АЕЦ срещу газа

Последна промяна на 25 януари 2013 в 22:33 2717 8

Секретен доклад разкрива нарушения в АЕЦ
Секретен доклад разкрива нарушения в АЕЦ "Козлодуй". Снимка: БГНЕС

Николай Дамянов е главен дежурен и инструктор в АЕЦ „Козлодуй“. Освен това е и участник във форумите на OFFRoad-Bulgaria.com, където е познат като Херби.

Статията е публикувана във форума OFFRoad-Bulgaria.com

Нека допуснем, че окончателната цена на НАБУКО е 15 милиарда евро. Газопроводът ще пренася 30 милиарда кубически метра газ. Топлината на изгаряне на природния газ е 33 MJ/m3. Следователно, за една година ще бъде пренасяна 990*109 MJ топлинна енергия през тази тръба.

Нека допуснем, че цялото количество топлинна енергия на газа ще се използва за производство на топлофикационна топлинна енергия.

Нека сега „преработим” една 1000 мегаватова ядрена електроцентрала в ядрена топлоцентрала, като запазим мощността на реактора същата. Реактор, произвеждащ 1000 MW електрическа мощност, има около 3000 MW топлинна мощност.

Тук вече цената на една такава ядрена установка за производство на топлинна енергия ще бъде много по-ниска. Установката на изхода си трябва да подава вода с температура 90-100оС и следователно отпада необходимостта от скъпоструващи реактори, изработени от специални стомани, които да издържат на високи температури и налягания, както и скъпоструващите парогенератори ще бъдат заменени с по-обикновени топлообменници, отпада цялата турбинна част. Пак ще има системи за безопасност, но по-ниските параметри ще понижат цената на тези системи. Ако реакторите работят на естествена циркулация, ще отпадне изцяло скъпата система за принудителна циркулация на първи контур и още много други компоненти ще бъдат значително по-евтини.

Ще приема цена за една такава ядрена топлоцентрала два пъти по-ниска от цената за същата по топлинна мощност ядрена електроцентрала, т.е. – 1 милиард и 575 милиона евро, въпреки че тя ще бъде много по-малка. Следователно още в самото начало ще използвам допускане в ущърб на ядрената енергия.

За една година, реактор с мощност 3000 MW ще произведе 82.9*109 MJ топлинна енергия (тук отново приемам 320 дни работа в годината). В такъв случай, за да се получи същата топлинна мощност, каквато ще преминава през тръбопровода НАБУКО, са необходими 990*109 MJ/ 82.9*109 MJ = 12 такива реактора. 

Общите капиталовложения за 12 реактора ще бъдат:

12 * 1 575 000 000 = 18 900 000 000 евро.

Това са 18 милиарда и 900 милиона евро капитални вложения за ядрените топлоцентрали.

Нека сега хвърлим поглед към газовите топлоцентрали. Това са просто едни водогрейни котли. Нека те да бъдат 10 пъти по-евтини от газовите електроцентрали. Нека бъдат дори 20 пъти по-евтини. 

В такъв случай цената на една газова топлоцентрала ще бъде 315 000 000 / 20 = 15 750 000 евро.

Сега ще пресметна колко газови топлоцентрали са необходими за да покрият топлопроизводство 990*109 MJ за година.

При електрическа мощност от 1000 мегавата и 60% КПД топлинната мощност ще бъде 1667 мегавата.

При 320 дни работа в годината произведената топлинна енергия ще бъде 46.1*109 MJ. 

Следователно, необходими са 990*109 MJ/ 41.6*109 MJ = 23.8 газови топлоцентрали.

Общата цена на газовите топлоцентрали е 374 050 000 евро. Към тази цена трябва да прибавим и 15 милиарда евро за тръбата НАБУКО и се получават общо 15 милиарда 374 милиона и 50 хиляди евро.

С леко учудване забелязваме, че този път разликата в капиталовложенията е само 3 милиарда и 526 милиона евро в полза на газовите топлоцентрали. Припомням, че за електроцентралите тази разлика беше 45 милиарда и 953 в полза на газовите електроцентрали. Това ни кара със затаен дъх да проследим развитието на темата, защото очакваме интересен краен резултат.

Сега искам да отворя една скоба. Използвал съм американски данни, а ги прилагам към европейска тема. Ако се вземе под внимание, че не работя с абсолютните стойности на цените, а с тяхната разлика, почти няма значение това, че данните са американски. Дори очаквам, че за Европа разликата със сигурност е по-голяма от 6 американски цента за киловатчас, защото американците изгарят в газовите си електроцентрали американска газ, а европейците горят вносна газ.

Сега отново ще определя разликата в цените. 

При цена на електрическата енергия от ядрени централи 2 американски цента за киловатчас, цената на ядрената топлинна енергия ще бъде 0.67 американски цента за киловатчас. 

При цена на електрическата енергия от газови централи 8 американски цента за киловатчас, цената на газовата топлинна енергия ще бъде 4.8 американски цента за киловатчас. 

Разликата е 4.13 цента за киловатчас в полза на ядрената топлоенергия. Превърната в евроцентове при курс на днешния ден евро-долар = 1 : 1.4, тази разлика от 4.13 цента е равна на 2.95 евроцента или разликата е 29.50 евро за мегаватчас.

Тъй като 990*109 MJ са равни на 2.75*108 мегаватчаса, то изразено в пари, за една година ядрените централи ще спестяват 8.1*109евро, което казано с думи е 8 милиарда и 100 милиона евро.

Видяхме, че първоначалните вложения в съответните ядренитоплоцентрали са с 3 милиарда и 526 милиона евро повече от първоначалните капитални разходи за равни по производство газови топлоцентрали.

ТАЗИ РАЗЛИКА ЩЕ БЪДЕ ”СТОПЕНА” ОТ ЯДРЕНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЗА ОКОЛО 4 МЕСЕЦА.

Ако направя пак същото сравнение с бегачите, този път газовият бегач ще има само 1 обиколка преднина. Когато ядреният бегач финишира на стотната обиколка, на газовия ще му остават да извърти още 70 обиколки до финала.

Ако предимството на ядрените централи при производството на електрическа енергия е огромно, то предимството им при производството на топлинна енергия е смазващо.

Забележка! Пренебрегнал съм разликите в КПД между ядрените и газовите топлофикационни централи, тъй като са незначителни.

Николай Дамянов

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

STOP THE WAR! Чуйте новата песен на OFFRoad band