За първи път в България ректор на университет си отива за плагиатство

Росен Василев от Техническия университет във Варна станал доктор на науките и професор, като преписвал дословно чужди трудове - даже с правописните грешки. Министър Вълчев назначава служебен ректор на неговото място

Александра Маркарян 08 ноември 2018 в 21:27 30515 4

Снимка Varnautre.bg

За първи път в историята на България ректор на университет ще бъде освободен от длъжност заради плагиатство.

Става въпрос за проф. Росен Василев от Техническия университет във Варна.

Той е станал професор и доктор на науките благодарение на преписани чужди трудове.

Комисията по академична етика към министъра на образованието публикува тази вечер доклад след проверката си на сигнали срещу проф. Василев, който потвърждава категорично наличието на плагиатство в особено големи размери.

Предстои министърът на образованието Красимир Вълчев да назначи служебен ректор, с което автоматично настоящият си отива, научи OFFNews от свои източници.

Докладът

е във връзка с проверка, образувана по повече от 10 сигнала, уличаващи Василев в плагиатство. Те са подадени от професорите Овид Фархи (бивш ректор на ТУ-Варна) и Николай Минчев през 2017 и 2018 г. Проверката е разпоредена от министъра на 28 септември 2018 г. и започва същия ден. 

След по-малко от месец и половина резултатът от нея е факт.

Обвинения и проверяващи

В сигналите се твърди, че има плагиатство в дисертационния и научни трудове на ректора на ТУ-Варна проф. д-р Росен Василев в процедурите по придобиване на научната степен „доктор на науките“ и заемане на академичната длъжност „професор“. Прилагат се и многобройни доказателства.

Комисията избира трима арбитри - професори от техническите университети в София и Габрово - за сигналите, свързани с дисертационния труд на тема „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти“. Други трима са определени за проверка на сигналите за плагиатство в научната продукция на Василев при провеждането на конкурса за заемане на академичната длъжност "професор". Те са от ТУ-София и ХТМУ.

Професор от ТУ-София се отказва да проверява колегата си от Варна и на 5 октомври 2018 г. комисията избира трима рецензенти - професори в същите два университета.

Всички арбитри и рецензенти са цитирани в доклада не с пълните си имена, а с инициали.

Доктор на науките

Проф. Росен Василев придобива научната степен "доктор на науките" през 2017 г. с дисертацията "Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материалите за дентални импланти".

Според сигналите на двамата професори почти всички глави от дисертацията, както и останалите трудове, са преписани, някои 100%, от дисертации и статии на негови колеги от ТУ-Варна и от чужди автори (дисертация на Тихомир Доврамаджиев, статия на проф. Скулев, книга на Уей Ша и С. Малинов, дисертация на Ивайло Неделчев), издадени в периода 2005-2015 г. Липсват цитирания.

Становищата на тримата арбитри се различават по начин на изложение и обем, но са идентични по същество, пише в доклада.

Първият - проф. дтн В. П. твърди, че въведението и първата глава са преписани от дисертацията на Доврамаджиев „Създаване на дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти“ (за образователната и научна степен „доктор“), защитена през 2012 г. Глави втора, трета, четвърта и пета са преписани от дисертацията на Ивайло Неделчев „Изследване ефективността на плазмотрон с вихрова стабилизация на дъгата в процеса плазмено-прахово напластяване“ (за образователната и научна степен „доктор“), защитена през 2015 г.

Професорът подкрепя твърденията си с подробни сравнителни таблици за текстовете и фигурите в представения за защита труд.

Твърди се, че в глави трета, четвърта и пета са преписани не само текстове и фигури, но граматическите и правописните грешки са еднакви.

90% от шестата глава са преписани от книга с автори W. Sha, S. Malinov “Titanium alloys: modelling of microstructure, properties and applications”, CRC Press, Boca Raton, Boston, New York, Washington DC, издадена през 2009 г.

Глава седма е преписана също от дисертацията на Доврамаджиев, отново с текст и фигури. Еднакви са и приложенията в двете дисертации.

Заедно с дисертацията са представени статии, преписани в над 90%, твърди професорът и посочва от кого:

- статията под №10 в автореферата – от дисертацията на Т. Доврамаджиев;

- статията под №11 – от статия на Х. Скулев и още трима автори, отпечатана през 2005 г.;

- статията под № 12 – от дисертацията на Лиши Лиу, защитена през 2005 г.

Категоричният извод на проф. дтн В. П. е, че проф. Василев е представил като свои дисертационния си труд и статиите, а всъщност те са преписани 90% от чужди автори, някои от които са негови колеги от ТУ–Варна.

