Паралелните дистрибутори на лекарства питат защо не са наложени санкции за незаконно изнасяни медикаменти

За криминализиране на престъпленията с лекарства и търсене на работещи решения за преодоляване на дефицита, настояват от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства

OFFNews 19 септември 2023 в 11:57 1904 0

асоциация

Снимка Архив

Позиция на БАРПТЛ

Паралелните дистрибутори спазват закона и настояват той се приложи в цялата си строгост към тези, които го нарушават. Това гласи позиция до медиите на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарствена (БАРПТЛ) по повод оповестените от председателя на Комисията по здравеопазването Костадин Ангелов констатации от проверка на ДАНС.

Преди седмица Ангелов съобщи, че проверка на агенцията е установила незаконен износ на лекарствени продукти от фирми, които се занимават с паралелна търговия на медикаменти. По-късно той предостави доклада на ДАНС, в който бяха цитирани като нарушители три фирми и заяви, че "властимащи са подкрепяли недеклариран износ на лекарства".

От  асоциацията питат защо не са наложени глоби и не е отнет лиценза на въпросните фирми.

В доклада на ДАНС, представен пред медиите, е установено, че до март 2022 изчислението на недостига е правено по формула, която не отговаря на нормативната база. Министърът на здравеопазването след одит на „Информационно обслужване" се разпорежда за спазване на закона и едва тогава започва да се прилага определената със ЗЛПХМ от 2018 година формула за генериране на забранителен списък за износ.

Това бе аргумент и на бившия министър на здравеопазването Асена Сербезова, която отрече по време на нейния мандат да са вземани решения, които са задълбочили дефицита на лекарствени продукти у нас. 

От БАРПТЛ настояват да се установи кога и от кого е променена формулата и по този начин е погазен Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

В доклада на ДАНС се потвърждава, че СЕСПА и формулата работят в защита на обществения интерес. Тя забранява за износ определени лекарствени продукти. Същевременно са установени 3 фирми, които неправомерно са изнесли лекарства, които са били забранени за износ чрез СЕСПА. Тук става категорично ясно, че тези лекарства са били под строг мониторинг на държавата и забранени да се изнасят, но недобросъвестни участници умишлено са нарушили закона. Затова и в ЗЛПХМ има сериозни санкции - Чл. 284д. Който извърши износ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 217в, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба в размер от 100 000 до 150 000 лв.

Ние питаме наложени ли са тези глоби? Отнети ли са лицензите на тези фирми? И още ДАНС установили ли са при аптеките и болниците, след като цитират нерегламентирани практики при последните? А има ли нарушения при притежателите на разрешения за употреба - изпълнявали задълженията си, за защита на обществения интерес, пишат в позицията си от БАРПТЛ.

Те са категорични, че нито един от цитираните субекти, нарушили закона, не може и не следва да бъде назоваван паралелен търговец и остро възразяват "срещу опита да се заклеймява с внушения и определения целия сектор на търговия на едро с лекарствени продукти в България и ЕС".

Паралелните дистрибутори в България спазват всички закони и правила, работят за защита на обществения интерес и допринасят чрез вътреобщностни доставки при недостиг на лекарства у нас. Примерите, които можем да посочим тук са много и обхващат инхалаторни продукти за деца, антибиотици, лекарства за хипертония, имуносупресори, лекарства за злокачествени заболявания, в момента имаме готовност и с инсулини от паралелен внос стига поднормативната база да разреши достъпа на пациенти до тях, категорични са паралелните дистрибутори на лекарства.

Причините за недостиг

В доклада на ДАНС са описани основните причини за недостиг на лекарства у нас - свръхпотребление и презапасяване, ползване на лекарствени продукти за тежки заболявания и при най-леки симптоми, самолечение с антибиотици, производствени проблеми поради липса на суровини, нарушаване на логистичните процеси заради войната в Украйна и др. Нито една от тези причини не е свързана със законната дейност на паралелните дистрибутори. ЕМА има официален списък на лекарствата в недостиг и в целия Европейски съюз те са 22. В настоящия списък на СЕСПА те са 44 или два пъти повече от тези в целия ЕС, изтъкват от БАРПТЛ.

Начините за справяне с недостига в доклада на ДАНС

ДАНС дават насоки за справяне с недостига като се позовават на правилата на ЕМА валидни за цяла Европа. В тях не се съдържат насоки за ограничаване на свободното движение на стоки, а се адресират реалните причини за дефицити, свързани с производството им и покриването на търсенето от страна на пациентите, а именно - ранно уведомяване от производителите, когато се очакват проблеми с доставките, оптимизиране на системите за качество и повишаване на устойчивостта на мултинационалните вериги на доставки.

Търговците настояват за европейски подход при справянето с недостига и за отваряне на страната чрез насърчителни мерки паралелен внос.

Остро осъждаме всички престъпления с лекарства - напр. купуването от аптеки с цел продажба е незаконно, изнасянето на продукти от забранителния списък на СЕСПА е незаконно и следва да бъде наказвано с цялата строгост на закона. Всеки член от БАРПТЛ спазва регулацията, разграничава се от престъпленията с лекарства и многократно сме призовавали за криминализирането им. Без това да води до допълнителни регулаторни ограничения и забрани за легалния бизнес по смисъла на ЗЛПХМ и свързаната със здравеопазването нормативна уредба, твърдят от асоциацията.

Оттам изтъкват, че са подали сигнал и за незаконна продажба на лекарства по пазари и в сайтове, но мерки не са предприети, а същевременно "се правят опити да се ограничи и забрани легалната дейност по търговия с лекарствени продукти".

От асоциацията са категорични, че проблемът не е в законодателството, а в слабия контрол. 

Категорично не сме съгласни с твърденията, че действащите законови нормативни документи облагодетелстват търговците на едро. Членовете на нашата асоциация спазват стриктно законовите си задължения и ангажиментите към обществото. Нашата дейност е единствената в здравеопазването, която е ограничена със забранителен списък, с цел защита на пациентите. Парадоксът е, че когато един продукт е забранен за износ, не съществува никаква норма и насърчителна мярка, чрез която да се достави повече в страната. Създаването на забрана за износ не е достатъчно действие, за да има лекарства за пациентите, пишат от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови