Социалната политика в програмите на партиите: обещанията са щедри, целите - амбициозни

По-високи помощи за раждане на деца, ваучери за родители и пенсионери, данъчни облекчения са сред идеите в платформите им

Рени Петрова 30 март 2021 в 11:32 3248 0

Пенсионни реформи, безплатни лекарства за деца и пенсионери, ваучери, по-високи помощи за майки студентки, подкрепа за хората с увреждания. Това са част от социалните политики, заложени в предизборните програми на партиите.

ГЕРБ

Програмата на ГЕРБ е най-обемна – 123 стр. В нея партията на Бойко Борисов подробно е включила и нещата, които са изпълнени към момента. 

ГЕРБ предлага дистанционни обучения за безработни и трудови борси, които да помагат да директно преместване на служители от фирми във фалит в други компании от бранша - за определен период или безсрочно.

Санирането в помощ на бизнеса в изостаналите райони“ също е част от програмата. Освен това ГЕРБ ще насърчава на работодателите да наемат хора с увреждания чрез данъчни стимули.

За хората над 55 години се предлагат стимули за работодатели и служители за редовна или алтернативна гъвкава заетост, предприемачество, обучения по дигитални умения и др.

Управляващата в момента партия иска и да модернизира трудовото и осигурителното законодателство чрез изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта.

Партия на Борисов иска и промени в Кодекса за социално осигуряване  - промяна в регламента за изплащане на парични обезщетения при безработица – с намаляващ размер след 4-ия месец престой без работа (например първите 3 месеца 100%, за всеки следващи 3 се намалява с 20% до достигане на определения минимален размер на обезщетението).

Данъчни облекчения и гъвкави форми на заетост в подкрепа на семействата и осиновителите е друга точка в социалната програма.

Управляващата партия иска и включване на допълнителни процедури в пакетите на ранната диагностика при бременност и на допълнителни профилактични прегледи за деца за превенция и ранна диагностика на заболявания, както и създаване на специализиран патронаж за подкрепа на самотни майки и многодетни семейства.

По отношение на пенсионна система в програмата е заложено, че ще продължи приетото през 2015 г. плавно увеличаване на изискуемите възраст и стаж за придобиване право на пенсия.

Пенсиите ще бъдат осъвременявани годишно и ще бъде увеличен минималният размер. Ще бъде преразгледан режимът на пенсиониране на т.нар. „категорийни работници“ и начинът за определяне на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж.

БСП

В програмата на БСП целите са назовани с конкретни цифри:

Еднократна помощ при раждане на дете - 500 лв., при второ – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., а за всяко следващо – по 200 лв. Еднократна помощ от 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. От 380 лв. то да стане 650 лв. през 2021 г., а еднократната помощ на майки студентки от 2880 лв. да е 6500 лв.

БСП иска и еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1-ви до 4-ти клас. В целите е заложено и безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-и ллас, за работещите родители – необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 г. След навършване на 18 години, данъчната преференция да се прехвърля от родителите към младежите, като навършилите пълнолетие да не плащат данък върху доходите до навършване на 26 години.

От социалистическата партия предлагат също и безплатни лекарства за деца до 14 години и безплатни детски градини и ясли.

БСП предлага преизчисляване на всички пенсии спрямо осигурителния доход за 2017 г. Партията на Нинова е заложила на създаване на социални държавни предприятия.

ДПС

Социалната политика в програмата на ДПС е очертана само в няколко изречения, като основната цел е справяне с демографската криза чрез икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели.

"Има такъв народ"

Партия на Слави Трифонов „Има такъв народ“ също е заложила на пенсионна реформа и данъчни облекчения за родителите. „Осигуряване на жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата“ е една от целите им при управление.

"Има такъв народ" ще стартират „пенсионна реформа в първите две години с цел намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите. По-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му. Актуализация на пенсиите всеки мандат“.

Те искат да се ограничи стигмата „човек с увреждания“ и крайните нива на изолация на хората с увреждания чрез подобрение в механизма на месечните надбавки и разширяване на обхвата на лични асистенти и условията на труд.

„Отделяне на определянето на нетрудоспособността от поставянето на медицинската диагноза при ТЕЛК комисиите“ е друга цел на ИТН. Чрез трайно увеличение на данъчно облекчение за дете (за облагаем доход в размер до три средни месечни работни заплати на година) партията ще подкрепя семействата. Освен това те са заложили и на гъвкавост в ползването на отпуск за отглеждане на дете.

Потребителска помощ в размер на 24 минимални заплати за новородени и отглеждани в България деца, разсрочена в период от седем години. Осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити от държавата е сред другите предложения на Трифонов.

И в тази предизборна програма не липсва увеличаване на материалната подкрепа за пенсионерите до 70% от МРЗ чрез ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия.

„Демократична България“

предлага финансова помощ (дотиране на таксите) за частна детска ясла или градина в случаите, в които децата не са приети в държавна, като предвиждат минималният размер да бъде равен на държавната субсидия за прието дете.

От десницата заявяват, че ще гарантират на тежкоболните деца ефективно лечение в България или чужбина, без необходимост от дарителски сметки, както и че ще подкрепят бързата реализация на проекта за създаване на модерна и многопрофилна Национална педиатрична болница.

В програмата е заложено още разглеждане на възможността за отмяна на ДДС върху бебешки храни и „някои стоки“.
Демократичното обединение също е заложило на промяна на Кодекса на труда, за да се регламентират гъвкавите форми на заетост като почасовата работа, работата от вкъщи, плаващото работно време и временната заетост.

Въвеждането на финансови стимули за работодателите за обучение на работното място, както и облекчения в осигуряването на лицата, които са в период на обучение, е друго предложение на Демократична България.

Специално данъчно и осигурително облагане на семейния микро-бизнес – нелично осигуряване, е друга отличима заявка. С нея всички членове на семейства, заети в малко семейно предприятие, ще могат да ползват обща семейна осигуровка, в размер не по-висок от двойния размер на минималния осигурителен праг за самонаети лица.

„Изправи се! Мутри вън!“

Обединението между Мая Манолова и Отровното трио – „Изправи се! Мутри вън!“ предлага нови социални програми за заетост в пандемията от COVID-19. Планира се и система за ваучери за услуги с фокус децата и най-уязвимите, както и преизчисляване и увеличаване на пенсиите.

Една от програмите, които искат да създадат, е „Работа за всеки“, която ще е за субсидирано увеличаване до 50% на работещите в микро-, семейния и малкия бизнес. Програмата предвижда държавата да заплаща минимална работна заплата и осигуровки на всяко допълнително новооткрито работно място за срок до 12 месеца и със задължение работникът да бъде запазен на работа още поне 6 месеца след това.

"Изправи се! Мутри вън!" искат и създаване на мярка „България е моето вкъщи”, като по нея държавата да плаща за наемането на работа на сезонни работници в България от български работодатели, както и на такива, които искат да наемат български сезонни работници, връщащи се от чужбина.

В програмата е заложено и подпомагане на самотните родители чрез специфични мерки и държавни ваучери за храна, социални и образователни услуги, отопление, наемане на детегледачи и др.

Ваучери за нуждаещи се възрастни граждани и за хора с увреждания и специални потребности са друго предложение на партията. Освен тях се предлагат и ваучери за поддържане на дома и домакинството и неотложни битови ремонти, които да се изпълняват от малки строителни и семейни фирми. Предлагат се още ваучери за културен достъп, закупуване на книги, посещения на културни прояви и др.

Както БСП, така и „Изправи се! Мутри вън!“ искат по-високи еднократни помощи за раждане на дете. „За първо дете в размер на 2000 лв., на второ дете – 3000 лева, на трето дете – 4000 лв., за раждането на всяко следващо дете – по 300 лв.“, е заявката на хората около Мая Манолова.

Изплащане на еднократна помощ по 10 хиляди лв. за всяко второ и трето дете на родители, които работят и са осигурени за последните две години. Увеличаване на майчинството през втората година до 60% от работната заплата, но не по-малко от минималната работна заплата“, предлагат още те.

Безплатни детски градини и ясли за всички деца и в тази програма са приоритет. Освен тях, формацията предлага безплатни учебници за учениците и парични обезщетения за бременност и раждане, както и отпускът при майчинство да е в размер на 90% от заплатата. "Изправи се! Мутри вън!" искат добавките от 50 лв. на пенсионерите да не бъдат спирани, а пенсиите да бъдат преизчислени.

ВМРО

Партия на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов – ВМРО, предлага: средна пенсия до 700 лв., преизчисляване на пенсиите и 30% среден ръст на пенсиите.

Както ГЕРБ, така и ВМРО са заложили на ръст на средната работна заплата. Партията на Каракачанов цели минималната работна заплата да се увеличава всяка година. И тук раздаването на ваучери не липсва. ВМРО прави заявка за ваучери за лекарства по 70 лв. на месец за пенсионери и хронично болни българи, както и ваучери на стойност 100 лв. за почивка в български курорти за всеки пенсионер, работещ, студент и ученик.

„ВМРО ще се бори за увеличение на парите за втората година майчинство до достигането на поне 80% от МРЗ“, пише в програмата на партията.

Те предлагат данъчни облекчения за работещите семейства – 450 лв. за едно дете, 900 – за две, 1350 – за три деца, а до края на мандата парите да се увеличат до 600 лв. за едно дете, 1200 лв. – за две и 1800 лв. – за три деца.

Партията също иска безплатни учебници и учебни помагала за всички ученици, като освен това според ВМРО трябва да има само по един учебник по предмет. Нов Кодекс за социално подпомагане, който да отмени ЗСУ, е друга цел на партията на воеводите. Предлага се и създаване на закон за защита правата и интересите на възрастните хора, който да гарантира допълващо социално подпомагане за пенсионери, чиято пенсия от трудова дейност е под линията на бедност.

Министерството на труда и социалната политика да бъде разделено на Министерство на труда и Министерство на социалната и демографска политика и българите в чужбина, е друга цел на партия, както и въвеждане на минимални работни заплати по икономически дейности и региони.

Заложено е и програмата, създадена заради пандемията- 60/40, да стане постоянно действаща за малки и средни предприятия, които извършват икономическата си дейност в Северозапада и пограничните райони с изоставащо развитие.
Друга отличима цел на ВМРО е да закрие ДАЗД и да бъде създадена Агенция за защита на децата, семейството, възрастните хора и хората с увреждания.

Помощите след първо дете да бъдат обвързани с платени данъци и такси (ако нямат средства, родителите да полагат обществено полезен труд), задължително включване на пазара на труда на един от родителите, създаване на механизъм за заплащане на ползването на спешната медицинска помощ от здравно неосигурените лица, когато сигналите за повикване на спешна помощ са подадени без основание“, иска още ВМРО.

Воля-НФСБ

Новата коалиция между Веселин Марешки и Валери Симеонов - Воля-НФСБ, няма единна програмата.

Воля предлага по-висока минимална пенсия, стимулирането на раждаемостта с 1000 лв. за първо дете; 2000 лв. за второ дете и 3000 лв. за третото, като помощите да са само за семейства над 21 години, със средно и по-високо образование.
Марешки иска и възможност за асистирана репродукция с неограничен брой опити.

Помощта за майки студентки, които са редовно обучение, да е обвързана с минималната работна заплата, е друга заявка на Воля. Освен безплатни лекарства за деца до 7 години и пенсионери след определена възраст, Марешки предлага да се създадат десетгодишни безлихвени жилищни заеми за семейства над 21 години, със средно и по високо образование, като помощта да е за жилища до 60 м2 с препоръчителна цена до 300 евро на м2. И конкретно да са за млади специалисти с висше образование, за да остават в страната.

„На всеки първокласник по 100 лева за тръгване на училище и по 100 лева всяка учебна година на добрите ученици с редовно присъствие и добро поведение в училище“, предлага още Воля.

Партията на Симеонов НФСБ пък цели „възраждане, съхраняване и утвърждаване на българската самобитност, култура, традиции и език“.

Партията заявява „особена грижа за децата, пенсионерите и хората в неравностойно положение“, както и осигуряване на хармонична, здравословна и родолюбива среда на подрастващото поколение. За пенсионерите НФСБ иска достойни пенсии за достойни старини.

Анкета

резултати
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови