Какво доведе Перник до воден режим? Интервю с Нона Караджова

Дружеството ВиК е можело да намали оттока към Струма и е било длъжно да спре водата за промишлени нужди, казва бившият министър на екологията

Владимир Йончев Последна промяна на 29 ноември 2019 в 10:24 7453 0

Нона Караджова е министър на околната среда и водите в първия кабинет на Бойко Борисов (2009-2013 г.). 

Г-жо Караджова, какво предизвика кризата с водата в Перник, която доведе града до воден режим?

Може да се каже "Девет баби - келяво бебе". Отговорностите по водния сектор са в прекалено много институции и много оператори.

Но нека говорим по същество - какви са отговорностите на съответните институции. МОСВ утвърждава годишни графици за ползване на водата в язовирите, както и ежемесечни графици. Годишният график се изготвя въз основа на прогнозите на НИМХ за годината, плюс наличния обем в язовирите.

За язовир "Студена" конкретно е била предвидена средна по влажност година и 30 млн. куб. метра приток. За съжаление притокът е бил по-малко спрямо планирания.

Ежемесечно ВиК-операторът, в случая ВиК-Перник, няколко дни преди края на месеца трябва да подаде заявка към МОСВ за графика за ползване на вода през следващия месец. В случая ВиК-Перник е и дружеството, което стопанисва язовира и неговият принципал е Министерството на регионалното развитие (МРРБ).

Подавайки всеки месец заявка до МОСВ, ВиК подава 3 числа - за водоснабдяване на населението, за промишлени нужди и за екологичния оток на реката. Във всеки един момент ВиК-Перник е наясно какъв е обемът на язовира.

А има ли право ВиК-Перник изобщо да продава вода от язовир "Студена" за промишлени нужди?

Има право, но само след като осигури нуждата от питейна вода.

Цитирам закона: Тези дружества извършват услугите по доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други цели. ВиК-операторите следва да създадат условия за задоволяването нуждите от вода с питейни качества, при отдаване на приоритет на питейно-битово водоснабдяване на населението и осигуряване надеждност и качественост на тази услуга.

Т.е. всеки месец, включително и този месец, ВиК-Перник е подавало искания, не само за водоснабдяване на населението, а са подавали искане да водоснабдяват промишлените обекти и всеки месец да изпускат по 410 000 кубични метри вода в Струма.

Можело ли е да се изпуска по-малко вода в Струма?

Язовир "Студена" е единственото изключение измежду всички язовири в България. Тъй като той е особен случай и има едногодишен изравнител, единствено за него е предвидено изключението, че осигурява водата за минимален отток на реката, единствено и само ако е осигурено питейното-битовото водоснабдяване на населението. И това не е отсега, това е от много години.

Значи, когато се е видяло, че има криза, е трябвало най-напред да се намали оттокът към Струма, след това да се спре водата към "Стомана" и "Топлофикация" и чак след това да се мисли за режим на питейната вода?

Може да се спори кое е първо и кое е второ, защото и реката не е добре да пресъхне.

Да, но обем от 410 000 куб. метра е сравнително голям, нали?

Да.

А кой е трябвало да вземе решение да намали водата към Струма и да спре водата за "Стомана"?

Пише го в закона - Вик-операторът трябва да осигури на първо място питейно-битовото водоснабдяване. Той не е длъжен да осигурява промишлените нужди. По принцип има задължение към минималния отток на реката, но тъй като в случая на язовир "Студена" той е специфичен, от години е разрешено този отток да бъде намаляван.

Около 70% от заявките на ВиК-Перник са за питейно-битово водоснабдяване. Останалите 30% са за промишлени нужди и осигуряване минималния отток на реката. Ако тези 30% не бяха искани, едва ли щяхме да достигнем до тая ситуация.

Защо тогава не са спрели водата към "Стомана"?

ВиК-операторът има интерес да подава вода на промишлените абонати, тъй като има приходи от тях. В баланса, който е направил ВиК в началото на годината и му е одобрен от "Асоциация ВиК-Перник", със сигурност са включени и приходите от продажба на вода за промишлени нужди. От гледна точка на търговското дружество ВиК, то очаква да има приходи от промишлените дружества, които му заплащат водата на доста по-висока цена, отколкото е водата за населението.

Двата промишлени ползвателя - "Топлофикация" и "Стомана" имат по 6-7 разрешителни за водоползване от подземни и от повърхностни води като резервни източници. Това се знае отлично от ВиК. Не е имало проблем тези две предприятия да бъдат предупредени навреме - още юни месец, когато става ясно накъде вървят нещата, да използват резервните си източници. 

Нещо повече - извън "Топлофикация" и "Стомана", които имат свои водоизточници, ВиК-Перник разполага с 25 разрешителни за ползване на повърхностни и подземни води. 

25 водоизточници с какво количество вода? 

Около 600-700 000 куб. метра вода, доколкото знам.

Това е над една трета от питейната вода, която ползва Перник! Кой на кого казва дали изобщо се ползват тези водоизточници?

Когато изтече съответната година, ВиК-операторите представят информация в Басейнова дирекция. Но след изтичане на годината.

Т.е. през цялата 2019 г. никой, освен може би ВиК-Перник, не е знаел дали тези алтернативни водоизточници са включени в системата?

Да. ВиК-операторът може да приведе разрешителното в действие. Аз не твърдя, че не са ги ползвали. Може да са ги ползвали. Но това може да каже ВиК-Перник. Би следвало да има водомери на всеки водоизточник. И ако се отправи сигнал към Басейнова дирекция, тя може да провери какви количества са ползвани.

Може ли ВЕЦ-ът да е причина за кризата?

ВЕЦ-ът също е собственост на ВиК-Перник. Ако водата, която е и за питейни нужди, и за промишлените предприятия и за осигуряване на оттока минава през ВЕЦ-а, а не в странични водопроводи, ВиК-операторът получава приходи и от продажбата на зелена енергия. Дали обаче тази година е получил такива, не мога да кажа.

От 6 юни ВЕЦ-ът не работи.

Но преди това вероятно е работил. И тъй като още преди това се е знаело, че нещата не вървят добре, това е можело също да е предотврати.

А възможно ли е да излиза вода от язовир "Студена", без да минава през ВЕЦ-а?

Да, възможно е. За да работи ВЕЦ-ът, трябва Енергийният системен оператор (ЕСО) към министерството на енергетиката да даде разрешение за включване на този ВЕЦ към енергийния микс, който се произвежда в съответният ден или седмица. Ако ЕСО не даде разрешение, тази вода не минава през ВЕЦ-а, а през странични водопроводи.

Ще завърша с това, с което започнах - моделът на управление на водния сектор, в частност на ВиК сектора като търговски дружества, управлявани от Асоциации по ВиК, е погрешен и води, и ще води до проблеми навсякъде в страната като този в Перник, конкретно в случая на ВиК Перник - търговско дружество, с одобрен финансов план и необходимост да набави финансови приходи, за да инвестира за ремонти на многобройните аварии на водопроводната мрежа, което е също част от проблема"

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови