Спасяваме живот без дишане уста в уста

Публикуваха насоки за поддържане на живота и първа помощ в условията на Covid-19

Марияна Манушева Последна промяна на 05 май 2020 в 11:01 4838 0

Постепенно обществата в света започват да свикват с идеята, че Covid-19 ще бъде част от нашия свят поне за известно време и започват да преразглеждат всички свои дейности, съдържащи риск от заразяване. В това число влиза и оказването на първа помощ при инцидент - сърдечния масаж и изкуствено дишане от свидетел при сърдечен арест.

В тази връзка Европейския съвет по ресусцитация (ERC), на базата на събраните научни доказателства от Международния комитет по ресусцитация (ILCOR), излезе с Насоки за поддържане на живота и първа помощ в условията на Covid-19.

Основен акцент на насоките остава фактът, че извън пандемията COVID-19, всяка година над 1 милион души по целия свят претърпяват извънболничен сърдечен арест. Единственият шанс за оцеляване на тези хора са кардио-пулмоналната ресусцитация (КПР) и ранната дефибрилация (АВД) от свидетел на инцидента.

Допуска се, че близкият контакт с пострадалия може да представлява риск от предаване на вируса, както и че действията по спасяване в този случай могат да предизвикат разпространение на капчици, заразени с вируса. Промените в протоколите за действие целят да се сведе до минимум рискът, но и да се съхрани незаменимото значение на оказаната помощ при сърдечен арест.

В условията на пандемията Covid-19 сериозно внимание се обръща на предпазването на оказващия помощ и на пострадалия. Насърчава се носенето на лични предпазни средства (ЛПС) – предпазна маска и ръкавици, а при възможност и очила или предпазен шлем и престилка. За медицински лица и в алгоритмите за напреднали се изисква използването на по-сериозни предпазни средства.

Пострадал в сърдечен арест се счита такъв, който е в безсъзнание и не диша нормално. Нормалното дишане се установява само чрез наблюдение на движението на гърдите на пострадалия от разстояние. Не се препоръчва освобождаване на дихателните пътища чрез отвеждане на главата назад и повдигане на брадичката, както и доближаване на ухото до устата и носа на пострадалия за усещане и слушане на издишвания въздух.

След установяване на състояние на безсъзнание и липса на нормално дишане и обаждане на тел. 112, трябва да се започне сърдечния масаж по утвърдените правила и инструкциите на диспечера. При възможност, съветът е да се постави кърпа или друга тъкан върху устата и носа на пострадалия, така че да се ограничи генерирането и разпространението на капчици при притискането.

Притисканията се извършват равномерно и непрекъснато с темпо 100-120 пъти в минута и дълбочина не по-малко от 5 и не повече от 6 см. Обдишване не се препоръчва.

Особено важна остава ролята на автоматичната външна дефибрилация. Използването на АВД се счита за процедура с малък риск от предаване на вируса и огромен положителен ефект върху шансовете за оцеляване на пострадалия.

При извършването на КПР на дете и бебе се допуска, че най-вероятно човекът, който ще извършва ресусцитацията, е от домакинството или близкото обкръжение на пострадалия и вече е бил изложен на риска. Тогава е възможно, той да отчете ползата спрямо риска и да предпочете да извършва и обдишвания.

По отношение на оказването на първа помощ в условията на Covid-19 се отчитат ползите от намаляването на натиска върху здравната система, като се обгрижват наранявания и състояния, които нямат нужда от болнично лечение и преглед, и от друга страна се спестява излагането на риск от заразяване за пострадалия при ненужното му влизане в болнична среда.

Когато пострадалият и оказващият първа помощ са от едно домакинство, т.е. те вече са били в контакт, двамата могат да предпочетат първата помощ да се оказва директно. Въпреки това, се насърчава защитата с лични предпазни средства, както за оказващия първа помощ, така и за пострадалия.

Ако пострадалият и оказващият първа помощ не са от общо домакинство, се насърчава индиректното оказване на първа помощ – чрез насоки за самоспасяване към пострадалия или чрез насоки към членове на неговото семейство, като се запазва безопасната дистанция от 2 м. Трябва да се има предвид, че може да се наложи извършване на кръвоспиране или друга животоспасяваща манипулация, затова оказващият първа помощ трябва да оцени ползата спрямо риска. Следвайки насоките за предпазване, може да реши да окаже директна първа помощ, когато се налага.

Насоките за извършване на обучение по основно поддържане на живота и първа помощ в условията на Covid-19 са в обучението да се включва задължително употребата на ЛПС, поставянето и безопасното сваляне и изхвърляне, както и извършването на всички манипулации с ЛПС.

Не бива да забравяме, че рискът не изисква от нас да сме по-малко човечни и отговорни към здравето и живота на околните, той изисква само да сме по-разумни и дисциплинирани.

Преводите и източниците на всички документи са достъпни на интернет страницата на Фондация „Първите три минути“ в раздел Ресурси.

Марияна Манушева, председател на Фондация „Първите три минути“

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови