Облагодетелстване, нарушения на ЗОП, връзвани бебета - това установиха проверките на МЗ в шест болници

Янка Петкова 01 юли 2022 в 18:08 3230 0

Асена Сербезова

Снимка Архив/БТА

проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването в оставка

Облагодетелстване на директори на болници, нарушения на Закона за обществените поръчки, нехуманни практики в грижата за новородени - това са част от установените нарушения в шест болници след проверки на здравното министерство.

Към 31 март 2022 год. на база на междинни финансови отчети общите задължения на държавните болници са 600 млн.лв., а просрочените задължения са 113 млн.лв., каза пред журналисти министърът на здравеопазването в оставка Асена Сербезова.

За изминалите 6 месеца са извършени 64 проверки, за цялата 2021 проверени са 61 лечебни заведения. Звеното за вътрешен одит към здравния министър е осъществило 71 проверки и одитни ангажименти за 6 месеца и резултатите от 18 от тях са изпратени към компетентните органи. Всички лечебни заведения са представили бизнес-програми за предстоящите три години, а ние сме одобрили три от тях, допълни тя. В някои болници проверките продължават. Една от тях е "Майчин дом", съобщи здравният министър.

Сериозни нарушения са установени в Онкохематологичната болница, "Пирогов", "Св Екатерина" в столицата и УМБАЛ Пловдив, УМБАЛ "Канев", Русе и многопрофилната болница в Сливен, посочи началникът на кабинета на здравния министър доц. Васил Пандов. 

"Пирогов" - просрочени задължения, безстопанственост

В "Пирогов" бяха извършени няколко проверки. Първата бе по сигнал от доставчик, че задълженията спрямо него, без основание не се заплащат. Не става дума за проекта за енергийна ефективност, за който сезираме прокуратурата. Вътрешен одит установи, че от 2014 до 2021 г. в "Пирогов" са сключени 1057 договора. Плащанията по тях са извършвани без да се спазва поредността, някои кредитори са били привилегировани, за сметка на други, които са били низвергнати. Няма регистър на договорите, което се потвърждава и от прокуриста, който беше назначен от министъра - Пламен Милев, съобщи Пандов.

Друга проверка на вътрешен одит касае последните две ръководства на "Пирогов", станалият вече публично известен медицински център в Царево. Има сключено споразумение между болницата и общината, по силата на което в помещение града е пренесено оборудване на значителна стойност, собственост на "Пирогов". Въпреки писмата от кмета на общината до ръководството на спешната болница мерки не са взети, разказа Пандов.

УМБАЛ Пловдив (Окръжна) - 89 дка държавен имот, актуван като общинска собственост

Друга проверка касае притежаван от УМБАЛ Пловдив 89 дка имот, предоставен за стопанисване на общината. Проверката показва, че от 2021 г. Община Пловдив е актувала този имот като общинска собственост. В продължение на 10 години ръководствата на болницата не са предприемали нищо, за да защитят собствеността, имало е писмо и до настоящото ръководство, което също е бездействало и едва две седмици преди изтичане на давностния срок е внесло иск за защита на имота. При това става дума за район с бурно развитие", посочи началникът на кабинета на здравния министър.

"Фиксираните" бебета в сливенската МБАЛ "д-р Иван Селимински"

Пандов съобщи, че в МБАЛ "д-р Иван Селимински" има редица проверки, които още през 2019 и 2020 г. са установили нарушения на Закона за обществените поръчки. Вътрешен одит е потвърдил констатациите. 

По публичния скандал с "фиксирането" (връзването) на бебета в отделението по акушерство и гинекология са извършени две проверки на ИА "Медицински надзор". Първата проверка установява, че връзването на бебетата е регламентирано във вътрешния правилник на болницата. По случая тече прокурорска проверка. Три месеца по-късно е направена внезапна проверка. Установено е, че през деня се връзват само децата, на които се прави вливане, но при връщането на инспекторите часове по-късно се оказва, че всички деца са вързани, каза Пандов и уточни, че в тази болница нарушенията са комплексни.

УМБАЛ "Канев" - нарушени граждански договори и права на пациенти

Проверка на вътрешния одит установява, че на граждански договори са назначени главен научен секретар и нач. научна дейност с месечна заплата около 3500 лв, което надхвърля минималните прагове по Закона за обществените поръчки. В същата болница са установени Нарушения на наредбата за избор на екип, което ощетява правата на пациентите.

Най-малко проверяваната държавна болница с най-богатия директор

Една-единствена проверка е извършена през последните години в столичната кардиологична УМБАЛ "Св. Екатерина". Проверката на здравното министерство е установила нарушения в договорите за закупуване на медицинско оборудване: сключва се договор с доставчик, преди да бъде сключено споразумение с МЗ; установен е договор, чиято валидност отдавна е изтекла; не се е прилагала системата за двоен подпис, обясни Пандов.

Най-фрапиращи са нарушенията, свързани с финансовото управление и контрол на болницата. По думите на доцента в лечебното заведение не са определени показатели за оценяване на служителите, не е регламентирано на какъв принцип се разпределя допълнителното материално стимулиране (ДМС).

При проверка на сключените граждански договори от януари 2019г. до 30 април 2020 г. се установява, че 85,3% от всички тях са изплатени на директора проф. Генчо Начев. Общата сума възлиза на 952 870 лв. За 2019 г. той е получил 362 000 лв., за 2020- 226 000 лв., за 2021 -  258 000 лв., а за първите четири месеца на 2022 г. - 105 000. Тези граждански договори са за извършване на мед услуги, операции, като ръководител на екип, избор на екип - за медицински дейности, уточни Пандов и посочи, че само по себе си това не е закононарушение. 

Проф. Николай Димитров става шеф на болница 'Св. Екатерина' на мястото на Генчо Начев

Какви все пак са нарушенията

Заради честотата на сключване на гражданските договори при това в период за три години, те сами по себе си се явяват трудови, а не граждански. При вземането на решения за тях от Съвета на директорите проф. Начев е гласувал за себе си. Два от договорите влизат в сила със задна дата, преди да има решение на Съвета на директорите. По Закона за публичните предприятия членовете на Съвета на директорите не могат да извършват дейност по трудови правоотношения. В случая става дума за прикрити трудови договори, каза Пандов. - Освен това междувременно в качеството си на ръководител на болницата и като член на Съвета на директорите, проф. Начев е получавал средно месечно 22 000 лв., докато възнаграждението на един лекар е 1700 лв.

Проверката в една от най-престижните кардиологични болници установява нарушения и при обществените поръчки, при които често Съветът на директорите е бил пренебрегван.

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - бракувани скъпи лекарства за онкоболни на стойност над 170 000 лв.

Случаят със столичната Онкохематология вече е публичен. Става дума за бракувани лекарства през 2021 г. на обща стойност 178 00 лв. Освен това налице е значително превишение на просрочените задължения спрямо собствения капитал на лечебното заведение, което води до неговата декапитализация, отчетоха от МЗ. Установено е и възлагане на юридически консултантски услуги, без предварителен контрол за законосъобразност и при превишаване на праговете, посочени в Закона за обществените поръчки, сочат резултатите от проверката.

Какво е установиха прокуристите, които бяха назначени в някои от проблемните болници

Още с влизането в Александровска болница и "Пирогов" се натъкнахме на фрапантни резултати от управлението и контрола на тези болници. Установихме, че просрочените задължения значително са нараснали. И ако в "Александровска" основната причина са сключените споразумения с доставчици при лихви над 22-24% на годишна база и се полагат усилия за финансовото оздравяване на болницата, в "Пирогов" състоянието е по-различно, каза Пламен Милев.

Само за една година просрочените задължения в "Пирогов" от 9 млн. са нараснали на близо 16 млн., въпреки че общите задължения са намалели от 22 на 20 млн. лв. Тези просрочия не са по договори за строителство и за енергийна ефективност, а към доставчици на лекарства и медицински изделия. В одитния доклад от края на март, просрочията към доставчици на медицински изделия са на стойност 14 851 690 лв. Към момента вече са 17 446 276 лв. В същото време се оказа, че болницата разполага с финансови средства, в сметките ѝ има над 6 млн. лв., отчете Милев.

Той каза още, че много често директорът проф. Поромански е вземал еднолични решения, без да се съобразява със Съвета на директорите, отказвал е контакт с някои от кредиторите. В момент, когато болницата не може да се разплати с доставчици на лекарства и медицински изделия, се пуска обществена поръчка за канцеларски материали за над 1 млн. лв. И това в условията на електронизация, констатира прокуристът.

За ефективността на болниците

Данните показват, че една болница е ефективна, когато има използваемост на леглата, каза заместник-министърът на здравеопазването Петър Грибнев. По думите му болниците, в които има под 50 на сто използваемост на леглата, трупат задължения. Предприели сме мерки за актуализиране на Националната здравна карта, за да определим как и къде да оптимизираме дейността на болниците, допълни той.

Поръчките за антигенни тестове и предпазни средства

Проверки, извършени в различни регионални здравни инспекции, са констатирали нарушения, свързани с доставките на антигенни тестове, предпазни средства и дезинфектанти,  каза доц. Пандов.

В условията на извънредно положение те се купуваха без обявяване на обществени поръчки, припомни Пандов. По думите му проверките са констатирали липса на прозрачност, на информация за подписаните договори и на отчетност.

Проверката е показала, че при провежданите процедури от регионалните здравни инспекции, единичната цена на антигенните тестове варира от 3.00 до 18.50 лв. Най-скъпи тестове са купували в здравната инспекция в Смолян. Само в пет от 28 здравни инспекции са били създадени комисии, които да разгледат постъпилите оферти за тестове. В 22 здравни инспекции са публикували покани за доставки, но 13 от инспекциите не са заложили критерии за оценка.

Анализът показва, че информация за проведените процедури не се публикува, липсват срокове за разглеждане на предложенията, липсват комисии, поставени са кратки срокове за доставка или срокове по спешност, което стеснява кръга на участниците, допълни Пандов. Имаме данни, че някои здравни инспекции не са предоставили информация и на контролните органи.

Проверка на инспектората установи, че здравните инспекции не са изпълнявали указанията на МЗ по реда на Закона за държавната собственост, който изисква те да съставят актове за предаване на личните предпазни средства и тестовете на лечебни заведения и на юридически лица на бюджетна издръжка, обясни Пандов. При предаването на предпазните средства и тестовете не са били определени конкретни служители, които да отговарят за предаването им. Не е имало и адекватен контрол при предаването на тестовете на лабораториите и дали наистина тези лаборатории ги използват по предназначение, добави той.

Резултатите от проверките са предоставени на Агенцията за държавна финансова инспекция, на ДАНС, на прокуратурата, на КПКОНПИ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата