Ректорът на ЛТУ проф. Илиев: Механичното намаляване на броя университети ще има тежки последствия

Александра Маркарян Последна промяна на 07 февруари 2022 в 12:09 7697 2

Снимка Архив

Намаляването на броя на университетите на механичен принцип чрез създаването на мега структури няма да доведе до повишаване на качеството на обучение и научноизследователската работа, а до понижаването им и ще има тежки последствия за обществото. Липсата на самостоятелен и автономен университет като Лесотехническия неминуемо ще доведе до загуба на идентичност и спад на интереса към тези професии, понижаване нивото на образование и засилване на кадровия дефицит. Това се казва в становище на ректора на ЛТУ чл. кор. проф. д.н. Иван Илиев, изпратено до OFFNews.

Готви се голямо окрупняване на университети у нас: намаляват държавните от 38 на 16

Той коментира намерението на министъра на образованието акад. Николай Денков за обединяване на висши училища. Според проф. Илиев целта за такова обединяване не е ясна, а механичният подход е необоснован.

Проф. Иван Илиев, снимка: https://gradat.bg/

МОН: Обмисляме варианти за обединяване, но не и намаляване на държавните висши училища от 38 на 16

Текстът на позицията:

На 11.01.2022 г., по покана на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката, беше проведена среща с ректорите на Лесотехнически университет (ЛТУ), Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Химикотехнологичен и металургичен университет, на която министър Денков заяви позицията си за обединение на трите университета. Не става дума за създаване на университетски мрежи – група университети, които да създават собствени мрежи, за да развиват наука, или съвместни програми за обучение на студенти, а за административно сливане на университети.

Първи коментари на ректорите за сливането на университетите

България има 97-годишни традиции и опит в областта на лесотехническото образование. От 1953 година Лесотехническият университет съществува като самостоятелно висше училище.

Лесотехническият университет е уникален научен и образователен център, който подготвя специалисти с висше образование в 8 професионални направления, в 11 базови специалности: "Горското стопанство", "Технология на дървесината и мебелите", "Ландшафтна архитектура", "Екология и опазване на околната среда", "Ветеринарна медицина", "Агрономство", "Растителна защита", "Инженерен дизайн (интериор и дизайн за мебели)", "Компютърни технологии в мебелната индустрия", "Алтернативен туризъм" и "Стопанско управление", които създават добавена стойност за цели стопански сектори. Във времето в Лесотехническия университет са дипломирани хиляди студенти, намерили своята реализация.

Проф. Белоев: В Съвета на ректорите обсъждахме предложение за обединяване на три ВУЗ-а

Лесотехническият университет работи в тясно сътрудничество с държавната администрация (Министерство на земеделието, МОСВ, МРРБ, Министерството на туризма, Изпълнителна агенция по горите, Българска агенция по безопастност на храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по лозата и виното и др.), с областните, общинските и регионални администрации, с редица неправителствени организации (Съюза на лесовъдите в България, Камарата по дървообработваща и мебелна промишленост, Съюза на ловците и риболовците в България, Съюза на ландшафтните архитекти, Съюза на ветеринарните лекари в България, ЦОР по хранителната верига, Българския ветеринарен съюз, БУЛПРОФОР и др.), както и с редица бизнес организации за решаване на научни и научно-приложни проблеми в областите на горското стопанство, запазване и умножаване дивечовото и рибно богатство на страната, дървообработващата и мебелната индустрия, екологичен мониторинг, опазване и обогатяване на флората и фауната, ветеринарната медицина, агрономството и растителната защита. В тези области Университетът има и ключова роля за обучението на качествени специалисти, призвани да градят бъдещето на Република България. Доказателство за това са двете „Мини-Нобел“ награди на посолството на Кралство Швеция в България, с които са удостоени студенти за показани изключителни качества, задълбочени научни интереси и принос в областта на екологията и опазването на околната среда. Гордеем се с два златни медала от Международния панаир в Пловдив, които са връчени за серийно произвеждани мебелни секции по проект на студенти от специалността „Технология на дървесината“. Гордеем се с първите две места от конкурса „Зелена кухня на BOSH“, връчена на два екипа от специалността „Инженерен дизайн (интериор и дизайн за мебели)“.

Красимир Вълчев: Правилната формула е алианси на университети, а не заличаването им

ЛТУ има развита научна дейност и с това заема челни места в международни класации. Според световната база данни Web of Science, Лесотехническият университет е с общ Н-индекс 44. Според класацията SCImago Institutions Rankings (SIR) (https://bit.ly/35JZaD2) на 4126 изследователски институции (от тях 688 университета) в света за 2022 г. Лесотехническият университет е на 6-о място сред 13-те български университета, включени в нея и заема 581 място. Според AD Scientific Index (University of Forestry Sofia Rankings - AD Scientific Index 2022) той се нарежда на 16-о място сред университетите в България. В Лесотехническия университет се издават 5 научни списания, 4 от които са международни, а 2 (едното от тях с Impact Factor) от тях са реферирани от Web of Science и SCOPUS.

Лесотехническият университет е подписал договори и работи по редица национални и международни проекти.

Според рейтинговата система той заема челни места сред университетите в България.

Намаляването на броя на университетите на механичен принцип чрез създаването на мега структури няма да доведе до повишаване на качеството на обучение и научноизследователската работа, а напротив – ще доведе до понижаването им и тежки последствия за обществото. Наличието на независим университет в областта на устойчивото управление и използване на биологичните ресурси се ползва не само с подкрепата на младите хора, но и с общественото одобрение.

Лесотехническият университет е познат с това име в България, Европа и извън нея от 1953 г.

Липсата на самостоятелен и автономен университет като Лесотехническия университет неминуемо ще доведе до загуба на идентичност и спад на интереса към тези професии, понижаване нивото на образование и засилване на кадровия дефицит.

Академичният съвет на Лесотехническия университет категорично не приема обединяването на университетите и висшите училища в Република България.

Считам, че целта на обединяването на висши училища в България не е ясна, а механичния подход за това е необоснован.


ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д.Н. ИВАН ИЛИЕВ
Ректор на Лесотехнически университет

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови