МК обвини директора на Музикалния театър, че е лъжец

ОFFNews Последна промяна на 19 август 2015 в 17:14 3737 0

Вежди Рашидов заяви на 18 август, че директорът на Музикалния театър в София Марио Николов ще бъде уволнен, защото при неговото управление от печалба 600 000 лв. театърът е паднал на минус 600 000 лв. Веднага след това Николов обвини министъра, че дължи на ДМБЦ- София 553 125 лв., което може да обясни финансовото му положение.

Днес от пресцентъра на МК отговориха, че това категорично не отговаря на истината.

"Информацията за промяната в стойностите на някои основни показатели в периода 2010 – 2014 г., извлечена от годишните отчети на организацията, показва устойчива тенденция за нарастване на общите разходи и разходите за заплати и намаление на средната цена на билет.

Разходите на организацията са нараснали през 2014 г. на 3 679 992 лв. спрямо 2010 г., когато са били 2 528946. лв., или със 1 151 046 лв., което в процентно изражение е 145.51 %. Основен дял заемат разходите за заплати и осигурителни вноски, които в този период са нараснали със 760 471 лева или със 134,67 %. Ръст бележи и средната месечна брутна работна заплата от 520 лв. през 2010 г. на 685 лв. през 2014 г., или увеличение 13.17 %. При това не само няма съкращения, но числеността на щатния персонал е увеличена от 260 през 2010 г. на 269 през 2014 г. ", твърдят от министерството.

Според данните на МК през 2014 г. театърът не е спазил изискването на т. 6 от действащата тогава Методика, поради което е наложена санкция за недостигната средна цена на билет в размер на 377 084 лв. За оптимизиране на собствения принос на културните институти във финансирането им с Методиката е определен делът на държавното участие. През 2014 г. на ДМБЦ е наложена санкция за недостигане на дяловото участие в размер на 803 368 лв. Поради това първоначално утвърденият бюджет на института е значително намален. Причините за това са главно високият разходен стандарт, ниските продажни цени на билетите, както и несъобразяване на разходите с реалните парични постъпления.

От МК припомнят, че на 16 юни са извършили извънредна проверка на Държавния музикален и балетен център, според която за 2014 г. ДМБЦ е имал 13 премиерни заглавия, изиграни общо 90 пъти. Създаването на нови заглавия е свързано неминуемо с разходи, които възлизат на общо 333 261 лв., като разходите за хонорари възлизат на 149 162 лв., а разходите за постановките - на 184 099 лв. Приходите от премиерите възлизат на 274 703 лв. Разликата между приходите и разходите възлиза на - 58 558 лв. Средната цена на билетите за премиерните заглавия е 9 лв. Шест от премиерните заглавия са донесли общ приход от 107 938 лв., а разходите за тях са 182 321 лв. Разликата между приходите и разходите е 74 383. 

През периода януари-май тази година театърът е имал 3 премиерни заглавия.

Общият брой спектакли за 2014 г. на културната институция е 154, като премиерите са 58.44% от всички изнесени спектакли. За сравнение през 2014 г. другите подобни институти като Музикално-драматичен театър – Велико Търново е имал 116 спектакъла, а Театрално-музикален продуцентски център - Варна - 280.

"Двата посочени културни института са най-близки по структура до ДМБЦ– София, поради наличието на два института в едно. Разбира се, следва да се отчете, че те са с театрално звено, докато Държавният музикален и балетен център е институт, който съчетава в себе си оперета и съвременен балет. Като цяло оперетният жанр позволява привличането на повече публика, тъй като говори на по-достъпен за широката публика музикален език. В тази връзка фактът, че две извънстолични опери имат по-голям брой представления за годината, съответно Държавна опера – Русе - 301, Държавна опера – Бургас – 157, означава, че програмната и маркетинговата политика на института е слаба. Броят на изявите на Софийска опера и балет - другият музикално-сценичен институт на територията на столицата, са 301, което е два пъти повече в сравнение с тези на ДМБЦ - София", твърдят от министерството.

Според МК общият брой зрители на оперетата в София за 2014 г. е 62 621, а на премиерните заглавия - 34 699. За сравнение през 2014 г. броят зрители на Театрално-музикален продуцентски център - Варна е 76 969, на Държавна опера – Русе е 69 371 зрители, а Софийска опера и балет е 123 376З. Всичко получени приходи от собствен продукт или коопродукт на ДМБЦ - София за 2014 г. са 607 605 лв. За сравнение, през 2014 г. приходите на Театрално-музикален продуцентски център - Варна са 666 602 лв., а на Софийска опера и балет - 2 114 922 лв.

От пресцентъра твърдят, че ДМБЦ губи публика заради лоши мениджмънтът, маркетинг и връзки с обществеността, а Николов най-вероятно е решавал в голяма степен еднолично репертоарната политика за 2014 г., а не чрез художествен съвет.

Освен това директорът се е занимавал повече с художествено-творческа дейност, отколкото с управлението на ДМБЦ – София, защото за 2014 г. има общо 30 участия като режисьор и артист-солист в театъра.

Допуснат е и преразход за заплати и др. парични възнаграждения, възлизащи на 574 305 лв. отгоре от това, което има културният институт. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови