Групата на АБВ в НС си изработи Етичен кодекс

OFFNews 29 октомври 2014 в 14:34 1665 2

Парламентарната група на АБВ прие свой Етичен кодекс, съобщиха от партията на Георги Първанов.

Той гласи слидното:

Чл.1. Ръководните принципи, които въвежда този Етичен кодекс са:

1.1. В рамките на своя мандат, членовете на Парламентарна група „АБВ“ се ръководят и спазват общи принципи на поведение: необвързаност с интерес и независимост при вземане на решения, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Народното събрание.
1.2. Народните представители от Парламентарна група „АБВ“ действат единствено в името на общия интерес и не получават, нито се стремят да получат каквато и да е пряка или косвена финансова полза или други облаги.
1.3. Народните представители се ангажират с максимално присъствие и работа в пленарна зала, парламентарните комисии и др. дейности, присъщи за функциите на народния представител. Те работят активно и в избирателните райони.
1.4. Народните представители са отговорни за своите решения и за поведението си в публичния и частния живот, като спазват закона и добрите нрави и не уронват престижа на институцията.


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.2.(1) В рамките на своя мандат членовете на Народното събрание не сключват споразумения, които предвиждат те да действат или да гласуват в интерес на трети юридически или физически лица, което би могло да компроментира независимостта на техния глас.
(2) Не искат, не приемат и не получават никакви преки или непреки финансови ползи, нито каквато и да е била друга облага за упражняване на влияние или гласуване на законодателни актове или други актове и въпроси, внесени в Народното събрание или някоя от неговите комисии, и надлежно гарантират избягването на всякакви ситуации, които биха били свързани с корупция.
(3) При наличие на лични интереси, народният представител информира останалите членове на групата и ги декларира по правилата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, включително и при внасяне на законопроект.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.3.(1) Народен представител от парламентарната група би попаднал в конфликт на интереси, когато като член на НС има личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите функции като член на НС. Конфликт на интереси не е на лице, когато член на НС извлича полза поради принадлежността си към населението като цяло или към голяма категория лица.
(2) Всеки член на НС, който установи, че е изложен на конфликт на интереси, взема незабавно необходимите мерки, за да го отстрани, в съответствие с принципите и разпоредбите на настоящия кодекс за поведение. Ако членът на НС не е в състояние да разреши конфликта на интереси, той писмено съобщава за това на председателя на групата.
Чл.4.(1) Народните представители подават всички документи и декларации, предвидени в Правилника за организация и дейността на НС за наличие на конфликт на интереси.
(2) Народните представители не приемат подаръци или сходни облаги при изпълнение на функциите си, с изключение на тези, които са допустими по ПОДНС.

НАРУШАВАНЕ НА КОДЕКСА

Чл.5. В случай на нарушение на Етичния кодекс, председателят на парламентарната група може да предприеме мерки по Правилника за организация и дейността на Парламентарна група „АБВ“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Етичният кодекс е приет въз основа на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Правилника за организация и дейността на Парламентарна група „АБВ“ и принципите на Общностното законодателство.
Етичният кодекс да бъде предложен за приемане от всички парламентарни групи.
§ 2. Промяна в етичния кодекс се прави по предложение на член на парламентарна група
§ 3. Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на Парламентарна група „АБВ“, проведено на 27.10.2014 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
 
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието