Още 15 млн. лева за водещите университети

Последна промяна на 20 юни 2012 в 17:03 550 0

Софийският университет  Снимка: БГНЕС
Софийският университет Снимка: БГНЕС

14.990 милиона лева допълнителна субсидия отпусна днес правителството за водещите университети в България.

Сумата ще бъде разпределена между вузовете, заели първо или второ място в поне едно от 52-те професионални направления, които се оценяват чрез рейтинговата система на висшите училища, администрирана от Министерството на образованието, младежта и науката. Допълнителни средства се предоставят и на университети, обучаващи в уникални за България направления.

Критериите са разпределени в пет обединяващи ги групи: учебен процес, научни изследвания, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж, реализация и връзка с пазара на труда.

За да се изчисли финансирането на университетите, професионалните направления са разделени в две групи. В първата са: „Педагогически науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Аграрни науки и ветеринарна медицина” и „Изкуства", а във втората - „Хуманитарни науки”; „Социални, стопански и правни науки”; „Здравеопазване и спорт” и „Сигурност и отбрана”.

За първо място в направление от първата група университет ще вземе 25% върху субсидията, която държавата е отпуснала за издръжка в даденото направление през годината. За първо място във втората група процентът, който ще се прибави върху субсидията, е 12.5.

Парите са осигурени за сметка на бюджета на МОМН.

Университетът, който е пръв в най-много направления е Софийският.