Бумът на IT и на изкуствения интелект е повратна точка както за регулаторите, така и за обществото

OFFNews Последна промяна на 18 август 2018 в 09:01 6364 0

Илия Кръстев

Илия Кръстев ръководи A Data Pro през последните 10 години. Под негово ръководство А Data Pro сътрудничи като ключов партньор на най-големите университети в България, включително участието на компанията в глобалната образователна инициатива на AMEC (Международната асоциация за измерване и оценка на комуникациите). Притежава MBA от Cotrugli Business School, сертификат за глобално управление и лидерство от Ritsumeikan Asia Pacific University и специализира в развитието на човешките ресурси на малките и средни предприятия в Tokai University.

Ръководената от него компания завоюва три отличия на Международните бизнес награди – златен Stevie победител в категория „ИТ отдел на годината“ и две бронзови статуетки, съответно за звеното на А Data Pro за изследователска и развойна дейност - Identrics, и в категория „Екип човешки ресурси на годината“.

По какво се отличава лоялното бизнес разузнаване от нелоялното бизнес разузнаване?

Когато говорим за бизнес разузнаване, неминуемо някои хора ще мислят, че става въпрос за наблюдение, други - за шпионаж (промишлен, индустриален, корпоративен), трети - за разузнаване. Всъщност бизнес разузнаването не е нито едно от тях.

Важно е да поставим ясно разграничение между бизнес разузнаване и шпионаж. При бизнес разузнаването се използват широк набор от техники, методи, приложения, технологии за събиране, обработка и преструктуриране на данни от различни източници. Това позволява последващ анализ с цел разработването и вземането на ефективни управленски решения, идентифицирането на нови бизнес възможности, базирани на придобитите нови знания, предоставящи на организацията конкурентно предимство, включително стабилност в дългосрочен план. За разлика от корпоративния шпионаж, бизнес разузнаването се извършва изцяло в рамките на закона, спазвайки действащите регламенти и етични норми.

За да е успешна подобна функция в една компания, бизнес разузнаването трябва да бъде част и основа за вземане на решения от страна на мениджмънта при планирането и разработването на продукти и услуги, навлизането на нови пазари. Ключово е това да е заложено като системна и целенасочена практика.

На българския пазар все повече фирми и други организации започват да разбират стойността на информацията и бизнес разузнаването, което е естествен процес при засилване на конкуренцията в съответната сфера. Важно е да се говори за приложението на бизнес разузнаването в управлението на компаниите, за придобиване на знания за начините на защита на данни и информация от стратегическо значение. Нужен е и фокус върху методите за събиране и оценяване на достоверността на данните и информацията в интернет, за поведението на компаниите в дигиталното пространство, за комуникационните политики, за това как да разбират и разчитат новините в медиите, поставяйки ги в контекст.

Бизнес разузнаването на практика е приложимо за всеки тип бизнес, както за големи международни корпорации, така и за малки и средни фирми. То предоставя знания как да се събира, управлява и анализира пазарна информация с цел вземане на стратегически решения за развитието на бизнеса.

В кои аспекти е концентриран медийният мониторинг на A Data Pro, по какво се различава от другите, предлагани на българския пазар?

Както ние, хората от бизнеса, така и държавната администрация и политическите лидери трябва все по-малко да говорят за мониторинг и все повече за пълния цикъл на работа с данни и информация, чийто краен резултат е информационен продукт или продукт на бизнес разузнаването, върху който могат да се градят стратегии и планове за действие. Мониторингът е само стъпка в процеса на разчитане на информацията и тенденциите, анализа и прогнозирането на промените във възприятията, отношението и поведението на потребителите или, погледнато в политически план, на избирателите.

В A Data Pro инвестираме в разработването на техники и технологии от извличането на данни и информация от разнообразни източници (т.нар. мониторинг), през използване на изкуствен интелект за обработка на естествени езици, класифициращ и анализиращ текстове, до измерване на медийното присъствие, репутация, нагласи и поведение. Този процес води в крайна сметка до анализ и прогнозиране на тенденции и промени в поведението.

Под нашия бранд Perceptica успешно съчетаваме технологиите с уникалността на човешкия поглед, експертиза и способност за изграждане на връзки в контекст. Това позволява много по-задълбочено разбиране на човешкото поведение, взаимодействия, връзки и процеси при вземане на решения. Резултатът е услуги с добавена стойност за организации от всякакъв тип.

Технологиите ни позволяват да обхванем широк спектър от източници на данни и информация. Това включва, както техния тип, като медии, социални медии, корпоративни уеб сайтове, държавни и регулаторни сайтове, така и географски, осъществявайки глобален мониторинг на съдържанието на множество езици.

Стъпвайки на технологиите и достъпа до големи масиви от структурирана информация, медийните и бизнес анализатори на A Data Pro създават гъвкави продукти и услуги с добавена стойност, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент.

Какво представлява Identrics? Какъв е методът Ви за извличане на контекст за бизнес разузнаване. Как работи?

Identrics e лабораторията на A Data Pro за изследователска и развойна дейност. Една от целите ни е да интегрираме човешкото знание и разбиране с иновативни технологии, изграждайки технологичен модел, който съчетава качеството на човешките преценки с ефективността на технологиите за машинно обучение.

На база разработен от Identrics модел правим глобален мониторинг на съдържанието на традиционни медии, сайтове на компании, органи на съдебната власт, фондови и стокови борси и държавни регулатори, индексирането на това съдържание и впоследствие неговото филтриране. След филтриране на съдържанието обучаваме машини да извършват определено осмисляне на събраната и филтрирана информация. Задачите, които решаваме чрез обучени машини, са от определяне на сантимент, тоест отношението към дадени хора, компании или събития, например, изразени в даден текст, до разпознаване и класификация на именувани обекти - като хора и компании - в даден текст.

Много от проектите ни включват трансформация на данни от един формат в друг или с извличане на факти и знания от неструктурирани текстове, написани на естествен език, като новини или прессъобщения. Сред най-нестандартните ни задачи са тези, при които се развиват технологии за осмисляне на информация и данни чрез обучени машини.

Как интернет потребител, активен в социалните мрежи, може да се защити от нелоялни практики като тези на Cambridge Analytica?

След казуса с Cambridge Analytica се изписа и изговори много за това как да се защитаваме от подобни лоши практики. С бърз преглед в интернет всеки един от нас би могъл да си направи списък с действия, които би могъл да предприеме, за да защити личните си данни.

Смятам обаче, че последствията от този казус могат да се разглеждат от няколко перспективи и би могло да се направи много по-задълбочен начин. Включително и да се представи на обществеността по по-разбираем начин, който да позволи на всеки един от нас да заеме активна позиция или предприеме конкретни действия.

Ние, потребителите на социални медии, като че ли в по-голямата си част отново оставихме въпроса за защитата на личните ни данни в ръцете на компаниите и регулаторите. Всъщност това е и наша отговорност и ние като потребители сме пряко заинтересована страна в този процес.

Твърде малко говорим и правим за медийната грамотност и дигиталните ни умения. Разбира се, не липсват и добри инициативи както на ниво гражданско общество, така и в корпоративния сектор. Въвеждането от страна на Министерство на образованието на обучение по електронното управление и медийната грамотност в часовете по гражданско образование също е една много добра стъпка напред. На всички нас са ни необходими знанията и уменията да работим с информация и да сме в позиция да преценяваме нейната достоверност или възможност за манипулации както с нашите лични данни, така и с нашия начин на мислене.

Много преди да избухне скандалът с Cambridge Analytica компании, организации и политически сили са използвали практики като поведенческото микротаргетиране, разработването на алгоритми за анализ на поведението на потребителите, привързаност към брандове, услуги, продукти или политическите ни предпочитания като избиратели, базирани на данни и информация, извлечени от нашето поведение в социалните медии. Преди Cambridge Analytica ние като потребители бяхме много по-малко заинтересовани кой и как чете и използва съдържанието, което самите ние произвеждаме, личните ни данни, емоции и взаимоотношения, които разкриваме през социалните мрежи.

В този смисъл защитата на личните ни данни, която се налага от регулаторите както в Европа, така и в САЩ, е само част от пъзела. Възможността да се изграждат личностни профили от страна на компании, партии и други заинтересовани страни отдавна не се базира само на лични данни – профилът на личността, предпочитанията и поведението на двама потребители на една и съща възраст с еднакво образование, работа и социо-икономически произход, могат да се окажат диаметрално противоположни въпреки всички общи параметри.

Cambridge Analytica са използвали софтуер, подобен на такъв, предлаган като стандартен продукт от големите технологични компании години наред. Разликата е, че той е бил използван по неетичен начин, и отново са прилагани съществуващи военни методи за психологическо въздействие.

Частично автономни и интелигентни системи са били ползвани във военните технологии най-малко от Втората световна война насам. Бурното развитие в последните години на технологиите, включително машинното обучение и изкуствения интелект (AI), представлява повратна точка в развитието на обществото, не просто на технологиите. В перспектива тяхното разширено използване и достъпност от обикновените хора ще става все по-голямо и това ще постави нови предизвикателства както пред регулаторите и обществото като цяло, така и пред нас като личности и поведението ни в обществото.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови