Споразумението за Гърция: прочитът на Варуфакис

OFFNews Последна промяна на 17 юли 2015 в 15:08 19920 12

Янис Варуфакис

Какво предвижда споразумението на Европа с Гърция през погледа на подалия оставка финансов министър Янис Варуфакис? Той публикува споразумението със своите разяснения (в червено) в блога си.

Срещата на върха набляга на силната нужда да се възстанови доверието към гръцките власти [тоест гръцкото правителство да предложи нови строги бюджетни ограничения, насочени към най-бедните гърци, които вече са пострадали многокато предпоставка за възможни бъдещи решения относно нова програма по Европейския механизъм за стабилност e [т.е. за ново удължаване на срока за изплащане на заема, което да позволи на Европа да претендира, че всичко с активите й е наред].

В този контекст поемането на отговорност от страна на гръцките власти е ключово [т.е. правителството на "Сириза" трябва да подпише декларация, че изоставя позицията си в полза на "логиката" на Тройката] и успешното прилагане трябва да съпътства политическа ангажираност.

От държава-членка на Еврозоната, заявила финансова подкрепа от ЕСМ, се очаква да отправи сходна заявка към МВФ при възможност. Това е предусловие, за да може Еврогрупата да постигне съгласие относно нова програма от ЕСМ. Следователно Гърция ще заяви продължаване на подкрепата на МВФ (мониторинг и финансиране) от март 2016 г. [т.е. Берлин продължава да вярва, че на Комисията не може да се има доверие, че може да опази собствените си спасителни програми]. Като се има предвид необходимостта за възстановяване на доверието към Гърция, срещата на върха приветства поетите от гръцките власти ангажименти да узаконят без забавяне първия набор от мерки [т.е. Гърция трябва да се подложи на симулация на фискално удавяне, още преди да е предложена каквато и да е финансова помощ].

До 15 юли

- Рационализиране на ДДС системата [т.е. правейки я по-регресивна, въпреки че увеличаването на процента насърчава ДДС измамите] и разширяване на данъчната основа за увеличаване на приходите [т.е. нанасяне на сериозен удар по единствената разрастваща се индустрия в Гърция - туризмът].

- Авансови мерки за подобряване на дългосрочна устойчивост на пенсионната система като част от подробна програма за пенсионна реформа [т.е. намаляване на най-ниските от ниските пенсии, докато в същото време се игнорира фактът, че изчерпването на капитала на пенсионните фондове е в резултат на модела на Тройката от 2012 г. и на ефекта от ниската заетост и недекларираният платен труд]

- Защитаване на пълната правна независимост на ЕЛСТАТ (Гръцкият статистически институт) [т.е. Тройката настоява да получи пълен контрол над начина, по който се изчислява бюджетният баланс на Гърция, с оглед налагането на пълен контрол над строгите мерки, които налага на правителството.]

- Цялостно въвеждане на релевантни обезпечения за Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, по-конкретно чрез операционализирането на Фискалния съвет преди финализирането на Меморандум за разбирателство и въвеждане на квази-автоматични икономии в случай на отклонение от първоначалните амбициозни цели за излишък, след консултация с Фискалния съвет и подлежащи на одобрение от институциите. [т.е. гръцкият парламент, който знае, че наложените фискални цели никога няма да бъдат постигнати при наложените строги икономии, трябва да се ангажира с бъдещи строги икономии в резултат на бъдещите провали на Тройката]

До 22 юли

- Въвеждането на Гражданския процесуален кодекс, което е ключова ревизия на процедурите и договореностите за гражданската правосъдна система, и може да забърза правосъдния процес и да намали разходите  [т.е. конфискация, изселване и ликвидация на хиляди домове и бизнеси, които не са в състояние да се справят с техните ипотеки/заеми.]

- Транспониране на Директивата за възстановяване и оздравяване на банки с подкрепа на Европейската комисия

На Институциите може да бъде даден мандат за преговори за Меморандум за разбирателство само след непосредствена и последваща легална имплементация на първите четири горепосочени мерки, както и приемането на всички ангажименти, посочени в този документ, от гръцкия парламент, потвърдени от Институциите и Еврогрупата [т.е. правителството на "Сириза" трябва да бъде унижено до такава степен, че самото то да си наложи жестоки икономии като първа стъпка, преди да има правото да помоли за нов токсичен спасителен заем, какъвто вече публично е отхвърлило].

Това решение ще бъде взето при спазване на държавни процедури и ако са изпълнени предварителните условия от Чл. 13 на Договора за Европейски стабилизационен механизъм, оценени на базата на Чл. 13.1 SN 4070/15 3 EN. За да се формира основа за успешно завършване на Меморандума за разбирателство, гръцкото предложение за реформаторски мерки трябва да бъде сериозно заздравено, за да се вземе предвид влошената икономическа и фискална позиция на страната през последната година. [т.е. правителството на "Сириза" трябва да приеме лъжата, че то, а не тактиката на кредиторите да го задушат, е предизвикало рязкото влошаване на икономиката през последните шест месеца - от жертвата се иска да поеме вината на злодея.]

Гръцкото правителство трябва официално да поеме ангажимент за заздравяване на техните предложения [т.е. да ги направи по-регресивни и нечовешки] в различни сфери, посочени от Институциите, със задоволителена, ясна програма за законодателство и въвеждане в сила, включително на структурни репери, постигнати резултати и количествени репери, за да има яснота относно политическото направление в средносрочен план.

В съгласие с Институциите, те трябва основно да:

- Извършат амбициозна пенсионна реформа [т.е. разходи] и да посочат политики, с които напълно да компенсират за фискалния ефект на решението на Конституционния съд от 2012 г. относно пенсионната реформа [т.е. да отменят решение на Съда в полза на пенсионерите] и да приложат клаузата за нулев дефицит [т.е. да отрежат до 85% от вторите пенсии, за които правителството на "Сириза" се бори със зъби и нокти да запази през последните пет месецаили взаимно одобрени алтернативни мерки [т.е. да намери равностойни жертви] до октомври 2015 г.

- Да приемат по-амбициозни реформи за продуктовия пазар с ясна програма за прилагане на всички препоръки от инструментариум І на ОИСР [т.е. препоръките, които ОИСР отрече след като промени реформите в сътрудничество с правителството на "Сириза"], включително неделна търговия, периоди на продажба, притежание на аптеки, мляко и пекарни, с изключение на медикаменти без рецепта, които ще бъдат приложени в следваща стъпка, наред с разкриването на макро-критични закрити професии (напр. фериботен транспорт). При преминаването към инструментариум ІІ на ОИСР производството следва да бъде включено към предходните действия

- На енергийните пазари да пристъпят към приватизация на операторите на електропреностната мрежа (ADMIE), освен ако не могат да бъдат намерени алтернативни мерки с еквивалентен ефект върху конкуренцията, в зависимост от договореностите между институциите [т.е. ADMIE ще бъде продадена на определени чужди интереси по повелята на институциите].

- На трудовите пазари да предприеме обстойна ревизия и модернизация на колективното трудово договаряне [т.е. да е сигурно, че колективно трудово договаряне не е позволено], индустриални действия [т.е. че трябва да бъде забранено] и, в съответствие със свързаната директива на ЕС и добрите практики, масови съкращения [т.е. че ще бъде разрешено каквото и да им скимне на работодателитевъв времевите рамки и по подхода, уговорен с Институциите.  [т.е. по решение на Тройката]

На базата на тези ревизии политиките на трудовия пазар трябва да бъдат в съответствие с международните и европейски добри практики и не трябва да включват връщане към предишни политики, които не са съвместими с целите на промотиране на устойчив и всеобхватен растеж [т.е. не трябва да има механизми, чрез които да е възможно постигането на по-добри условия за работещите.]

- Да предприеме необходимите стъпки за заздравяване на финансовия сектор, включително решителни действия относно необслужвани заеми [т.е. цунами от възбрани чука на вратата] и мерки за заздравяване на управлението на гръцкия финансов стабилизационен фонд (HFSF) и банките s [т.е. гръцкият народ, който поддържа HFSF и банките ще има точно нулев контрол над HFSF и банките], особено чрез елиминиране на всякаква възможност за политическа намеса, най-вече в назначителните процеси [с изключение на политическата намеса на Тройката]

Освен всичко това, гръцките органи трябва да предприемат следните действия:

- Да се изработи значително разширена приватизационна програма с подобрено управление; важните гръцки активи ще бъдат прехвърлени в независими фондове, които ще осребряват активити чрез приватизации и други мерки. [т.е. приватизационни агенции, подобни Treuhand (която приватизира предприятията в Източна Германия), ще продадат цялото публично имущество, но без еквивалента на големите инвестиции, които направи Западна Германия в Източна Германия като компенсация за бедствието, предизвикано от Treuhand] Монетизацията на активите ще бъде един от източниците да се направи организирано изплащане на новия дълг към Европейския стабилизационен механизъм (ESM) и да генерира през целия живот на новия дълг набелязаната сума от 50 млрд. евро, от които 25 млрд. ще бъдат използвани за издължаване и рекапитализация на банките и другите активи, като 50% от всяко оставащо евро (например 50% от 25 млрд. евро) ще се използват за намаляване на Брутния вътрешен продукт, а останалите 50% ще се използват за инвестиции.  [т.е. публичното имуществото ще бъде разпродадено и жалките суми ще отидат за обслужване на на невъзможния за обслужване дълг, без да остане абсолютно нищо за публични или частни инвестиции]

Този фонд ще бъде създаден в Гърция и ще се управлява от гръцките органи под наблюдението на съответните европейски институции. [т.е. номинално ще бъде в Гърция, но, също като HFSF или Банката на Гърция, ще бъде контролиран напълно от кредиторите.] В съгласие с институциите и с цел изграждане на най-добрите международни практики, следна да се приеме законодателна рамка, която да гарантира прозрачни процедури и адекватно ценообразуване на активите, в съответствие с принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и стандартите за управление на Държавните компании (SOEs). [т.е. Тройката ще прави каквото си иска.]

- В съответствие с амбициите на гръцкото правителство, да се модернизира и съществено да се подсили гръцката администрация [т.е. Гърция да стане свободна от демокрация зона по модела на Брюксел, форма на уж технократско правителство, което е политически токсично и макроикономически некомпетентно] и да се въведе програма, под покровителството на Европейската комисия, която ще изгради капацитета и ще деполитизира гръцката администрация. Първото предложение трябва да бъде прието на 20 юли след обсъждания с Институциите. Гръцкото правителство се ангажира да намали още повече разходите на гръцката администрация [т.е. да намали най-ниските заплати, докато увеличава малко заплатите на някои приятелски настроени към Тройката апаратчици] в съответствие с графика, договорен с Институциите.

- Напълно да се нормализират работните методи с институциите, включително необходимата работа на място в Атина, да се подобри програмата за изпълнение и мониторинг. [т.е. Тройката отвръща на удара и изисква гръцкото правителство да я покани да се върне в Атина като Завоевателя - картагенски мир в пълния му блясъкПравителството трябва да се консултира и договари с институциите по всички проекти, преди да ги представи за обществено обсъждане или пред Парламента. [т.е. гръцкият парламент трябва отново, след петмесечна мимолетна независимост, да стане придатък на Тройката - одобрявайки механично преведеното законодателствоСрещата на върха на Евросъюза отново подчерта, че изпълнението е ключово и в този контекст приветства намерението на гръцките органи до 20 юли да поискат подкрепа от Институциите и от държавите-членки за технологична помощ, както и да поискат от Европейската комисия да координира тази подкрепа с Европа.

- С изключение на разходи за хуманитарни кризи, гръцкото правителство ще преразгледа с оглед измененията законите, които бяха въведени в противоречие на договора от 20 февруари, чрез продължаване на предишни ангажименти по програмата или чрез установяване на компенсиращи еквиваленти относно придобитите права, създадени впоследствие. [т.е. в допълнение към обещанието, че повече няма да се приема автономно законодателство, гръцкото правителство ще отмени със задна дата всички закони, които са били приети през последните пет месеца]

Изброените по-горе ангажименти са минималните изисквания, за да бъдат започнати преговори с гръцките органи. Въпреки това срещата на върха изясни, че започването на преговори не изключва всякакво възможно споразумение с Европейския стабилизационен механизъм, което ще се базира върху решение за целия пакет – финансови нужди, устойчивост на дълга и възможно мостово финансиране. [т.е. самобичуване, налагане на допълнителни строги икономии върху икономика, прекършена от сурови мерки, пък след това ще видим дали Еврогрупата ще ви загроби с нови отровни, неустойчиви заеми]

Срещата на върха отбелязва възможните финансови нужди за програмата между 82 и 86 млрд. евро, както е оценена от институциите. [т.е. Еврогрупата дава огромно количество пари, доста над необходимото, като знак че няма да има преструктуриране и че името на играта е "безкрайно обвързване към дълга".] Срещата подканва институциите да изследват възможностите за намаляване на финансовата подкрепа чрез алтернативен фискален план или по-високи приватизационни приходи. [т.е. "И да, може би е възможно прасета да летят."] Възстановяването на пазарните активи, което е предмет на всяка програма за финансова подкрепа, намалява нуждата от промяна на общото финансиране. [т.е. кредиторите ще направят всичко възможно да избегнат, например че Гърция ще влезе в програмата на ЕЦБ за количествено облекчаване през 2018, когато количеството облекчаване... свършиСрещата на върха взема предвид спешните финансови нужди на Гърция, които подчертават нуждата бързо вземане на решение за нов Меморандум на съгласие: очаква се да достигне 7 млрд. евро до 20 юли и още 5 млрд. до средата на август [т.е. разширяване и обещания докато ни завъртят на поредната въртележка]. Срещата на върха признава важността на това да се подсигури това, че гръцкия суверен може да изчисти дълговете си към Международния валутен фонд към Гръцката банка да удържи своите дългови задължения през следващите седмици, за да създаде условия, които позволяват ясно приключване на преговорите. Рисковете преговорите да ге приключат бързо за Гърция остават с пълна сила. e [т.е. още веднъж настояваме, че жертвата трябва да поеме винават вместо злодея.] Срещата на върха кани Еврогрупата да обсъди тези трудности като въпрос от висока важност.

Като се имат предвид острите предизвикателства пред гръцкия финансов сектор, пълният размер на възможната програма от Европейския стабилизационен механизъм ще включва създаването на буфер от 10 до 25 млрд. евро за банковия сектор с цел да осигури потенциалните нужди за рекапитализация и разходите за отваряне, от които 10 млрд. евро ще бъдат на разположение веднага в обособена сметка в Европейския стабилизационен механизъм. [т.е. Тройката признава, че рекапитализацията на банките през 2013-2014, които имали нужда от най-много 10 милиарда, е била недостатъчна, но, разбира се, обвинява за това правителството на "Сириза"]

Срещата на върха е наясно, че бързото решение за нова програма е условие, което ще позволи на банките да отворят отново, като по този начин ще се избегне повишаването на дълга. [т.е. Тройката затвори гръцките банки, за да принуди правителството на "Сириза" да капитулира и сега плаче за отварянето им отновоЕдинният надзорен механизъм на Европейската централна банка ще направи цялостна оценка след лятото. Общият капитал ще отговаря за възможните дефицити след цялостната оценка, след като е приложена правната рамка.

Има сериозни притеснения във връзка с устойчивостта на гръцкия дълг [Наистина? Боже Господи!]. Това се дължи на улесняващите политики през последните 12 месеца, които се отразиха чрез последното влошаване на вътрешната макроикономика и финансова обстановка.  [т.е. не протакането на сроковете за изплащането на"спасителните" заеми от 2010 и 2012 г., заедно с изцеждащите БВП строги икономии, са причинили нарастването на дълга до огромни суми - а правителството, което критикува това протакане. Несъстоятелно!]

Европейски лидери припомнят, че през последните години държавите членки на еврозоната приеха забележителен набор от мерки в подкрепа на устойчивостта на гръцкия дълг, които придвижиха гръцкия дълг към сериозно намаляване на разходите. [т.е. първата и втората спасителна програма са се провалили, дългът расте главоломно, както се случва винаги, когато реалната причина за "спасителните" програми е да се прехвърлят банковите загуби на европейските данъкоплатци.] На този фон, в контекста на възможна бъдеща програма от Европейския стабилизационен механизъм, както и в съответствие с духа на изявлението на Еврогрупата от ноември 2012 [т.е. обещанието за преструктуриране на дълга към предишното гръцко правителство, което никога не беше спазено от кредиторите], Еврогрупата е готова да обмисли, ако е необходимо, възможни допълнителни мерки (по-дълъг гратисен период и периоди на изплащане), целящи да гарантират, че брутните финансови нужди остават на стабилно равнище. Тези мерки ще зависят от пълното прилагане на мерките, договорени във възможната нова програма и ще бъдат обмисле след първото положително оценяване на състоянието. [т.е. Тройката отново ще накара гръцкото правителство да работи за неплатим дълг и когато програмата се провали, бедността ще нарастне, а доходите намалеят значително, тогава Тройката може и да намали част от дълга, както направи през 2012]

Срещата на върха подчертава, че номиналният размер на дълга не може да бъде намален. [Правителството на "Сириза" предполага, че кредиторите отказват преструктуриране с една единствена цел на Тройката - да унищожи "Сириза"] Гръцките власти потвърждават своя категоричен ангажимент да изплатят финансовите си задължения към кредиторите. [Което може да се случи само след преструктуриране на дълга.]

За да подкрепи растежът и създаването на работни места в Гърция (през следващите 3-5 години) [след като вече е унищожила растежа и работни места през последните пет години…], Комисията ще работи непосредствено с гръцките органи за мобилизирането на до 35 млрд. евро (чрез различни евро-програми), за да финансира инвестиции и икономическа активност. [т.е. ще използва по същия начин структурните фондове, плюс нереални пари, които бяха на разположение през 2010-2014.] Като изключителна мярка в гръцката криза Комисията ще предложи вдигането на нивото на рефинансиране чрез 1 млрд. евро, за да се осигури моментален скок на инвестициите. [т.е. мислете за рекламираната помощ от 35 милиарда като за 1 милиард евро реални пари.] Инвестиционният план за Европа също ще осигури възможности за финансиране на Гърция. e [т.е. същият план, който повечето от финансовите министри в еврозоната определят като програма фантом]

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!