които това да се случва. В тази връзка са заповед № 9/14.03.2014 и № 75/30.07.2014 г. И двата проекта са разгледани от финансовата комисия, което означава, че продуцентите са намерили средствата, затварящи бюджетите на филмите, от което следва, че средствата ще се изразходват основно през 2015 година. Доколкото знам „Летовници“ започва съвсем скоро снимки, а „След сезона“, както предполага и заглавието трябва да се снима през есента.


- - - -

Всъщност прекомерният брой филми (включително и двата в нарушение на чл. 30 ал. 4), които са одобрени от Чолаков за финансиране миналата година, изискват от държавния бюджет за 2014 г. ресурс за филмопроизводство в обем над 20 милиона, а той реално е около 10,58 милиона лева. И то според собствената заповед на Георги Чолаков (50 на сто от средствата са по бюджета на ИА “Национален филмов център” за 2014 г. и 50 на сто от средствата - по бюджета за 2015 г. Средствата за производство на филми са около 80% от бюджета на НФЦ за конкретната година, тоест 9, 6 мил. за 2014 г. и 11, 56 мил. за 2015 г., или общо 21, 16 мил.; 50 % от този сбор е 10, 58 милиона, които подлежат на разпределение).

Същевременно в условията за провеждането на всеки конкурс са определени средства за разпределение на конкретната сесия. Абсурдно е със заповед от 2014 г. да се разпределят средства от предходната година. За заседанието, проведено на 25 ноември 2013 г., са определени 3 250 000 лева (съгласно заповед номер 62 от 08.07. 2013 г. от тогавашния изпълнителен директор). Проектите, които Чолаков е определил за финансиране (без "Летовници" и "Извън сезона"), съответстват на финансов ресурс в размер на над 3 800 хил лева. Чолаков е надхвърлил и бюджетния лимит за конкретната сесия през 2013 г. с още около 2 милиона лева.