Вторият арбитър - проф. д-р А. Д. - твърди, че втора, трета, четвърта и пета глави от дисертационния труд на проф. Василев са преписани от дисертацията на Ивайло Неделчев, защитена през 2015 г. Преписаното съвпада в 90%. Глава шеста е преписана от книга на Уей Ша и Савко Малинов, посочена и от първия арбитър.

Глава седма е преписана от дисертацията на Тихомир Доврамаджиев, защитена през 2012 г.

Педставените статии са преписани от проф. Скулев, Лизи Лиу и Ивайло Неделчев, както сочи и първият арбитър.

Третият арбитър е проф. дтн инж. Й.М. Според него глави втора, трета, четвърта и пета са преписани от дисертацията на Ивайло Неделчев, както сочат предишните арбитри. Глава шеста е преписана от Уей Ша Славко Малинов от книга, издадена през 2009 г. Статиите, представени заедно с дисертационния труд, са преписани от дисертацията на Тихомир Доврамаджиев от 2012 г., от статия на Х. Скулев и още трима автори от 2005 г. Изводът на третия арбитър е, че е налице „плагиатство в особено голям размер“.

При категоричните изводи на тримата арбитри Комисията по академична етика намира, че е налице плагиатство по смисъла на параграф 1, т. 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България – проф. Росен Василев е представил за собствени трудове, които изцяло или частично са написани и създадени от другиго, без позоваване или цитиране в процедура по придобиване на научната степен „доктор на техническите науки“, се казва в доклада.

Професор

Професор Росен Василев става през 2016 г. след конкурс, за който представя три теоретични разработки и пет статии.

Пет от представените трудове са преписани от негови колеги в ТУ – Варна и от чужди автори. "Преписвано е на 100% от трудове на С. Стоянов и авторски колектив, от дисертации на С. Стоянов, на Т. Мечкарова и на Ивайло Неделчев", пише в доклада. Техните трудове са за периода 2014-2015 г.

Становищата на тримата арбитри отново са единодушни: в представените за конкурса публикации "има взаимстване на текстове и приложения от произведения на други изследователи без надлежно цитиране".

Единият рецензент твърди, че в хабилитационния труд глави втора, трета, четвърта, пета и седма са преписани от трудове на проф. Х. Скулев, а глава шеста – от чужди автори. Пет от представените статии са преписани от дисертацията на Св. Стоянов и други чужди автори.

Изводът му е еднозначен, че преписването е почти 100% и че е налице категорично плагиатство.

Продължава на стр. 2

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

7926

5

Ирена Колева

10.11 2018 в 07:36

Ей ги на - четете nbox....ЗА ЕТИКАТА НА КОМИСИЯТА ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА НА МОН, ИЛИ КАК ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ РАЗБИХА И АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ

 ноември 8, 2018 етика, комисия, по академична

От няколко дни на сайта на МОН е публикуван съставът на така дългоочакваната Комисия по академична етика, който потресе из основи целия академичени свят.

Скандал избухна още на проведения Съвет на Ректорите през октомври, където бурни дискусии породи въпросът КОЙ точно е предложил тези членове, защо в състава му от 5 члена са включени двама представители на Софийски университет и нито един на по-малък,  защо предходно отправените предложения от Съвета на ректорите не са зачетени и т.н.. На всички така отправени въпроси Заместник-министърът и виден атакист – Петър Николов https://www.big5.bg/profil/item/4948-zetyat-na-iordan-sokolov-stana-zam-ministar-na-obrazovanieto.html  , познат най-вече по това, че е зет на Йордан Соколов, сменил 3 партии и коалиции, изявявайки се дори като парламентарен секретар на Министерски съвет и за когото специално беше създаден поста на четвърти зам. Министър в МОН, за да не остана Атака без покритие и в това министерство, не успя да даде никакво смислено обяснение, освен, че изборът в крайна сметка си е работа на министъра. Всички предложения, подадени от университети, академии и т.н.  изпаднаха в миманса под  тежката ръка на пишман-патриота!

За ужас на всички обаче, комисията стана факт и се оглавява от световно неизвестния професор Венцислав Динчев от Института по археология с музей към БАН, чието единствено достойнство е, че е близък приятел на скандалния атакист и специалист по всичко – професор Станилов! За неговата научна дейност в регистъра на НАЦИД не се открива нито една публикация, а за всички в академичните среди е ясно, че за да си член на Комисията по академична етика по закон, най-малкото трябва да отговаряш на минималните наукометрични показатели за академично израстване! Явно в МОН са решили да назначат като най-етични политически най-необходимите и удобни представители на академичните среди, несъобразявайки се със създадени от самите тях критерии и закони!

Особено интересно е и присъствието в етичната комисия на най-неетичния според неговите предшественици, бивш министър на образованието – проф. Николай Денков. Като служебен министър той стана известен първо с това, че още с идването си се опита да натопи предшественичката си – Меглена Кунева за спирането на парите по европейската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (https://www.mediapool.bg/ministar-denkov-nikoga-ne-sam-kazval-che-evroparite-za-nauka-i-obrazovanie-sa-spreni-news26035 3.html), като всъщност основният проблем, уловен от Брюксел, бе публичният скандал за схемата за източване на пари чрез т.н. ромски проекти, за които министър Кунева уведоми тогава и прокуратурата, и ДАНС. (https://offnews.bg/obshtestvo/shefat-na-kabineta-na-denkov-organizira-i-provede-shemata-za-iztochva-647148.html)

Денков  обаче „спести“, че всъщност неговия шеф на кабинет – Иван Модев е бил управляващ директор и е организирал и провел цялата ромска схема, заради която Брюксел ни наложи санкции.

Най-вероятно по етични причини един ден преди да напусне поста на служебен министър на образованието и науката проф. Денков предложи за обсъждане Национална пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. Документът на практиката разпределяше стотици милиони лева за наука по европейската оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, като в мотивите му никъде не фигурираше какво точно е наложило публикуването му за обсъждане ден преди министерството да се поеме от новия министър.

Все още се помни и още една от „етичните“ постъпки на проф. Денков– опитът му да набеди бившия просветен министър Даниел Вълчев като виновник за незаконно издадените дипломи на Софийски университет, .( https://pik.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-20-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD% D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0% BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81 %D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0 %BF%D0%BB-news646830.html)

Но за да бъде обрисуван най-пълно етичният профил  на т.нар. Комисия по академична етика, е достатъчно да се представи нейният юрист – проф. Дончо Хрусанов! Най-голямото постижение в неговата юридическа практика безспорно бе „патриотичният подарък“ от името на „Атака“, който той се опита да направи на Кирил Домусчиев, като му спести неустойки за 58 милиона лева държавни пари заради приватизацията на „Български морски флот“. Първоначално Арбитражният съд, в чийто състав бе Дончо Хрусанов се произнесе в полза на Кирил Домусчиев, като обяви, че било налице „стопанска непоносимост“, тоест заради кризата БМФ нe могла да изпълнява посочените в договора параметри. Впоследствие обаче решението беще отменено от Върховния касационен съд по искова молба на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. През ноември 2017-та ВКС определи, че арбитражът недопустимо е надхвърлил компетенциите си и върна делото, а на 12 юли 2018-та Арбитражният съд към БТПП окончателно е прекратил производството.
И тук възниква въпросът: КОЙ посочи като „ЕТИЧНИ“ точно тези представители на българската академична общност?С какъв морал, с какво лице те ще преценяват етиката на своите колеги!!! Не е ли това още един опит на „Атака“ да разбие една от най-ключовите области на нашия живот!

6000

3

simplyuser

09.11 2018 в 16:10

Според Закона за висшето образование излиза, че няма как да бъде отстранен ректор чрез назначаване на служебен и въобще за служебен ректор не пише нищо в ЗВО - чл. 35 : "Ректорът, заместник-ректорите, деканите и ръководителите на звена, както и членове на академичния съвет и на факултетния съвет във висше училище се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избирал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав.", сиреч само Общото събрание може да прекрати мандата. Ще си имат двама ректори май...

6000

2

simplyuser

09.11 2018 в 15:21

Интересен казус... Не стана ясно този служебен ректор какъв е и каква му е ролята? И какво точно, според министъра, ще стане с настоящия ректор? Принципно, това е изборна длъжност и интересно по какъв закон и параграф може да бъде отстранен "автоматично" законосъобразно не от този орган, който го е избрал?...

6774

1

ЛАФЪРДИЕВ

08.11 2018 в 22:40

А премиеринът ни? Кога ще си отиде за преписаната курсова работа за ВИФ?
Що не му извадите от Гурмазово великио труд.. И не видите колко ползвана литература е написана там.. А както самият той си призна при агент Димитър - "Аз що ПРЕДГОВОРИ на книги съм прочел.."
Курсантите, дет му я писаха са все още действащи офицери в пожарната и няма да са обадят, че са му я написали..