Тестът по ИТ за матурите с 25 задачи, по биология и химия - по 50: какво съдържат новите програми за ДЗИ

Александра Маркарян 09 юли 2020 в 09:05 18673 0

Какво ще съдържат матурите от 2022 г., когато завършва първият випуск след разделянето на гимназиалния етап на първи (VIII-X вкл.) и втори (XI и XII клас)?

Министерството на образованието вече публикува проектите на новите учебно-изпитни програми в изменение на Наредба 5 за общообразователната подготовка. От тях става ясно, че по задължителния за всички държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) отпада познатият от десетилетия конспект с автори и произведения в частта за литература, вместо който има тематични области, за матурата по чужд език са предвидени три възможни нива на сложност.

От 2022 г. за успешното полагане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще са необходими 30% от максималния брой точки.

Проектите по БЕЛ, чужд език и математика публикувахме ТУК, днес се спираме на останалите предмети, по които зрелостниците могат да държат втория ДЗИ.

Информационни технологии

Държавният зрелостен изпит е писмен и практически, и анонимен, продължава 4 астрономически часа и включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните учебни часове в първи гимназиален етап (осми, девети и десети клас). Той ще включва тест с 25 задачи, сред които такива с избираем, със свободен отговор и практически задачи. Максималният брой точки е 100. Изпитът ще се счита за успешно положен при минимум 30% успеваемост.

Оценявани компетентности

Модул 1. Компютърна система

 познава основни характеристики на компонентите на компютърната система;

 разграничава системен и приложен софтуер;

 знае основните функции и интерфейс на операционната система;

 знае принципите на действие на мобилните устройства;

 знае как да инсталира и деинсталира драйвери и приложни програми;

 архивира и разархивира файлове, компресира и разкомпресира данни, както и съответните формати и софтуер;

 знае какво е файлова организация на данните и може да извършва основни операции с файлове и папки;

 разпознава често срещани разширения на файлове и ги свързва със съответния софтуер;

 знае основните единици за измерване на информацията и може да преобразува от една мерна единица в друга.

Модул 2. Обработка на информацията и комуникация

 разграничава локална и глобална компютърна мрежа, както и различните мрежови услуги, топологии;

 познава основни комуникационни устройства и съобщителни среди;

 знае как да споделя ресурси в локална мрежа и да защитава информацията в мрежова среда;

 прави разлика между споделени и мрежови устройства;

 познава специализирани софтуерни средства и езици за създаване на уеб сайтове;

 знае кои са основните етапи при създаване на уебсайт, както и съответните дейности, които се осъществяват на всеки етап;

 може да проектира статичен уеб сайт;

 знае как да създаде структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт, да интегрира компоненти и да публикува сайт в интернет;

 познава смисъла на защита на личните данни, електронен подпис, компютърни престъпления и авторско право;

 знае да използва съвременни среди и средства за дигитално сътрудничество и комуникация;

 умее да търси и извлича информация (в интернет);

 знае установените правила при участие в интернет дискусионни общности и за етично поведение в мрежова среда при работа в екип.

Модул 3. Звук и видео информация

 конвертира и съхранява видео файл в различни файлови формати и качество;

 създава и обработва видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.

Модул 4. Работа с графични изображения

 създава и запазва графични изображения с различни инструменти – палитра, фигури, оцветяване, свободно движение на ръката;

 разпознава основни файлови формати на изображения;

 обработва изображение, като използва различни инструменти за промяна – избор, копиране, обръщане, накланяне, изрязване, промяна на размера.

Модул 5. Компютърна текстообработка

 създава, редактира, търси, заменя текст в текстов документ;

 форматира текстов документ на ниво символ, абзац, страница;

 вмъква и форматира графично изображение в текст;

 въвежда текст, съдържащ специални знаци и символи;

 задава характеристики за отпечатване;

 може да създава, оформя и редактира таблици със средствата на текстообработваща програма;

 използва шаблони и теми в текстов документ;

 създава циркулярни писма и формуляри в текстов редактор.

Модул 6. Обработка на таблични данни

 проектира, създава и форматира структурата на електронна таблица;

 задава различни характеристики за оформлението на клетка и данните в нея;

 извършва основни аритметични действия в електронна таблица;

 прилага вградени функции в електронна таблица;

 сортира и филтрира данни в електронна таблица по един или няколко признака;

 валидира данни в електронна таблица;

 изготвя справки и обобщава данни в електронна таблица;

 познава основните типове диаграми и може да прави графична интерпретация на данните в електронна таблица;

 знае как да отпечата таблица или отделни части от електронна таблица.

Модул 7. Компютърна презентации

 създава презентация, прави настройки по дизайна на слайд;

 вмъква и форматира графични и текстови обекти в слайд;

 вмъква и настройва звукови и видео обекти в слайд;

 използва анимационни ефекти в презентация;

 използва диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация;

 запазва презентация в различни файлови формати;

 познава правилата за представяне на презентация пред публика.

Модул 8. Създаване на съдържание

 разпознава видовете алгоритми, основните им свойства и начините на описание;

 посочва примери за дейности, които могат да се опишат с линеен, разклонен и цикличен алгоритъм;

 разчита алгоритъм, представен словесно или чрез псевдокод;

 посочва резултат на кратък алгоритмичен фрагмент, описан с псевдокод.

Модул 9. Решаване на проблеми и безопасност

 знае правилата за безопасна работа с компютърни системи, периферни устройства и носители на информация, осигурявайки собствената си и на другите безопасност;

 познава предназначението на макросите в офис приложенията и знае да управлява включването им при използване на публични услуги;

 описва средства и методи за защита на информацията;

 знае как да осигури собствената си безопасност в интернет.

Продължава на стр. 2

Страница на статията : 01020304050607
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !