1014 свободни места в гимназиите в София (пълен списък)

Александра Маркарян 09 юли 2012 в 17:07 25720 0

Ученици
Ученици
1014 са свободните места в гимназиите с прием след VII клас в София от общо 7899 след приключване на второто класиране, съобщи Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образованието в София-град. От тях има свободни места за Софийската математическа (5 места без ограничения по квоти за момчета и момичета) и Националната природоматематическа гимназия (10 места - без квота); Първа английска (2 места за момчета) и Втора английска (1 за момиче и 5 за момчета); 164 Испанска (2 за момичета и 3 за момчета); 73 СОУ (Втора немска) - 1 за момче; 9 Френска (4 за момчета и 4 за момичета); 133 СОУ (с руски) - 6 за момичета и 10 за момчета; 35 СОУ (4 за момичета, 6 за момчета и 10 са без квота); 18 СОУ (34 места без ограничения по квоти за момчета и момичета); 23 СОУ (с френски) - 23 места без квоти по пол; 157 гимназия (Втора испанска) - 20 места, без квота за момчета и момичета; Националната търговско-банкова (2 за момчета) и Националната финансово-стопанска гимназия (1 за момиче и 3 за момчета). Няма свободни места в 91 Немска езикова гимназия. Там приемът е приключил с второто класиране. За да кандидатстват за местата, останали за трето класиране, кандидатите трябва да подадат ново заявление, в което да подредят отново желаните училища. Участващите в третото класиране обаче губят мястото си в училището, където са били приети до второ класиране. Срокове Документи за трето класиране се подават на 10 и 11 юли. Приетите се обявяват на 13 юли. Те се записват на 16 и 17 юли. До 20 юли се обявяват местата, останали незаети и след третото класиране. Бал Има около 200 ученици, кандидатствали в София, които не са били приети заради начина, по който са подредили желанията си в първото заявление, а не заради нисък бал, каза Кастрева. Техните балове варират между 25 и 31. Максималният е 36. Закрити паралелки Над 20 паралелки ще бъдат закрити след третото класиране, прогнозира Кастрева. Досега - след първо и второ, са били затворени 29 класа. Причината е, че те не са събрали минималният брой ученици - 18.   Свободни места за трето класиране в София*

Училище

Име на паралелката

Свободни места

Без квоти

Момичета

Момчета

1

ПГТ "Алеко Константинов" - Банкя

Орг. на хотел.- Английски език

5

0

0

2

ПГТ "Алеко Константинов" - Банкя

Произв. и обсл. в зав.- Английски език

5

0

0

3

ПГТ "Алеко Константинов" - Банкя

Кетъринг- Английски език

11

0

0

4

2 СОУ

ЧЕ-АЕ; НЕ

4

0

0

5

2 СОУ

ЧЕ-АЕ; ИЕ

3

0

0

6

2 СОУ

Технолог. ИТ - АЕ

10

0

0

7

26 СОУ

Технолог. Еколог.тур.- АЕ

10

0

0

8

ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Екол. и опазв. ок. среда- НЕ

16

0

0

9

ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Технол. на фарм. и парф. прод.- АЕ

7

0

0

10

74 СОУ

Технолог. ИТ - АЕ

16

0

0

11

140 СОУ

ЧЕ - АЕ; РЕ

9

0

0

12

18 СОУ

ЧЕ - ЯЕ; АЕ

4

0

0

13

18 СОУ

ЧЕ - Кит.Е; АЕ

4

0

0

14

18 СОУ

ЧЕ - Кор.Е; АЕ

2

0

0

15

18 СОУ

ЧЕ - Ар.Е; АЕ

9

0

0

16

18 СОУ

ЧЕ - АЕ; НЕ

3

0

0

17

18 СОУ

ЧЕ - НЕ; АЕ

7

0

0

18

18 СОУ

ЧЕ - ФЕ; ИЕ

3

0

0

19

18 СОУ

ЧЕ - ФЕ; АЕ

3

0

0

20

30 СОУ

ЧЕ - АЕ; ИтЕ

1

0

0

21

30 СОУ

ЧЕ - НЕ; АЕ

8

0

0

22

30 СОУ

ЧЕ - ИЕ; АЕ

2

0

0

23

32 СОУ

ЧЕ - АЕ; ИЕ

0

1

1

24

32 СОУ

ЧЕ - АЕ; НЕ

0

3

1

25

32 СОУ

ЧЕ - АЕ; ФЕ

0

0

1

26

32 СОУ

ЧЕ - АЕ; РЕ

0

1

1

27

134 СОУ

ЧЕ - АЕ;Иврит

1

0

0

28

134 СОУ

Техн.ИТ - АЕ; М; ИТ; Ивр;Вътр.изп.ивр

1

0

0

29

134 СОУ

Техн.Цифр.дизайн - АЕ; Т; ИТ; Иврит

4

0

0

30

ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

ЧЕ -РумЕ;АЕ;БЕЛ

23

0

0

31

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Измерв. и орг. техника- АЕ

1

0

0

32

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Лазерна и опт. техн- АЕ

5

0

0

33

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Мед. техн- АЕ

1

0

0

34

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Мед. техн- НЕ

4

0

0

35

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Кинотехн. аудио и видео- АЕ

4

0

0

36

НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Комп. техн. и техн- АЕ

1

0

0

37

105 СОУ

ЧЕ - Ит.Е; АЕ;БЕЛ

3

0

0

38

105 СОУ

ЧЕ - Ит.Е; АЕ/РЕ; И

18

0

0

39

119 СОУ

Хум. - АЕ; БЕЛ

6

0

0

40

119 СОУ

Пр.М. - АЕ; Б

11

0

0

41

119 СОУ

Технолог.Стоп.менидж.-АЕ

8

0

0

42

СПГЕ "Джон Атанасов"

Пром. електрон.- НЕ

1

0

0

43

СПГЕ "Джон Атанасов"

Микропр. техн.- АЕ

1

0

0

44

СПГЕ "Джон Атанасов"

Комп. техн. и техн- АЕ

3

0

0

45

СПГЕ "Джон Атанасов"

Комп. мрежи- АЕ

2

0

0

46

СПГЕ "Джон Атанасов"

Сист. прогр.- АЕ(мод. об.)

3

0

0

47

СПГЕ "Джон Атанасов"

Възобн. енерг. изт.-АЕ (мод.)

4

0

0

48

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

ЧЕ-АЕ;НЕ;М; Г

0

1

1

49

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

ЧЕ-АЕ;ИЕ;М; Г

0

0

1

50

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ

0

0

1

51

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

ЧЕ- АЕ;ИЕ; Г;И

0

0

2

52

ПГТЕ "Хенри Форд"

Електрообзав. трансп. техн- ЯЕ

6

0

0

53

ПГТЕ "Хенри Форд"

Газова техн.- (мод.об.) АЕ

12

0

0

54

ПГТЕ "Хенри Форд"

Възобн. енерг. изт.- (мод.об.)

11

0

0

55

ПГТЕ "Хенри Форд"

Експл. на авт. трансп.- АЕ

8

0

0

56

ПГАВТ " А. С. Попов "

Радио и телев. техн.- АЕ

8

0

0

57

ПГАВТ " А. С. Попов "

Телек. сист.- АЕ

4

0

0

58

ПГАВТ " А. С. Попов "

Кинотехн., аудио и видеосист.

3

0

0

59

ПГХВТ "Проф.д-р Георги Павлов "

Поизв. на месо и мес.риб.прод.- АЕ

9

0

0

60

ПГХВТ "Проф.д-р Георги Павлов "

Произв. на зах. и зах.изделия

4

0

0

61

108 СОУ

Технолог.предпр.бизн.-АЕ

3

0

0

62

17 СОУ

ЧЕ - АЕ; ФЕ

2

0

0

63

СГХСТ

Произв.хляб,хл. и сладк. изд.

6

0

0

64

19 СОУ

Технолог.Предпр.бизн.- АЕ

7

0

0

65

36 СОУ

ЧЕ - ИтЕ; АЕ;БЕП

8

0

0

66

51 СОУ

Изк. - ИИ; АЕ

8

0

0

67

51 СОУ

Технолог.ИТ- АЕ; ИТ;ИтЕ

1

0

0

68

51 СОУ

Технолог.ИТ- АЕ;ИТ; РЕ

1

0

0

69

ПГИЧЕ "Свети Методий"

ЧЕ -АЕ; НЕ/ИЕ/РЕ

12

0

0

70

ПГИЧЕ "Свети Методий"

ЧЕ -НЕ; АЕ/ФЕ/РЕ

11

0

0

71

21 СОУ

ЧЕ - АЕ; ИЕ; БЕЛ

8

0

0

72

21 СОУ

ЧЕ - АЕ; ИЕ; ИТ

18

0

0

73

35 СОУ

ЧЕ - НЕ; РЕ; БЕЛ

0

2

2

74

35 СОУ

ЧЕ - НЕ; РЕ; М

0

2

1

75

35 СОУ

ЧЕ - НЕ; РЕ; Г

0

0

3

76

35 СОУ

ЧЕ - ФЕ; РЕ; БЕЛ

5

0

0

77

35 СОУ

ЧЕ - ФЕ; РЕ; И

5

0

0

78

НПМГ

ПрМ- АЕ;М;Инф

2

0

0

79

НПМГ

ПрМ- НЕ;М;Инф

1

0

0

80

НПМГ

ПрМ- Ф;АЕ;М

6

0

0

81

НПМГ

ПрМ- Б; НЕ;Б;Х

1

0

0

82

ПГО "Княгиня Мария Луиза"

Моден дизайн-АЕ

15

0

0

83

СГСАГ "Христо Ботев"

Строит.и арх.-АЕ

1

0

0

84

СГСАГ "Христо Ботев“

Строит.и арх.-АЕ

1

0

0

85

СГСАГ "Христо Ботев“

Водно строит.-АЕ

2

0

0

86

СГСАГ "Христо Ботев“

Парково стр.озел.-АЕ

1

0

0

87

СГСАГ "Христо Ботев“

Недв.имоти-АЕ

4

0

0

88

НФСГ

Икон.и мениджм.-НЕ

0

0

1

89

НФСГ

Икон.и мениджм.-АЕ

0

1

2

90

56 СОУ

ЧЕ-АЕ;ИЕ;ИТ

6

0

0

91

79 СОУ

Технолог.-ИТ;АЕ

16

0

0

92

96 СОУ

ЧЕ-АЕ;ИЕ/РЕ

6

0

0

93

97 СОУ

Технолог-ИТ;АЕ;

12

0

0

94

137 СОУ

Технолог.Предпр.бизн.-АЕ

10

0

0

95

33 ЕГ "Света София"

ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ

16

0

0

96

33 ЕГ "Света София"

ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

16

0

0

97

33 ЕГ "Света София"

ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ

5

0

0

98

33 ЕГ "Света София"

ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ

12

0

0

99

39 СОУ

Технолог. ИТ;Инф.;АЕ

12

0

0

100

81 СОУ

ЧЕ-АЕ;НЕ/ФЕ/РЕ

1

0

0

101

118 СОУ

Технолог.ИТ; АЕ

6

0

0

102

125 СОУ

Технолог. Предпр.бизн. - АЕ

2

0

0

103

144 СОУ

Изк. ИИ-ИЕ

4

0

0

104

144 СОУ

Изк. Муз.-ИЕ

4

0

0

105

54 СОУ

ЧЕ-АЕ;НЕ/РЕ;БЕЛ

4

0

0

106

101 СОУ

Технолог.Стоп.менидж.-АЕ; НЕ

3

0

0

107

101 СОУ

Технолог.Стоп.менидж.-АЕ;РЕ

11

0

0

108

ПГХМБТ "Професор Пенчо Райков"

Технол. на фарм. и парф.прод.

18

0

0

109

1 СОУ

ЧЕ-ИЕ;АЕ;Г;И

3

0

0

110

1 СОУ

ЧЕ-ИЕ;АЕ;ГБЕЛ

3

0

0

111

1 СОУ

Технолог.ИТ-АЕ;Инф

7

0

0

112

1 СОУ

Технолог.ИТ-АЕ;Инф;М

19

0

0

113

1 СОУ

Изк. ИИ-АЕ

10

0

0

114

164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

ЧЕ-ИЕ;АЕ;БЕЛ

0

0

2

115

164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

ЧЕ-ИЕ;ФЕ;БЕЛ

0

1

0

116

164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

ЧЕ-ИЕ; Порт.Е;БЕЛ

0

1

1

117

І АЕГ

ЧЕ-АЕ; ИЕ

0

0

1

118

І АЕГ

ЧЕ-АЕ; ФЕ

0

0

1

119

СМГ

Пр.М.-АЕ

5

0

0

120

ПГМ "Н.Й.Вапцаров"

Електрообзав.на произв.-АЕ

7

0

0

121

ПГМ "Н.Й.Вапцаров"

Възобн. и енерг.изт.-АЕ

7

0

0

122

СПГТ

Произв.и обсл. в зав. хран.-АЕ

1

0

0

123

СПГТ

Кетъринг-РЕ

4

0

0

124

СПГТ

Орган.хотел.-АЕ

1

0

0

125

88 СОУ

ЧЕ- АЕ;ИЕ/РЕ

3

0

0

126

ПГЕА

Комп.техн. и технолог.-АЕ

3

0

0

127

ПГЕА

Комп.мрежи-АЕ

1

0

0

128

ПГЕА

Сист.програм.-АЕ

3

0

0

129

ПГЕА

Иконом. информат.-АЕ

20

0

0

130

ПГЕА

Прогр.осигур.-АЕ

10

0

0

131

44 СОУ

Технолог.ИТ-АЕ

5

0

0

132

95 СОУ

Технолог.Стоп.менидж.-АЕ

13

0

0

133

14 СОУ

ЧЕ-АЕ;НЕ;Г

9

0

0

134

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

Комп.графика-АЕ

9

0

0

135

23 СОУ

ЧЕ-ФЕ;АЕ/ИтЕ/НЕ/РЕ

10

0

0

136

23 СОУ

ЧЕ-Ит.Е;АЕ/ФЕ/НЕ/РЕ

10

0

0

137

23 СОУ

Технолог.Предпр.бизн.-АЕ

3

0

0

138

31 СУЧЕМ

ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ

4

0

0

139

31 СУЧЕМ

ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

2

0

0

140

31 СУЧЕМ

ЧЕ-ИЕ;АЕ;БЕЛ

1

0

0

141

31 СУЧЕМ

Технолог.Стоп.менидж.-АЕ

7

0

0

142

138 СОУ

ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

3

0

0

143

138 СОУ

ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ

2

0

0

144

138 СОУ

ЧЕ-ЯЕ;АЕ;БЕЛ

2

0

0

145

157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"

ЧЕ-ИЕ;АЕ;БЕЛ;Мат

20

0

0

146

ПГТ "МАКГАХАН"

Електрообзав.на тр.техн.-АЕ

15

0

0

147

ПГТ "МАКГАХАН"

Автом. мехатрон.-АЕ

11

0

0

148

7 СОУ

ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ

0

2

Още по темата

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови