Шефът на Агенцията по вписванията: Намаляваме таксите за Търговския регистър с 22%

Последна промяна на 14 ноември 2013 в 16:24 11610 0

Венцислав Спиридонов, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Снимка: Сергей Антонов
Венцислав Спиридонов, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Снимка: Сергей Антонов

Венцислав Спиридонов е изпълнителен директор на Агенцията по вписванията от 18 юли 2013 г. Роден е на 16 юли 1975 г. във Велико Търново. Завършва Хуманитарната гимназия в Търново, и "Право" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Магистър е и по "Финанси".  От 1999 г. е управител и юрисконсулт на фирма в родния си град. От декември 2008 г. до юли 2013 г. е директор на Регионалната дирекция на Агенцията по вписванията във Велико Търново.

Женен е, има две деца.

 

Г-н Спирдонов, изпълнителен директор сте на Агенцията от няколко месеца – какво заварихте, кои проблеми успяхте да разрешите и кои са актуалните, според вас, в момента?

По принцип, доста от проблемите на Агенцията по вписванията идват от честата смяна на ръководствата й. Почти всяка година се сменя директорът. Дори да има идеи за по-сериозни реформи или за по-сериозно управление, при такива чести смени те не се осъществяват.

Предишното ръководство е започнало някои неща, които аз продължавам – не бих искал да започна всичко от нула, нормално е продължението на доброто започнато, още повече, че аз съм в агенцията от 2008 г. - до юли т.г. бях директор на Регионалната дирекция във Велико Търново. И е естествено, че познавам както колегите си - с повечето от тях сме добри познати и винаги сме работили съвместно – така и трудните етапи, през които е преминала нашата работа. За мен най-важно е да не се прекъсва връзката между нас и нашите потребители. Защото ние сме в тази агенция, за да обслужваме гражданите, да помогнем, когато е в нашите компетенции, за намаляване административната тежест върху бизнеса. Затова и първите ми стъпки като изпълнителен директор бяха в тази насока. Организирахме и проведохме работни срещи по проблемите на Търговския и Имотния регистри в редица региони – Враца, Мездра, Плевен, Тетевен, Разград, Русе, Бяла, Стара Загора, Чирпан, Благоевград. И навсякъде бяхме отворени за мнения, препоръки и предложения относно подобряване функционалностите на двата регистъра. Получиха се полезни дискусии и реални положителни резултати. Веднага ще ви дам един пример – почти на всички срещи хората поставяха проблема за трудната телефонна комуникация с агенцията. Роди се идеята за единен информационен телефон – скоро ще е факт обществена поръчка с предмет „Осигуряване на допълнителна услуга „Универсален номер”, с опция до края на годината да стартира инициативата.

Направили сме предложение регистрацията на нова фирма да става в рамките на следващия работен ден. Надявам се, че скоро това ще стане факт.

При срещите ни с общинските служби се оказа, че част от тях не знаят за правото си на безплатен отдалечен достъп до Имотния регистър. След срещата ми с Националното сдружение на общините всички общини вече са информирани за начина, по който могат да получат този достъп.

Агенция по вписванията е внесла предложение в Министерство на правосъдието за намаляване на таксите за Търговския регистър средно с 22%. За една от най-често използваните услуги – годишните финансови отчети, предложението ни е таксата да се понижи от 50 на 40 лв., когато са на хартиен носител, и от 25 на 20 лв. – при подаване по електронен път. Таксата за първоначалната регистрация на ООД ще се намали с 31%, т.е. от 160 на 110 лв. на хартиен носител и от 80 на 55 лв. по електронен път.

 

Какви други проблеми поставиха хората на срещите Ви в страната? 

Във всеки град хората поставяха и специфични, и национални проблеми. В Русе - за преводите на фирмите, във Враца - относно вещите лица и т.н. Навсякъде питаха за подаването на годишните финансови отчети – защо няма единна точка. Създадена е работна група под ръководството на вицепремиера Бобева, която е твърдо убедена, че трябва да се стигне до единна точка за подаване на отчетите и, като гледам с какви темпове се работи, скоро ще има решение по този въпрос. ГФО, годишните данъчна декларации и статистическите отчети трябва да се подават на едно място. Друго, което питаха е защо трябва да се подават нулеви отчети. Отговорът е - защото търговците освен права трябва да имат и някакви задължения. Когато регистрираш фирма, поемаш някакъв ангажимент както към партньори, така и към купувачи.

Например ако аз дойда при вас и искам да си купя дограма и вие ми кажете, че сте направили дограмата на НДК и сте най-голямата фирма, веднага ще мога да проверя чрез телефона си дали сте такава фирма или не. Ако отчетът ви е нулев, за мен вие лъжете. Най-логично е тези данни – дали са нулеви и положителни – да се виждат, за да може отсрещната страна да знае с какъв партньор работи. Това е европейска практика. Правим всичко възможно, за да олекотим бизнеса – намаляваме такси, регистрираме фирма до следващия работен ден, каквото се иска от нас, го правим за бизнеса, но и той трябва да има отговорност.

 

Какво се промени в Агенцията, че при обявяванията на годишните финансови отчети - 2013-а беше единствената без проблеми?

Вярвам, че и занапред ще е така, защото бяха променени три основни неща. От гледна точка на софтуер – премина се към нови по-високи версии на базата данни, което наложи съответното прехвърляне на самите данни. Оптимизирана е организацията и на някои от таблиците в базата данни. Обновен е хардуера на сървърите, обслужващи базите данни с по-високо скоростни машини.

Тези две неща позволиха по-бързата обработка на заявленията за ГФО по интернет. Тази година процентът е 64/36 в полза на електронното подаване. Колкото повече се увеличава електронното подаване, толкова повече опашките отстъпват. Така няма и сривове в работата по приемането на отчетите. При добър хардуер и софтуер и разбирателство от хората, че не трябва да се подават в последния ден, тогава се получава. Това все пак е част от електронното правителство.

От друга страна бяха предприети организационни стъпки – като разпращане на имейли през м. април до търговците, с които ги подсещахме за крайните срокове за подаване. Получиха се и обратни мейли, с които гражданите ни благодариха.

Едновременно с това беше проведена информационна кампания през месеците април и май; служителите на гише работиха с удължено работно време, както и в съботните дни.

 

Защо се забавят вписванията на ГФО-тата на фирмите и какви действия се предприемат за подобряване на времето им за вписване?

До 30 септември са подадени 312 644 броя годишни финансови отчети. Обработените към същата дата са 175 460. Всички тези документи, заедно с всекидневно постъпващите заявления се обработват от 85-90 длъжностни лица по регистрация. И смятам, че при такова съотношение колегите от дирекция „Длъжностни лица по регистрацията” се справят изключително добре. Защото зад всеки един разгледан документ стои не машина, а човек, който влага интелектуален труд, стои с името си и носи персонална отговорност. Затова работата на длъжностните лица не е конвейрна, да има един калъп, по който да работят.

 

Потребителите на Търговския регистър често се оплакват от затруднения достъп – защо, след като ТР е публичен, има ограничение на достъпа до документите по досието? Изисква се сертификат, електронен подпис. 

Така организираният достъп е плод на законодателно решение, не наше. Но истината е, че нямаме оплакване от затруднен достъп и аз не мисля, че е затруднен.

Във връзка с чл. 11, ал. 2  от ЗТР от 1 януари 2013 г. достъпът до делата на търговците е регистриран. За преглед на  информацията съдържаща се в „Делото” на търговеца  и по-точно за преглед на сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират посредством електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Цифровият сертификат е безплатен, издава се за срок от една година във всички териториални подразделения на агенцията. На интернет страницата на Агенция по вписванията, секция „Услуги” всеки може да се информира подробно за начина на подаване на заявление на издаване на цифров сертификат. За тези, които имат електронен подпис, не е необходим такъв сертификат. Такъв е законът и агенцията стриктно го изпълнява.

 

Именно - при всяко ново зареждане се иска въвеждането на съответните данни и на код, за пълен достъп до документите е необходим сертификат, който се получава само на място, или електронен подпис. Всичко това не затруднява ли излишно достъпа?

Сигурно става дума за автоматично генерираното изображение, което потребителят на системата трябва да въвежда всеки път. Тази мярка е предприета от самото създаване на регистъра с оглед повишаване сигурността на системата. По този начин се затруднява работата на зловреден софтуер, който може да прави постоянни опити за влизане и предизвикване на сривове в системата.

За нас на първо място е сигурността на регистрите. Затова е и този код, за да се защитим от нерегламентирани действия. Без тази защита системата би могла да бъде атакувана и срината. Има програми, които могат да изпращат по 3 търсения в Търговския регистър и той да блокира.

Сега системата се обновява на 90 секунди, изискал съм техническа справка за ефекта от увеличаването на времето на 3 минути.

С оглед повишаване на сигурността създаваме и дизастър център, т.е. базата данни да бъде качена на място извън София, намиращо се на друга тектонна плоча, така че при силно земетресение тук, регистрите да продължат да работят.

 

Не всички собственици искат цялата информация за фирмите им да е публична. Има ли риск документ да не бъде вписан или вписването да се забави повече от стандартния срок? Има ли натиск за това към вас? 

Не. Естествено, че примерно търговецът може да не си обяви промените, но за това той носи своята отговорност. Според Търговския закон глобите за невписани обстоятелства в Търговския регистър са от 500 до 3000.

 

Тази глоба е нищо за някои търговци. Понякога е по-изгодно да не впишеш документ и да платиш глоба...

Тук мога да кажа, че примерно голяма част от търговските вериги не си вписват годишните финансови отчети.

 

Кои търговски вериги?

Една част от тях.

 

Как реагирате?

По принцип НАП налага глоби в размер на около 2000 лева за невписани годишни финансови отчети. В момента работим по промяна на цялостната ситуация, за да се създаде отдел към Агенцията по вписванията, който да осъществява контрол и да налага такива глоби при невписване на обстоятелства. Съгласно Закона за Търговския регистър, в такива случаи ще бъдат налагани глоби от 500 до 3000 лева.

При регистрация на юридическо лице ти получаваш както права, така и задължения.

 

Имате ли жалби за невписани документи?

Да. Ще проверяваме по жалби от заинтересовани лица. Вече имаме такива – малко са, да кажем съдружник подава жалба, че изпълнителният директор не е вписал дадена промяна в обстоятелствата.

 

Знаем, че често и умишлено се правят регистрации на фирми с грешка – например две думи са изписани слято, с цел тя да не бъде открита. Защо в противовес на това системата не подава всички сродни думи на търсената, а дава грешка, ако не е написано пълното и точно наименование на фирмата?

В информационната система има създадена функционалност да се търси фирма по пълно наименование или част от наименованието. При търсене по част от име следва да излизат всички фирми, в които се съдържа това наименование.

 

Защо страницата на Търговския регистър често не е съвместима с най-новите версии на Java script i Windows Explorer.

Някои от потребителските модули са изградени на базата на Java аплети. Периодично от фирмата собственик на Java обновяват тези версии. В някои случаи обновяването на версиите е доста сериозно и голямо така, както се получи в края на месец юни. Тогава изискванията към аплетите станаха по-големи от гледна точка спазване на стандарти за сигурност, което наложи и промяна на самите аплети, за което се изискваше технологично време. То съвпадна с изтичащия срок за подаване на ГФО, затова не го променихме веднага. В началото на месец юли проблемът бе решен, но това не значи, че за в бъдеще, ако Java променят нещо, няма да се наложи промяна и при нас.

 

Защо при искане на копие от нотариален акт, което не е заверено, системата с SMS известията не отчита, че дадено лице е искало да прави справка по партидата на собствения имот?

Съгласно Правилника за вписванията, всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията или заличаванията, направени по книгите за вписванията. Справките са устни и писмени. Писмените справки от своя страна се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на извлечения и преписи от съществуващи вписвания, отбелязвания и заличавания по книгите или по партидата на лицата.

По тази причина при разработването на модула за SMS-оповестяване е взето решение SMS-известия да бъдат изпращани единствено при издаване на заверени преписи. И поради публичността на Имотния регистър работната група е преценила да не бъдат изпращани SMS–и за незаверени преписи.

 

Защо при проблем с дадено обявяване в Търговския регистър, не се изпраща уведомителен имейл на предварително посочения за контакт?

При положителен резултат от извършено обявяване на даден акт e-mail се изпраща, ако е посочен такъв от търговеца. За оповестяване на промени по делото на търговеца, както обясних, сме въвели услугата SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър. Услугата набира популярност, защото това е един от начините търговецът да бъде информиран във всеки един момент за настъпили промени във фирменото му дело.

 

Какво е работното време на съдиите по вписванията? Граждани се оплакват, че времето е крайно недостатъчно и трудно могат да впишат дадено обстоятелство по партидата на даден имот.

Съдиите по вписванията не са на подчинение на Агенция по вписванията. Те са част от съдебната система, съгласно Закона за съдебната власт и са към съответните Районни съдилища. Работното и приемното време на съдиите по вписванията се регламентира от Председателя на РС на основание чл.80,ал.1 т.6 от ЗСВ. За съдиите по вписванията при СРС тези заповеди са оповестени на сайта на съда.Съдиите по вписванията при СРС ежедневно дават дежурства по молби на граждани и техни пълномощници, строго регламентирани съгласно заповедите и приемното време на Службата по вписванията и действащата нормативна уредба.

И едно уточнение - подлежат на вписване в Имотния регистър „актове”, а не „обстоятелства”, както в Търговския регистър.

 

Защо ако някое лице поиска удостоверение за тежести, то никога не отразява състоянието на имота в реално време (момента на поискването), а винаги има поне ден забавяне, което крие и рискове?

Отговорът на този въпрос логично следва и отговора на въпроса за това, какви мерки се предприемат за съкращаването на времето от възникналото обстоятелство за вписване в Имотния регистър, през неговото вписване до отразяването в съответната справка.

Службите по вписванията издават удостоверения за вещни тежести към приключена дата, което означава, че са нанесени всички вписвания, отбелязвания и заличавания към тази дата. Трябва да знаете, че вписването във входящия регистър става незабавно съгласно Правилника по вписванията, с оглед гарантиране на противопоставимостта на вписаните актове и съгласно същия е предвиден тридневен инструктивен срок за техническо обработване и връщане на актовете.

Данните в информационната система се обновяват непрекъснато, което означава, че вписаните актове се отразяват в справките веднага след приключването им.

 

Какви мерки се взимат с цел предотвратяване на измамите на имотната мафия?

Радвам се, че задавате този въпрос, защото чрез вашата уважавана и популярна агенция ще могат много повече хора да научат за мерките, които сме предприели и да се възползват от услугите, които предлагаме. Само едно уточнение в началото – ние не сме разследващ орган и не можем да предотвратим имотни измами, нямаме механизмите и правомощията за това.

Това, което ние сме направили относно кражбите на фирмите е уведомяване чрез SMS за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър – до момента имаме над 1400 активни потребители – абонати за тази услуга.

Това е начин всеки един търговец във всеки момент, в който настъпи промяна по неговата партида, да бъде уведомен, като по този начин намалява риска от злоупотреба с неговата фирма.

Другата SMS услуга, която предлага агенцията, е за оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър). Там интересът е по-голям – над 3 700 души са заявили ползването й.

 

Сега Имотният регистър се води по партиди на имоти, а не по имената на вписаните като собственици, ипотекарни кредитори и длъжници лица. Защо?

Съгласно действащата нормативна уредба справки за имот се извършват съгласно чл. 47 от Правилника по вписванията - с посочване на данни за лицата, до които се отнася справката, тъй като системата на вписване е все още поименна /персонална/, а не реална - по имот и вписванията се извършват по трите имена и ЕГН за физическите лица и име и ЕИК за юридическите лица. Справката по критерия „имот” е помощна и не е правно релевантна, същата няма удостоверителен характер, а единствено помощен при извършване на справките регламентирани в Правилника по вписванията.

 

Защо трябва да се обявява ГФО в АВ, като същата тази информация малко преди това се подава към статистиката? Не е ли възможно да се изиска по служебен път?

Законово регламентираното понастоящем задължение за оповестяване на годишните финансови отчети на търговците, съгласно разпоредбата на чл. 40 от Закона за счетоводството е въведено в изпълнение на кодифициращата Директива № 2009/101/ на Европейския парламент и на Съвета за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на чл. 48, ал. 2 от Договора за защита на интересите на членовете и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни.

Република България е изпълнила задълженията си и е транспонирала директивите, като е предвидила в националното ни законодателство, че подлежащите на оповестяване актове относно търговците се обявяват в Търговския регистър, в който за всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма. Информацията относно финансовите резултати на търговците в различните ведомства се различава по форма и съдържание. За целите на статистиката в НСИ се подава годишен отчет за дейността, за целите на данъчното облагане в НАП – годишна данъчна декларация, а за целите на публичността на финансовия резултат на търговците – годишен финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Този въпрос бе поставян и при всички проведени работни срещи. И, както споменах в началото, работна група под ръководството на вицепремиер Даниела Бобева работи за разрешаването на този проблем за бизнеса.

 

С оглед наследството, което приехте не мога да не ви попитам ще си позволите ли тази година бонуси?

Мои? Да не чувам. Аз съм назначен от министъра на правосъдието, моята заплата идва от Министерство на правосъдието, но със сигурност няма да имам бонуси.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови