Съдът даде зелена светлина за строителство на Иракли

Александра Маркарян Последна промяна на 02 декември 2013 в 05:18 11996 13

Плажът на Иракли. Снимка: http://forthenature.org
Плажът на Иракли. Снимка: http://forthenature.org

 

Съдът даде зелена светлина за застрояване на Иракли.

Решението на Административния съд в Бургас от 14 ноември отменя заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която са обявени за нищожни инвестиционните проекти и разрешението за строеж (от 5 септември 2012 г.) за "Ваканционно селище - 9 бр. едноетажни ваканционни бунгала - А1 до А9; 5 броя двуетажни бунгала – Б1 до Б5 и 3 броя складове – В1 до В3 и басейни”, разположени в землището на с. Емона, местността "Кладери" в община Несебър.

Решението е окончателно.

Ето мотивите на съдебния състав:

"Същата (заповедта на РДНСК) е издадена обаче в противоречие с материалния закон.

...

Основателно е оплакването на жалбоподателите, че заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район, е незаконосъобразна. За да обоснове нищожност на посочените строителни книжа, административният орган е приел, че същите не съответстват на условията на Решение БС №10-6 от 11.08.2011 година по ОВОС на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите/РИОСВ/, поради което са нарушени изискванията на Глава осма Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, Раздел II Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти - чл.142, ал.5, т.7 и 8, чл. 143, ал.1, т.4 от ЗУТ и на Глава девета Начало на строителството и взаимоотношения в строителния процес, Раздел III /Предишен раздел IV - ДВ, бр. 65 от 2003 г./ Изисквания към строежите - чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ.

...

Според разпоредбата на чл.142, ал.4 ЗУТ/ред.ДВ, бр.53, в сила от 13.07.2012 година/  всички части на инвестиционни проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите. В ал.5 на същата норма са посочени тези изисквания, сред които са тези по т.7 –специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива и по т.8 – съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта. Нормата на чл.143, ал.1 ЗУТ въвежда правилото инвестиционните проекти да се съгласуват и одобряват въз основа на изрично изброени документи, като т.4 предвижда представянето на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове – арг.чл.143,ал.1,т.4 ЗУТ. Последното изискване обаче е въведено с промяна на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ, бр.82/2012 г. и е влязло в сила от 26.11.2012 година, т.е. след одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешението за строеж, поради което не е приложимо в конкретния случай и съдът не може да преценява законосъобразността на разрешението за строеж, респ. да установява наличието на порок, водещ до неговата нищожност, прилагайки закон, който не е действал към момента на издаване на цитирания акт – арг. чл.142, ал.1 АПК.

...

Като нарушена е посочена и нормата на чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ, според която строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на определени изисквания, сред които и  защита от шум и опазване на околната среда. В тази насока административният орган не е изложил конкретни мотиви, като очевидно е приел, че визираните нарушения на правилата за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти едновременно представляват и последващо нарушаване на изискванията към строежите. Този подход не се споделя от съда, тъй като всеки правен извод на административния орган следва да бъде обоснован задължително с конкретни фактически мотиви и констатации, които за посочетната правна квалификация липсват.

От анализа на цитираните като нарушени правни норми, се налага извода, че същите не могат да обосноват нищожност на одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж, което е влязло в сила и въз основа, на които е започнало строителството на ваканционното селище".

Административният съд осъжда РДНСК, Югоизточен район да плати на "Дарс инвест" ЕООД и "Емона 2000" ЕООД направените разноски по делото (2733 лева).

Решението на Административния съд за Иракли можете да видите тук.

 

Битката срещу опитите за застрояване на Иракли продължава повече от 7 години. През месец май 2006 г. шест човека легнаха пред багерите, за да ги спрат. Следват стотици писма до екоминистерството с искане строежът да бъде спрян, подписки, протести и контрапротести на инвеститорите. Срещу плановете за застрояване се обявяват над 30 неправителствени организации и граждански групи в коалиция "За да остане природа в България".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!