Министерството на културата погна директора на ансамбъл „Филип Кутев”

ОFFNews 23 юни 2015 в 20:12 6001 3

Инспекторатът на Министерство на културата извърши извънпланова проверка в Държавен фолклорен ансамбъл (ДФА) „Филип Кутев” за анализ на управлението, финансовата, административна и творческата дейност на Ансамбъла за периода 01.01.2014 – 31.03.2015 г., а за някои дейности – до 01.06.2015 г.

Проверката е установила, че спечелилата през март 2014 г. конкурс за директор на "Филип Кутев" проф. Елена Кутева е запознала с концепцията си членовете на ансамбъла, но не е спазила задължението си в края на всяка година от четиригодишното си управление да информира работодателя си за етапа на изпълнение на идеите от концепцията и не е предоставила тази информация в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в Министерството на културата, тя не е представила и отчет за първата година на своето управление.

Тя е утвърдила със заповед заплатите на колектива, но е пропуснала да направи същото с Правилника за вътрешния трудов ред, който е утвърден без заповед, което според МК е нарушение на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Проф. Кутева е изпълнила репертоара за първата година от своята концепция, като само една премиера е била отложена за 2015 г.. Тя обаче не е информирала дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в МК за направената промяна в нарушение на подписаните от нея условия, съгласно които „уведомява дирекция „СИХО” за промени в репертоара, изложен подробно за първата година на управление в концепцията, защитена пред конкурсната комисия.”

През 2014 г. ДФА „Филип Кутев“ е имал 8 заглавия в репертоара си, изиграни общо 56 пъти. Разходите за заглавията са общо 153 151 лв., а приходите - 134 569 лв. Разликата между тях е 18 582 лв.

Средната цена на билетите за премиерните заглавия е 9 лв. Три от заглавията са донесли общ приход от 92 533 лв., а разходите за тях са 134 209 лв. Разликата между приходите и разходите е - 41 676 лв. Общият брой спектакли за 2014 г. е 56, като 44 от тях са в турне. Големият брой спектакли в турне се дължи на това, че ансамбълът не разполага със собствена зала за представяне на своята продукция. Общият брой зрители на Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ за 2014 г. е 14 788.

В хода на проверката бе установено, че Ансамбълът използва само един единствен организатор на своите турнета, което води до зависимост на изявите от неговата дейност.

Установи се, че не се води архив на персоналните карти за заетост на целия творчески състав, като на проверяващите бяха предоставени само персонални карти за заетост на главния диригент, диригента на хора и на главния хореограф, които са неподписани и са за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г. Липсата на персонални карти за заетост бе обяснена с факта, че целият състав участва в спектаклите. Поради тази причина анализ на творческата заетост на щатния персонал не е извършена.

Прегледът на щатните разписания установи дисбаланс между възнагражденията на административния и творческия персонал, като част от танцьорите, музикантите и артист-солистите получават възнаграждения между 450 и 600 лв. В административния персонал средната заплата е между 1200-1500 лв.

МК констатира, че броят на спектаклите и зрителите на ДФА „Филип Кутев“ са недостатъчни за статута му на държавен културен институт с национално значение, а собствените приходи от собствен продукт или копродукт също са недостатъчни. Не се спазват и разпоредбите за организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина.

Проверката показва, че планираните приходи към 31.12.2014 г. са 175 363.00 лева. Отчетените приходи към 31.12.2014 г. обаче са едва 118 627.00 лв., което е 68% от предвиденото. Получената субсидия за ансамбъла е 730 551.00 лв., като общата предвидена сума за 2014 г. е била 751 728.00 лв. Планираният бюджет за разход за 2014 г. е 866 198.00 лева., докато реалните разходи са 1 026 530.00 лева., което е 19 % преразход или 160 332.00 лв. повече от смятаното.

С утвърденото от директора Поименно разписание на длъжностите в ДФА „Филип Кутев” от 01.08. 2014 г. Фонд работна заплата е увеличен с 8%, съответно нараства и увеличението на разхода за дължими осигуровки от работодателя. Заради това формацията е изразходвала 48 336 лв. повече от предвиденото за заплати.

Отчетените разходи по „Други възнаграждения и плащания за персонала” са 30 126.00 лв. или 163% изразходвани бюджетни средства спрямо уточнения план. Отчетеният общ преразход за други възнаграждения и плащания на персонала е 63% , който в абсолютна стойност възлиза на 11 636.00 лева. При годишен бюджет 132 339.00 лв. са изплатени 143 925.00 лв., или 9% повече, като абсолютна сума преразхода е 11 586.00 лв.

Към 31.12.2014 г. „Филип Кутев” остава с неразплатени задължения в размер на 56 534.74 лв., които следва да бъдат покрити от бюджета за 2015 г. Неполучените приходи от билети са отчетени за целите на субсидията по Методиката в представените отчети в дирекция „СИХО” на МК. В действителност приходите в размер на 43 605.03 лв. не са получени.

Допуснато е от директора на ДФА “Филип Кутев” да не предприеме законови мерки за уреждане на взаимоотношенията по договора с цел своевременно отчитане на приходите и разходите към момента на възникването им. В края на отчетния период не са централизирани приходи от наеми в размер на 2 800.00лв. и приходи от концерта „Автентичен фолклор” от 1 514.00 лв.

Без да са тразитирани през СЕБРА от общата сума на прихода в размер на 4 314.00 лв. са извършвани разходи в брой от касата на културния институт. От направена репрезентативна извадка на платежните документи от извършените плащания в брой се установи, че преди извършването на разходи в брой е осъществяван предварителен контрол и издаван контролен лист. В попълнения контролен лист е отбелязано с „Да” наличието на бюджет, което не отговаря на истината.

Според МК проф. Елена Кутева е допуснала преразход в размер на 160 337.00 лв. в края на 2014 г., като необосновано е увеличил разходите.

Планираните приходи за 2015 г. са общо в размер на 106 285.00 лв. Отчетените приходи към 31.05.2015 г. се равняват на 20 922.00 лв. С направените корекции на министерството в намаление на бюджета, неразплатените задължения и отчетените разходи към 04.06.2015 г., бюджетът на ДФА „Филип Кутев” е изразходван на 100%. Реално до края на годината културния институт остава без бюджет

Директорът на „Филип Кутев” е допуснал да получава доставки на услуги и да сключва договори, без да възложи обществената поръчка по реда на Закона за обществени поръчки, пренебрегвайки задължителното изискване за прилагане на процедурите по ЗОП, когато стойностите на доставените услуги надвишават допустимите прагове. Без провеждане на процедура по реда на ЗОП е подписан договор за денонощна физическа охрана с агенция за охрана за до този момент 22 000.00 лв. без ДДС., над допустимите прагове.

За санкциониране на допуснатите нарушения, Инспекторатът на МК предлага налагане на дисциплинарно наказание на директора на ансамбъла проф. Елена Кутева.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
   
  X

  Иво Мирчев: Пеевски усети, че съдебната власт му се изплъзва и свали правителството