Дурмана: Какво няма да бъде "Квадрат 500" (III част)

Калоян Константинов 24 април 2015 в 12:37 7869 3

Петко Дурмана.
Петко Дурмана.

Петко Дурмана е български артист и скулптор, част от работната група на Министерството на културата, която трябваше да изготви концепция и тематико-експозиционен план на Националната галерия "Квадрат 500".

В първата и втората част на разговора ни той коментира интервюто на председателя на работната група - акад. Светлин Русев, определяйки го за неспособен да ръководи създаването на най-голямата галерия в страната, както и разказа за целия абсурден процес на работа, на който е станал свидетел.

Публикуваме последната част на интервюто, където артистът ни предостави изготвената от него и Маргарита Доровска концепция на "Квадрат 500", която е предоставена на Вежди Рашидов и членовете на работната група.

Почти нищо от предложенията на артиста обаче не са били взети под внимание от министъра и комисията.

"Въпреки голямото количество свършена работа и създадения тематико-експозиционен план не беше създадена концепция, както беше формулирано заданието на работната група в заповед РД09-915 от 19.11.2014 г. Държа да подчертая, че работен вариант на концепция не беше представена и при включването ми в работната група, а само резюме на становищата на предишните членове, както и хронологично описание, как те са променяли позициите си по различни въпроси през 2-годишния предходен период. Липсата на цялостна концепция води до недостатъци на тематико-изложбения план. Тези слабости доведоха до отказа ми да подпиша окончателния тематико-изложбен план, който Ви е представен от председателя на работната група акад. Светлин Русев", пише Дурмана в свое протестно писмо до Рашидов, също останало без отговор.

В пълната си версия концепцията е дълга над 12 страници и подробно представя в себе си мисията и целите на музея, хоризонта на планиране, политиката за развитие на колекцията, използването на новите технологии, обученията и професионалния обмен, филмовата програма, поредици от събития и т.н.

Нито една от тези теми не е била възприета от работната група, натоварена да изготви истинската концепция, и няма планове засега да се осъществи.

"Галерията ще съдържа зали за антично, тракийско, римско, византийско, османско изкуство, колекция военна живопис, тематични зали за различните чужди влияния в българското изкуство, тематични зали на български художници, скулптори и артистични групи.

"Квадрат 500“ трябва да създаде собствени комуникационни канали, за да достига до публиката по съвременен начин - сайт, апликации за мобилни устройства, присъствие в социални мрежи, платформи за видео и фото споделяне в интернет и др", пише Дурмана.

В момента обаче галерията продължава да няма сайт, а всички гореизброени модерни технологии са само блян за най-модерния и скъп български музей. От посоченото изкуство, част от което излагаме в Париж, пък няма да има и следа - антично и средновековно изкуство от нашите земи няма да има, а ще бъдат изложени неща, които са на 90% от края на 19 век насам, като най-много някоя икона да бъде извадена от криптата под "Св. Александър Невски" "за цвят", а военното изкуство също липсва.

"Нашето изкуство е създавано под чужд натиск – тракийското е под елинско влияние, средновековното е под византийско, после всичко е било под влиянието на целия Изток, след Освобождението художниците ни са обучавани на Запад. Не използваме нищо от потенциала си. Има забавни истории, голяма част от българските художници са обучавани при портретиста на Хитлер, това би било забавно за един турист – българските художници, учили в Мюнхен при официалния портретист на Адолф Хитлер. Там има истории, свързани с Богомил Райнов, мистицизма, Николай Райнов, Рьорих, тибетско изкуство и т.н. Рьорих ще бъде представен като гуру на Людмила Живкова, а не като международен аферист и шмекер, получавал пари от различни разузнавания, лъжел, че ще прави цяла Азия съветска република, а американците лъжел, че ще прави Китай американска зона за влияние.

2 години американското правителство му е плащало да търси семки на треви в Азия, които издържат на суша, а той всъщност е търсел страната Шангри-Ла, където ще се появят Христос и Буда. Там са такива забавни истории, а България има наистина голяма негова колекция. Той е имал много индиректно влияние върху Рузвелт, има всякакви теории на конспирацията в интернет, че Рьорих има общо с окото с пирамидата върху американските банкноти, илюминатите. Рьорих е имал забрана да стъпва в Щатите. Никсън става президент, защото на другия кандидат на демократите, който е бил фаворит, му подменят кандидатурата заради прякото влияние, което Рьорих е имал върху него, той го изпраща на тази 2-годишна експедиция в Тибет, Вътрешна Монголия и т.н. Това нещо е имало влияние върху България преди войната, после Людмила Живкова. „Знамето на мира“ е идея на Рьорих. Има идеи на Рьорих, предадени през сина му, който пък самият е имал забрана да стъпва в СССР. Все забавни хора. А те дори това няма да разкажат в музея", разкрива той.

Според артиста сградата на музея е трябвало да служи и като "своеобразен хъб или отправна точка към изложбите в Двореца, САМСИ, Криптата, НИМ и др.

Гръбнакът на националния музеен комплекс ще бъдат "Квадрат 500", Дворецът и Археологическият музей. Връзката между тях ще бъде направена със скулптурни колекции в парковите пространства около и помежду им".

Той добавя, че "за да привлича нова публика, туристи и дори случайни минувачи, пространството на "Квадрат 500" трябва да бъде отворено и гостоприемно. За целта в ъгъла от паметника "Левски" ще се създаде инфо център, ще има ресторант с вход от ул. "Оборище", панорамно кафе на последния етаж, музеен магазин и книжарница".

"Дворът ще се използва за временни инсталации, които ще бъдат без вход и ще го превръщат в истинско публично пространство", казва Дурмана.

Към момента "Квадрат 500" няма предвиден сувенирен магазин, кафе, инфо център или каквато и да било връзка с останалите музеи и галерии в столицата, а за сградите на НХГ и САМСИ няма план какво ще бъде показвано. Дворът пък ще излъга едни и същи скулптури на български автори.

Временни изложби

"Временните изложби ще бъдат ключови и ще заемат поне 1/3 от площта на музея, като те ще показват както значими образци на световното изкуство, с каквито колекцията не разполага, така и живите български художници, които присъстват слабо или изобщо не присъстват в колекцията, като чрез изложбите се подпомогне историографията на новото българско изкуство. Запълването на музея с постоянна изложба, представяща само и единствено колекцията, го превръща в мавзолей и отблъсква публиката, която няма причина да се връща регулярно в него", пише художникът.

Един от примерите на Дурмана е лондонският Тейт Модерн, чиято постоянна експозиция е безплатна, а приходите идват само от временните изложби.

Политиката за развитие на колекцията на артиста гласи, че „Квадрат 500“ трябва веднага да започне да запълва колекциите си, като за целта може освен да бъдат отделяни средства, но и да се направят дарителски фондове, където да се подаряват както отделни работи и колекции, така и да се правят публични кампании за закупуване на отделни творби.

Използване на новите технологии

Друга напълно пренебрегната тема в работната група относно концепцията на Националната галерия са новите технологии, които са неотменна част на съвременните институции по света, особено културни.

Според Дурмана те трябва да бъдат застъпени в изложбите, управлението, проучването и изследователската дейност, маркетинга, и дори мониторинга на проекта.

Изключително важно е да се ползват всички възможности на технологиите, на интернет и новите медии, като архивите се качат онлайн и се започне незабавна дигитализация на архивите на НХГ и НГЧИ.

Наличието на напълно дигитализирана колекция, достъпна онлайн, дава възможност на музея да оперира така, както правят всички съвременни музеи, за които е невъзможно да покажат в постоянните си изложби цялата колекция. Така макар и да не могат произведеният да бъдат видени в изложбените пространства те са достъпни.

Обучение и образование

"Музеят е изправен пред необходимостта от бързо професионално развитие на млади куратори, които да работят за така представената концепция и изложбена политика.

За да подпомогне работата на "Квадрат 500“, както и ролята му на обединяващо звено и център, предлагащ методическа помощ на музеите и галериите у нас, музеят би могъл да си постави задачата да създаде един професионален образователен център, който да бъде програмиран в партньорство с водещи образователни институции в света", описва членът на комисията.

Той допълва визията си, в която центърът ще работи с международни преподаватели и ще издава дипломи съвместно с партньорските институции.

"Предвид липсата на подобен център на Балканите, той би могъл да привлича студенти от Югоизточна и дори Централна Европа и така ще способства за развитието на мрежа от възпитаници, които впоследствие ще работят по съвместни проекти в региона", смята той.

Според него през последните години "НХГ и НГЧИ са демонстрирали изключително неприемливи и непрофесионални решения" по време на изложбите си.

"За да стартира работата на музея обаче, е изключително важно веднага да започнат кратки професионални обмени с различни музейни институции в Европа, както за куратори, така и за техници, гидове, мениджърите на програмите за развитие на публики и работа с деца", коментира Дурмана.

"Музеят е нужно да планира качествено нова библиотечна политика в областта на визуалните изкуства, която да осигури достъп не само до наличната на български език литература, но и закупуване на ключови международни издания в областта на историята и теорията на изкуството.

Освен работата на библиотеката, музеят трябва да развива и собствена издателска и разпространителска дейност в областта на литературата и каталозите за изкуство, защото у нас липсват ключови текстове в областта на световната история на изкуството на български език , които е е важно да бъдат преведени", подчертава скулпторът.

Филми и събития

Художникът е предложил музеят да представя програма от филми и видео изкуство, която да има две основни насоки: история на изкуството и представяне на курирани програми от съвременни арт филми и видео изкуство.

За него е важно „Квадрат 500“ да предлага образователна дейност и програми за деца и младежи, каквито планове към момента изобщо не са предвидени.

"Музеят е преди всичко образователна институция и за да изпълнява тази своя роля той ще има професионално разработени програми за деца и младежи, а така също и за възрастни. Важно е да работи добре с училища и университети, допълвайки учебните програми по история, философия и рисуване както със образователни занятия, така и с работилници, които дават на децата възможност да упражняват способността си да се изразяват визуално, експериментирайки с идеи, материали и технологии", казва той.

За да добият повече опит и известност родните творци и специалисти, би било хубаво да се създаде център за обмен на съвременно изкуство към САМСИ, който да подпомага българските художници активно да присъстват на международни форуми и изложби.

"За целта ще е необходимо да се поддържат актуални досиета/портфолиа на художници, да се канят кураторите на водещи биеналета и други форуми, както и значими музейни куратори за посещения на ателиета на художници у нас, както и да се участва в резидентен обмен, който да позволява на повече български художници да прекарват време във водещи резидентни институции в градове като Ню Йорк, Берлин, Париж, Лондон, Хонг Конг, Пекин и други".

Накрая Дурмана предлага концепцията му, ако бъде приета, все пак да бъде консултирана с група водещи български и чужди куратори, живеещи в чужбина, които да дадат мнението си по нея.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
   
  X

  Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)