Европа ни спира 1,1 милиарда лева по ПРСР

Проблемът е със Сертифициращия орган, засега разходите остават за сметка на държавния бюджет

Владимир Йончев 13 юни 2016 в 14:29 48015 12

Земеделският министър Десислава Танева

Европа спря близо един милиард и сто милиона лева (550 млн. евро), които трябваше да възстанови на България за вече платени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2015 г.

С писмо от 29.04.2016 г. на дирекция „Одит“ на Главна дирекция за земеделие и селскостопанско развитие на ЕК, Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в качеството му на Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са уведомени, че разходите, направени по ПРСР за 2015 г. не могат засега да бъдат признати за финансиране от фондовете на ЕС по ред причини, пораждащи съмнения, че разходите може да не са направени в съответствие с правилата на ЕС.

Последиците

Съгласно приложимите Европейски регламенти, в подобна ситуация, ЕК ще извърши или ще възложи да бъдат извършени допълнителни проверки, за да може със сигурност да определи, размера на средствата, които не са разходвани в съответствие с правилата на ЕС. Иначе казано, до резултата от тези допълнителни проверки, разходите, направени по ПРСР за 2015 г. остават за сметка на държавния бюджет, а след като бъдат извършени проверките, ще се установи каква част от средствата няма да бъде въобще възстановена от ЕК на България. Тъй като в подобни случаи точния размер на незаконосъобразните средства е труден за установяване, ЕК често прибягва до налагане на финансова корекция, представляваща определен процент от разходваните през годината средства. В крайна сметка негативните последици са две – забавяне във възстановяването на средствата, вече изплатени от бюджета, което нарушава заложените разчети за разходване на бюджетни средства през годината и необходимост от намиране на допълнителни средства за покриване на невъзстановената поради закононарушения част.

Срещата, на която ще се решава дали спрените средства ще ни бъдат пуснати, е насрочена едва за октомври. Ако резултатите от нея са добри, стандартната процедура по отпушване на фондовете, отнема около 8 месеца.

Причините

Причината за решението на ЕК се крие във факта, че отчетената от Разплащателната агенция финансова информация, както и работата на Сертифициращият орган по предоставянето на мнение за законосъобразността и достоверността на тази информация не носят достатъчно увереност на Комисията. На национално ниво именно Сертифициращият орган е този, който следва да извърши нужните проверки върху проектите, финансирани по ПРСР, върху работата на Разплащателната агенция и върху финансовата информация, отчитана от ДФЗ към ЕК, за да даде нужната увереност на ЕК, че средствата са разходвани в съответствие с правилата на ЕС и могат да бъдат възстановени. В писмото на ЕК се изтъква, че работата на Сертифициращият орган е неприемлива на този етап, както поради методологични слабости, така и поради факта че Сертифициращият орган не е имал достатъчно време да извърши в пълнота нужните проверки, поради късното му определяне. В писмото също така се напомня, че отговорността за навременното определяне на Сертифициращият орган е на МЗХ.

Предисторията

От самото начало на прилагане на ПРСР в България (през Програмния период 2007 – 2013) ролята на Сертифициращия орган по програмата се изпълнява от частни одиторски компании, на които чрез обществени поръчки се възлага изпълнението на дейността по сертификация за определен период. Само по себе си това не е необичайна практика за ЕС, а и за съжаление, пропуските на редица национални публични контролни органи в други обществени сектори, показват, че изпълнението на контролни функции от държавен орган, също не е гаранция, за законосъобразност.

Все пак ЕК ненапразно обръща внимание, че МЗХ е отговорно за определяне на Сертифициращият орган. Ясно е, че забавянето при определянето му или избора на субект, който не притежава достатъчно професионален подход могат да доведат до негативен финансов ефект в резултат от финансови корекции. Проследяване на начина, по който подхожда МЗХ по този въпрос през годините, показва притеснителна тенденция за системни пропуски.

През май 2013 МЗХ обявява обществена поръчка за избор на Сертифициращ орган за следващите три години, с бюджет 3 400 000 лв. . Поради нарушения на ЗОП решението за откриване на процедурата и одобрената с него документация за участие са обжалвани и в крайна сметка МЗХ прекратява процедурата, тъй като допуснатите нарушения не могат да бъдат отстранени.
През октомври същата година, процедурата е обявена отново, този път със срок на изпълнение 25 месеца и намален бюджет. Също така предполага се и с отстранени в документацията закононарушения. Оказва се обаче, че документацията отново не отговаря на ЗОП, обжалвана е отново и този път ВАС отменя процедурата.

През юни 2014 се прави трети пореден опит за избор на Сертифициращ орган. Този път МЗХ обявява, че иска да възложи дейността за следващите 5 години, а бюджетът е пет милиона и половина. Противно на разума, процедурата отново е незаконосъобразна и се обжалва, като на първа инстанция КЗК потвърждава незаконосъобразността.

Толкова последователна невъзможност на министерството да организира обществена поръчка в съответствие със законовите изисквания налага извода, че или служителите на министерството са напълно некомпетентни или целта им не е изборът на изпълнител да е законосъобразен.

Следващият епизод е още по-изумителен. МЗХ пристъпва към избор на Сертифициращ орган за периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г чрез пряко договаряне с един изпълнител. Използва се текст на закона, който позволява това, при възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства.

Действително, елемент на неотложност съществува, тъй като всяко по-нататъшно забавяне в определянето на Сертифициращ орган би довело до забавяне във възстановяването на вече изплатени по Програмата средства и дори евентуално до финансови корекции. Изключителните обстоятелства обаче явно се изразяват във въпиющата некомпетентност на министерството, което в период от една година на три пъти не успява да обяви законосъобразна обществена поръчка. Не е известно някой да е поел отговорност за тези изключителни обстоятелства.

Разбира се изборът на Сертифициращ орган за една година не решава въпроса дългосрочно, поради което през май 2015 г. опитите продължават, с обявяването на нова обществена поръчка. Този път за период от четири години и почти четири милиона лева. Поредния епизод се развива при трети министър на земеделието. Промяната на министрите обаче не води до промяна на практиката. Процедурата отново е обжалвана като незаконосъобразна, изменена е веднъж, въпреки това е обжалвана пак и е прекратена – отново като незаконосъобразна.

Какво е решението на министерството – отново се провежда процедура на договаряне и е избран изпълнител за една година.
Ясно е, че при така развилата се сага, трудно може да се очаква Сертифициращият орган да разполага с нужното време и спокойствие за качествена работа, а и не е сигурно доколко е избиран най-добрия кандидат.

Очевидно невъзможността на земеделското министерство да се справи с контрола на ПРСР на този етап се превръща в проблем на ниво правителство, тъй като с Постановление № 89 от 18 април 2016 г. се създава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – държавен орган, който да изпълнява функциите на Сертифициращ орган. За жалост обаче, към момента се потвърждава и тезата, че пряката намеса на държавата в контрола, също не е гаранция, че нещата ще вървят както трябва. Съгласно постановлението, в двумесечен срок от влизането му в сила, министърът на земеделието и храните съгласувано с министър-председателя назначава изпълнителен директор на агенцията. Изпълнителният директор е отговорен за цялостното ръководство на Агенцията, за назначаването на персонала, за утвърждаването на правилата на работа. Въпреки, че изтичането на двумесечният срок наближава, все още не е определено кой ще заеме поста на Изпълнителен директор. От там нататък ще започне пък самото окомплектоване на новата структура с персонал и работни инструменти, т.е. пълноценното и функциониране е някъде в неопределеното бъдеще.

Междувременно ЕК чака отговор и позиция на страната ни по изпратеното писмо, касаещо сертификацията на средствата за 2015 г. Най-късно до месец-два следва да започне работата и по сертификацията на средствата за 2016 г., за да не се окажем догодина отново в ситуация, в която Сертифициращият орган не е разполагал с достатъчно време и съответно мнението му няма нужната степен на доверие пред ЕК.

Предстои да разберем, дали МЗХ ще се изправи за пореден път пред „възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

12071

12

Elle

15.06 2016 в 17:13

Няма нищо вярно в тази статия. Офнюз - предлагам ви направо да я свалите. Тези пари не само, че не са спрени, но са и преведени още н 10-ти март ;)

12584

11

сдг

14.06 2016 в 16:43

http://www.faktor.bg/novini/balgariya/75629-olaf-balgariya-e-sred-darzhavite-s-naymalko-zasecheni-nerednosti-po-evroproe kti.html

25665

10

Victimized

14.06 2016 в 16:08

Интересното е , че под такива новини не се развиват бурни спорове , виж под новините за Митьо очите мазалото е пълно . Това показва колко точно им пука на хората , важното е да има хляб и зрелища , да ни ограбват колкото искат ....

25665

8

Victimized

13.06 2016 в 20:51

Интересно е съвпадението с кредите дето ще теглим , той естествено е за 1.2 милиарда , ама 100 милиона явно са за безпокойството .

77927

6

El Commandante

13.06 2016 в 17:07

Не виждам нищо притеснително в този доклад!

/Т.Дончев/

12319

4

Чичо ви

13.06 2016 в 15:34

Европата нема да ни уплаши с некви 1.1 млрд, ние ше си ги избием с горница, возейки шейхове с Тойотите, нали Деси?

8359

3

ОФчар

13.06 2016 в 15:10

Сигурен съм, че тази новина ще зарадва безполовото и то ще избухне с "мъдри" коментари от няколкото си профила.
 
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков