Проектобюджетът в здравеопазването - повече пари за извънболничната помощ и безплатни ясли

OFFNews Последна промяна на 31 януари 2022 в 17:47 1504 0

Снимка Pixabay

Повече средства за извънболничната помощ, финансова подкрепа за общинските болници, безплатни ясли от 1 април и изграждане на детска болница са част от здравните приоритети в приетия от кабинета проект на Закон за държавния бюджет за 2022 година.

Предвидените допълнителни средства са за овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. и в съответствие с приетите със Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021-2025 г. краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в областта на здравеопазването.

COVID-19

267,2 млн. лв. са предвидени за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19 352 млн. лв. са средствата за медицинския персонал на първа линия. За осигуряване на лекарства за лечение на коронавирус и поддържане на резерв от медикаменти за болнично лечение е планирана сумата от 131,8 млн. лв.

101,2 млн. лв. са заделени за щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, бързи антигенни тестове и PCR тестове за установяване на COVID-19 и лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти.

Други 118,5 млн. лв. се предвиждат за месечни добавки на медицинския персонал в болниците чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за шест месеца.

100 млн. лв. са заделени по сметка за чужди средства за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите, като една от най-уязвимите групи от населението с оглед предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Е-здравеопазване

За ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта, както и обезпечаване на системата за нормален работен режим за електронно здравеопазване са осигурени 3,8 млн. лв.

Майчино и детско здраве

2 млн. лв. са заложени за детско здравеопазване с оглед разширяване на обхвата на биохимичен скрининг за бременни от минимум 90 % при достигнат обхват през 2021 г. от 40 %. Други 20 млн. лв. се предвиждат за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца.

Болнична и извънболнична помощ

28 млн. лв. са допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19 и за финансиране на дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като оказване на спешна медицинска помощ, лечение на психични заболявания, туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, структури в труднодостъпни и отдалечени райони и други социално-значими звена, както и за развитие на донорството и трансплантациите на стволови клетки.

Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, на детските ясли и яслените групи към детските градини, детските кухни, здравните медиатори, общинските съвети по наркотични вещества и психосоциална рехабилитация, за което са разчетени допълнително 23,1 млн. лв. През 2022 г. продължава финансирането на здравните медиатори, като средствата за тях са увеличени с 0,5 млн. лв.

280 млн. лв. са заложени за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализиране на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Средствата ще бъдат осигурени по бюджета на Националната здравноосигурителна каса, където са предвидени допълнително 581,1 млн. лв.  здравноосигурителни плащания.

13,2 млн. лв. са парите за издръжка на децата в детските ясли заради пълното освобождаване от заплащане на такси, считано от 1 април 2022 г. Разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 1 125 лв. на дете годишно за около 15 661 деца в детски ясли.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови