Спряха четири незаконни строежа на Корал, обвинения няма

OFFNews 29 юли 2015 в 08:49 2717 1

Спряха четири незаконни разрешения за строеж на Корал, обвинения няма

Снимка OFFNews

Едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие беше залято с бетон в седмицата преди Великден.

След порверка на прокуратурата в Бургас, Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) анулира четири разрешения за строеж в района на къмпинг „Юг“ – община Царево.

Едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие беше залято с бетон в седмицата преди Великден. Къмпинг “Юг”, който се намира в северната част на залива Корал, стана обект на мащабен проект за изграждането на вилно селище от 16 къщи с площ над 1200 кв. км. От сдружението “Да запазим Корал” тогава алармираха, че инвеститорът има издадено разрешително от община Царево.

Няколко месеца по-късно от прокуратурата съобщиха, че строителната инспекция в Бургас е възприела изцяло аргументите им за това, че разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие. Засега обаче няма повдигнати обвинения на длъжности лица.

Инспекцията е акцентирала и на обстоятелството, че изградените обекти попадат в имот, изключителна държавна собственост, където допускането на застрояване е незаконосъобразно и противоречащо на Конституцията, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Главният архитект на Царево е издал разрешение за строеж на „Вилно селище“, по което е предвидено изграждането на 16 вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

По инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс „Лазурно море“ в района на къмпинг „Юг“ главният архитект на общината е издал и разрешение за строеж на „Сезонен хотел“, за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене. Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа „Натура 2000“. Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

Установено е наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг „Юг“. Разрешенията за строеж са издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие /3БР/. Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура, заключават от прокуратурата. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа „НАТУРА 2000“.

Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на Република България, а от друга и поради това, че бреговата ивица на къмпинг „Юг“, в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона „Ропотамо“.

Последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната. Установената в „Къмпинг Юг“ активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност /сиви дюни/, обуславя нищожността на разрешенията за строеж, заключават още от държавното обвинение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови