МЗ: С над 24 млн. лв. се е увеличил дългът на Александровска болница за година

OFFNews 10 октомври 2022 в 16:59 1395 0

Александровска болница

Снимка Александра Маркарян

УМБАЛ "Александровска"

За периода 30.06.2021 г. до 31.08.2022 г. ръководството на УМБАЛ “Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения до размер на 24 250 740 лв. Сумата на просрочията представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност, показват резултатите от проверката на Министерството на здравеопазването.

Натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021 г. в размер на 23 500 хил. лв. надхвърлят финансовите ресурси на лечебното заведение, които се генерират от дейността му. Това показва докладът на Вътрешния одит на Министерство на здравеопазването във връзка с проверката на действията на органите на управление на дружеството.

Ръководството на лечебното заведение е дало съгласие за особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро в полза на ОББ АД, което допълнително утежнява лошото финансово положение на дружеството.

Допуснато е неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването.

Органите на управление на дружеството не са предприели своевременно действия по изпълнение на дадени указания от МЗ за стабилизиране на дружеството. Ръководството на лечебното заведение не е предприело своевременни действия и за кандидатстване и съответно одобрение от Българска банка за развитие на кредит от 5 млн. лв., като решението за това е взето едва през м. юли 2022 г., сочат фактите от одита.

Наличието на просрочия за медицински изделия е индикатор, че паричният поток не се управлява по предназначение на постъпилите средства, констатират одиторите. Въпреки лошото финансово състояние, дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии, а се стига до възстановяване на средства по неусвоени капиталови субсидии в общ размер на 772 481,47 лв. по погасителен план за срок от 36 месеца, пишат от здравното министерство.

Допуснато е и сключване на безсрочен договор за прокура, което е в ущърб на лечебното заведение, като не са били установени реални ползи от сключването му.

Одиторският екип не е получил ясна информация и документация, в това число разписани политики и процедури, които да гарантират, че планираните в лечебното заведение дейности за текущ и последващ контрол върху поетите финансови ангажименти по сключени договори са адекватни и ефективни. Не е представена цялостна оздравителна програма на дружеството. По-конкретно, планът за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци на УМБАЛ “Александровска” не е изпълнен изцяло. Установено е, че ключови дейности, които биха допринесли за финансовото стабилизиране на лечебното заведение не са изпълнени. Въпреки необходимостта от спешни мерки, сроковете за изпълнението на Плана са променяни и удължени до 31.12.2022 г., съобщават от МЗ.

Отлагането на ключови дейности и мерки поставя под риск постигането на целите за подобряване на финансовото състояние и за даването на гаранции за засилване на финансовата дисциплина на лечебното заведение, посочват одиторите.

Дейността на лечебното заведение е била обект на проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция. При инспекцията е установено незаконно разделяне на обществени поръчки и провеждане на договаряния със строителни фирми за сключване на договори за над 3 млн. лв., без да са били налице законовите предпоставки за това и в нарушение на ЗОП, за което на ръководството на лечебното заведение са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков